1. בחרו את הספר

2. רישמו את העמוד (אופציונלי)

3. לחצו "הצג פתרונות"

רשימת ספרי הלימוד | ( חזרה לרשימת המחברים.. )

פתרונות לספרי בני גורן
מתמטיקה (3 יחידות לימוד) - חלק ב שאלון 002
מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) - חלק ג שאלון 003
מתמטיקה (4 יחידות לימוד) - חלק ד שאלון 004
מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) - חלק ה שאלון 005
מתמטיקה (5 יחידות לימוד) - חלק ו שאלון 035006
מתמטיקה (5 יחידות לימוד) - חלק ז שאלון 035007
גיאומטריה אנליטית - 5 יחידות
גיאומטריה של המישור
הנדסה - חלק א
הנדסה - חלק ב
אלגברה - חלק ב
אלגברה - חלק ג
אלגברה - 4/5 יחידות
אנליזה - 3 יחידות לימוד
אנליזה - 4 יחידות לימוד
ווקטורים - 4/5 יחידות
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - 4/5 יחידות
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - 5 יחידות
טריגונומטריה - 4/5 יחידות
סטטיסטיקה והסתברות - 3/4 יחידות
בני גורן - מתמטיקה 4 ו-5 יחידות לימוד חלק א' שאלונים 804 ו-806
בני גורן - מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035804
בני גורן - מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035804
בני גורן - מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806
בני גורן - מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035806
בני גורן - מתמטיקה (4 יחידות לימוד) - חלק ג' שאלון 035805
בני גורן - מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807
בני גורן - מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2 שאלון 035807
פתרנות לספרי גבי יקואל
גבי יקואל - מתמטיקה לכיתה ז' - מותאם לתוכנית הלימודים החדשה
גבי יקואל - מתמטיקה לכיתה ח' - מותאם לתוכנית הלימודים החדשה
מתמטיקה במבנה הצבירה - 3 יחידות לימוד - שאלון א - 001
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 3 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035801
מתמטיקה במבנה הצבירה - 3 יחידות לימוד - שאלון ב - 002
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 3 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035802
מתמטיקה במבנה הצבירה - 3/4 יחידות לימוד - שאלון ג - 003
מתמטיקה במבנה הצבירה - 4 יחידות לימוד - שאלון ד - 004
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 4 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035804 חלק ג'
מתמטיקה במבנה הצבירה - 4/5 יחידות לימוד - שאלון ה - 005
מתמטיקה במבנה הצבירה - 5 יחידות לימוד - שאלון ו - 006
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 5 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035806 חלק ג'
מתמטיקה במבנה הצבירה - 5 יחידות לימוד - שאלון ז - 007
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון א - שאלון ב
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון ג
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון ד
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון ה
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון ו
מבחני מתכונת במתמטיקה - שאלון ז
מבחני מתכונת במתמטיקה - 3 יחידות - שאלונים 001-002-003
מבחני מתכונת במתמטיקה - 4 יחידות - שאלונים 003-004-005
מבחני מתכונת במתמטיקה - 5 יחידות - שאלונים 005-006-007
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 3 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035803
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה כיתה י' שאלונים 035804 ו-035806 חלק א'
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה כיתה י' שאלונים 035804 ו-035806 חלק ב'
גבי יקואל - מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' - מותאם לתוכנית הלימודים החדשה
גבי יקואל - מתמטיקה לכיתה ט' חלק ב' - מותאם לתוכנית הלימודים החדשה
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 4 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035805
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 5 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035807 חלק א'
גבי יקואל - מתמטיקה לתלמידי 5 יחידות לימוד תוכנית ההיבחנות החדשה שאלון 035807 חלק ב'
פתרונות לספרי יואל גבע
מתמטיקה - שאלון 001 במבנה הצבירה
יואל גבע מתמטיקה 3 יחידות לימוד - שאלון 801
יואל גבע מתמטיקה 3 יחידות לימוד - שאלון 802
מתמטיקה - שאלון 002 במבנה הצבירה (חלק א)
מתמטיקה - שאלון 002 במבנה הצבירה (חלק ב)
מתמטיקה - שאלון 003 במבנה הצבירה (חלק א)
מתמטיקה - שאלון 003 במבנה הצבירה (חלק ב)
מתמטיקה - שאלון 004 במבנה הצבירה (חלק א)
מתמטיקה - שאלון 004 במבנה הצבירה (חלק ב)
מתמטיקה - שאלון 005 במבנה הצבירה (חלק א)
מתמטיקה - שאלון 005 במבנה הצבירה (חלק ב)
יואל גבע - מתמטיקה שאלונים 804 ו 806 4 ו 5 יחידות לימוד כרך א'
יואל גבע - מתמטיקה שאלונים 804 ו 806 4 ו 5 יחידות לימוד כרך ב'
מתמטיקה ל-5 יחידות - כרך א
מתמטיקה ל-5 יחידות - כרך ב
מתמטיקה ל-5 יחידות - כרך ג
מתמטיקה ל-5 יחידות - כרך ד
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 806 (כיתה יא) 5 יחידות לימוד כרך ג'
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 804 (כיתה יא) 4 יחידות לימוד כרך ד'
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 806 (כיתה יא) 5 יחידות לימוד כרך ד'
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 805 (כיתה יב) 4 יחידות לימוד
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 807 (כיתה יב) 5 יחידות לימוד כרך א'
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 807 (כיתה יב) 5 יחידות לימוד כרך ב'
יואל גבע - מתמטיקה שאלון 804 (כיתה יא) 4 יחידות לימוד כרך ג'
פתרונות לספרים בפיזיקה
יורם אשל - מכניקה
יורם אשל - מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה
דוד זינגר - מכניקה(על פי הסילבוס החדש)
עדי רוזן - מכניקה ניוטונית - קינמטיקה
עדי רוזן - מכניקה ניוטונית כרך א'
עדי רוזן - מכניקה ניוטונית כרך ב'
יורם אשל - חשמל ואלקטרומגנטיות
דוד זינגר - חשמל ומגנטיות
משה פרידמן - חשמל ומגנטיות כרך א'
משה פרידמן - חשמל ומגנטיות כרך ב'
פיסיקה לקט ניסויים דוד זינגר
עדי רוזן - קרינה וחומר כרך א - אופטיקה גיאומטרית
עדי רוזן - קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור
עדי רוזן - מודלים של האטום והגרעין - קרינה וחומר כרך ג
מיקודיות אדית ומריאן על פי תוכנית תשע"א
אדית ומריאן - מתמטיקה לבוגרי כיתה ט' רמה א' ורמה מוגברת - חוברת תרגול
מתכונות אדית ומריאן מתמטיקה שאלון 003
מתכונות אדית ומריאן מתמטיקה שאלון 004
מתכונות אדית ומריאן מתמטיקה שאלון 005
מתכונות אדית ומריאן מתמטיקה שאלון 006
מתכונות אדית ומריאן מתמטיקה שאלון 007
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 4 יחל שאלון 35804
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 5 יחל שאלון 35806
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי כיתה י' 4 ו- 5 יחל
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 3 יחל שאלון 35803
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 4 יחל שאלון 805
אדית ומריאן - הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי 5 יחל שאלון 807
מיקודיות אנקורי על פי תוכנית תשע"א
אנקורי נוסחת ההצלחה במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא(קיץ 2011) שאלון 003
אנקורי נוסחת ההצלחה במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא(קיץ 2011) שאלון 004
אנקורי נוסחת ההצלחה במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא(קיץ 2011) שאלון 005
אנקורי נוסחת ההצלחה במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא(קיץ 2011) שאלון 006
אנקורי נוסחת ההצלחה במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא(קיץ 2011) שאלון 007
אנקורי - נוסחת ההצלחה במתמטיקה בגרות בשאלון 803
אנקורי - נוסחת ההצלחה במתמטיקה בגרות בשאלון 804
אנקורי - נוסחת ההצלחה במתמטיקה בגרות בשאלון 805
אנקורי - נוסחת ההצלחה במתמטיקה בגרות בשאלון 806
אנקורי - נוסחת ההצלחה במתמטיקה בגרות בשאלון 807
מיקודיות אירית מלוא נאוה אלמוג על פי תוכנית תשע"א
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 003
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 004
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 005
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 006
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 007
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 803
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 804
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 805
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 806
אירית מלוא נאוה אלמוג מבחנים במתמטיקה מעודכן לתכנית תשעא שאלון 807
פתרונות למיקודית ארכימדס על פי תכנית ההיבחנות החדשה
ארכימדס הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 804 - לתלמידי יא 4 יחידות על פי תוכנית ההיבחנות החדשה
ארכימדס הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 805 - לתלמידי יב 4 יחידות על פי תוכנית ההיבחנות החדשה
ארכימדס הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 806 - לתלמידי יא 5 יחידות על פי תוכנית ההיבחנות החדשה
ארכימדס הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 807 - לתלמידי יב 5 יחידות על פי תוכנית ההיבחנות החדשה

מספר עמוד : (השאר שדה זה ריק על מנת לצפות בכל הפתרונות הקיימים לספר שבחרת)


אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר כלים שרובם חינמים, ביניהם פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במעמדו או במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו