PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. [חדו"א] צריך מישהו תותח באינפי
 2. גבול tan
 3. [חדו"א] מחפשת מקור עם תרגילים+פתרונות מלאים?
 4. [הנדסת המרחב] הבעת נפח מנסרה
 5. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 6. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 7. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 8. [חדו"א] אינטגרלים לא אמיתיים - מבחני התכנסות
 9. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 10. [חדו"א] משמעות t במשוואת ישר קנונית
 11. מרחק ישר מנקודה
 12. חישוב גבול
 13. [חדו"א] גבול עליון וגבול תחתון
 14. [חדו"א] גבולות חלקיים
 15. [חדו"א] איך מסדרים את המחשבון
 16. משטח רמה
 17. [חדו"א] נזגרת חוק השרשרת
 18. איך מחשבים את השטח?
 19. [חדו"א] התכנסות של טור
 20. גבולות
 21. [חדו"א] גבולות
 22. [חדו"א] הוכחה בסיסית באינפי
 23. [חדו"א] פונקציית ענפים עם 3 פרמטרים, מציאת תחום רציפות וגזירות
 24. [חדו"א] חקירת פונקציה
 25. חישוב גבולות אם הם קיימים
 26. שאלת סדרות מונוטונית וחסומה
 27. חישוב גבול
 28. חישוב גבול
 29. ציור בתלת מימד כאשר יש בעיה של תחום הגדרה
 30. [חדו"א] חישוב קשת
 31. [חדו"א] אינטגרלים
 32. [חדו"א] חישוב גבול סדרה באינטגרל
 33. [חדו"א] חישוב אינטרגרל
 34. ירך הממצוע של האינטגרלים
 35. [חדו"א] גבול של אינטגרל
 36. [חדו"א] איך מוצאים את הנקודות קיצון ???
 37. [חדו"א] גבולות
 38. [חדו"א] קורדינטות
 39. אריתמטיקה של גבולות - חזקה
 40. [חדו"א] הוכח\הפרך קיום גבול של סידרה
 41. [חדו"א] חישוב הגבול הבא
 42. [חדו"א] אנליזה נגזרת למכפלת ומנת פונקציות
 43. טור מקלורן
 44. חישוב גבול
 45. [חדו"א] חסם של פונקציה
 46. [חדו"א] אינטגרל בהצבה
 47. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 48. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 49. [חדו"א] אינטגרל מפונקציות טריגו'
 50. מציאת זווית בין מישורים בוקטורים
 51. וקטורים
 52. [חדו"א] אינטגרלים לא אמיתיים -קביעת התכנסות או התבדרות:/
 53. [חדו"א] מישורים וישרים במרחב
 54. [חדו"א] משפט ערך הממוצע
 55. [חדו"א] המבה לאינטגרל
 56. [חדו"א] נוסחא רורסיבית
 57. [חדו"א] חישובי אינטגרציה
 58. [חדו"א] אינטגרל בהצבות
 59. [חדו"א] אינטגרל בחלקים
 60. אי שוויון בן פונקציות
 61. [חדו"א] התכנסות \ התבדרות של טור
 62. [חדו"א] הוחכת פולינום טיילור
 63. [חדו"א] חישוב פולינום טיילור
 64. [חדו"א] לישוב פולינום טיילור
 65. [חדו"א] פולינומי טיילור
 66. פונקציה עם ln
 67. [וקטורים] cosa הוא רכיב ax חלקי הגודל של a
 68. אי שיוויון באמצעות גבולות
 69. [חדו"א] משוואות ב- 3 נעלמים וגרפיהן במרחב
 70. [חדו"א] הנדסה אנליטית במרחב
 71. [חדו"א] הנדסה אנליטית במרחב
 72. [חדו"א] חישוב טור טלסקופי
 73. [חדו"א] טורים
 74. [חדו"א] טור עם עצרת
 75. האם נקודה היא פרבולה?
 76. מעגל
 77. [חדו"א] גבול זהויות טריגו
 78. [אנליטית] אסימפטוטה משופעת לגרף של היפרבולה
 79. [חדו"א] האם קיימת פונקציה שמקיימת
 80. רמז להוכחת בינום
 81. [חדו"א] למה מתקיים השיוויון הבא?
 82. [חדו"א] הוכחת אי שוויון על סמך אי שוויון נתון
 83. פיתוח מקלורן למעריכי חלקי טריגונמטרי
 84. אינטגרל - מהי הדרך הכי טובה?
 85. תזוזת אסימפטוטה של היפרבולה
 86. ההצגה הפרמטרית של מעגל
 87. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים 2
 88. דיברגנץ בכדוריות
 89. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים
 90. [חדו"א] גרף הנגזרת וגרף הפונקציה - פונקציה רציונאלית
 91. אם נתון שx<y צ"ל x^3<y^3
 92. [חדו"א] הוכחת התבדרות טור
 93. [חדו"א] אינטגרל - הצבה טריגונומטרית
 94. [חדו"א] גזירות פונקציה בנקודה
 95. [חדו"א] אינטגרל לא מסויים 1/(cosx+sinx)
 96. [חדו"א] סדרה חלקית מתכנסת במ"ש
 97. חישוב גבול
 98. [חדו"א] התכנסות והתבדרות של טורים
 99. [חדו"א] התכנסות או התבדרות של אינטגרלים
 100. [חדו"א] מציאת נגזרת שלישית ללא שימוש בכלל לופיטל
 101. [חדו"א] פיתוח מקלורן עם פרמטרים לצורך חישוב גבול - ניסיון פתרון שלי
 102. [חדו"א] הוכחת 2 טענות באמצעות פיתוח טיילור
 103. [חדו"א] התכנסות טור לעומת התכנסות אינטגרל
 104. [חדו"א] עוד כמה טענות לגבי התכנסות אינטגרלים
 105. פונקציה רציפה וגזירה
 106. [חדו"א] הוכחת גזירות לפי הגדרה
 107. [חדו"א] מציאת פולינום מקלורן
 108. [חדו"א] התכנסות טורים
 109. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים
 110. [חדו"א] טענות הוכח\הפרך - טורים
 111. חקירת פונקציה מערכית
 112. תרגיל מינימום ומקסימום בפונקציה מערכית
 113. משיק במשוואה מערכית
 114. [חדו"א] נגזרת של פונקציה מערכית
 115. [חדו"א] חישוב אינטגרל ע"י פיתוח טיילור
 116. [טריגונומטריה] הוכחה לשטיינר להמוס
 117. [חדו"א] אינטגרל פונקציה מעריכית
 118. [חדו"א] פולינום מקלורן / טיילור
 119. [אלגברה] תרגיל מורכב במתמטיקה אלמנטרית
 120. [חדו"א] מציאת מספר שורשי המשוואה
 121. [חדו"א] טענה על רדיוס התכנסות של טור חזקות
 122. [חדו"א] תתי סדרות שמכסות את כל אברי הקבוצה
 123. הוכחה לא באינדוקציה שמספר אינו מתחלק
 124. [אלגברה] הוכחת מספר אי רציונלי
 125. [חדו"א] אינטגרל מסובך
 126. [חדו"א] קטנה עקרונית ועניינית על חישוב שארית בפולינום טיילור
 127. [חדו"א] 2 שאלות
 128. [חדו"א] 3 שאלות בעיתיות
 129. [חדו"א] סכומי רימן
 130. [חדו"א] נקודות קיצון בקצוות הקטע
 131. [חדו"א] גבולות אינטגרציה והתכנסות
 132. אינטגרל
 133. התכנסות 2
 134. [חדו"א] התכנסות
 135. [חדו"א] טענות לגבי פונקציה רציפה
 136. [חדו"א] פונקציה
 137. [חדו"א] אינטגרל
 138. [חדו"א] הוכחת קיום גבול
 139. [חדו"א] גבול של פונקציה
 140. [חדו"א] אינטגרלים כגבול
 141. [חדו"א] משפט רול
 142. [חדו"א] משפט לגראנז
 143. [חדו"א] חישוב גבול
 144. בעיה בפתירת גבול ארוך
 145. [חדו"א] נקודת קיצון
 146. [חדו"א] התכנסות טור
 147. [חדו"א] לגבי משפט Rolle
 148. [חדו"א] חישוב גבולות - כלל הסנדביץ
 149. גזירה לפי פרמטר
 150. [חדו"א] הוכחה עם גזירות
 151. טריק אלגברי שהורס את הגבול
 152. [חדו"א] הוכחת פונקציית על
 153. תרגיל כניסה למכינה
 154. [חדו"א] שטח של פונקציה אי זוגית
 155. [חדו"א] חישוב גבול ללא משפט חסומה כפול שואפת לאפס
 156. [חדו"א] אינטגרלים מתבדרים ומתכנסים
 157. [חדו"א] פונקציות רציפות
 158. אינטגרל טריגונומטרי
 159. [חדו"א] חישוב גבול - כלל השורש
 160. [חדו"א] חישוב גבול של סדרה - כלל המנה
 161. הוכחת אי שוויון
 162. שארית לגראנג'
 163. [אלגברה] פישוט ביטוי של עצרת
 164. קיום גבול בסדרות
 165. [חדו"א] גבולות
 166. משהו קטן על משוואת הישר המשיק לעקום בנקודה
 167. חישוב גבול של סדרה
 168. [חדו"א] טוריי טיילור
 169. גבול עם אקספוננט
 170. [חדו"א] גבולות וסדרות
 171. [טריגונומטריה] איך לחשוב על הצבה טריגונומטרית?
 172. [טריגונומטריה] אינטגרל טריגונומטרי 3
 173. [חדו"א] אינטגרל ומשוואה ממעלה שלישית
 174. [חדו"א] אינטגרל קשוח
 175. נוסחאת נסיגה עם פרמטר
 176. רציפות
 177. [חדו"א] גבולות
 178. אינטגרל גאומטרי 2
 179. כיוון בהוכחה - כנראה טיילור
 180. נקודות קיצון לערך מוחלט והצבה לאחר הנגזרת
 181. סיווג נקודות קיצון
 182. כניסה מכינה טכניון 3
 183. אינטגרל שנראה פשוט
 184. כפל במכנה ו-X במונה - אינטגרל
 185. אינטגרל טריגונומטרי
 186. [חדו"א] אינטגרל לפונקציה במכנה
 187. [חדו"א] רציפות
 188. [חדו"א] אינטגרל מעריכי
 189. [חדו"א] אינטגרל של ln או arctg
 190. [חדו"א] אינטגרל -בסיסי מאוד
 191. [חדו"א] מציאת זוויות בין המשיר לציר X
 192. [חדו"א] אינטגרלים
 193. [אלגברה] אינטגרלים לא ברורים C
 194. קעירות וקמירות
 195. [הסבר] לגבי אינטגרל של e בחזקת שורש X
 196. [חדו"א] נגזרת
 197. [חדו"א] שימוש בנגזרות
 198. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 199. [חדו"א] סופרימום של a המינמלי למה כוונת המשורר?
 200. [חדו"א] קיצון ל-cosh
 201. [חדו"א] קשר בין נגזרת שנייה לראשונה
 202. [חדו"א] 4 שאלות, גבולות ולגרנג'
 203. [חדו"א] פיתוח מקלורן ל-ln
 204. [חדו"א] מקסימום או מינימום מקומי
 205. [חדו"א] הוכחה e אי רציונאלי
 206. [חדו"א] אינטגרל עם זהויות
 207. [חדו"א] גישה אל הוכחה טריגונומטרית
 208. [חדו"א] חישוב גבול עם In
 209. [חדו"א] אינטגרל בשיטת החלקים. תרגיל שנסיתי כמה פעמים.
 210. [חדו"א] תחום הגדרה של פונקציה מעריכית
 211. [חדו"א] נגזרת מסדר גבוה
 212. [חדו"א] הוכחה שלנגזרת יש מקסימום מקומי
 213. [חדו"א] רציפות פונקציה והנגזרת
 214. [חדו"א] אינטגרל מסויים-גבול
 215. [חדו"א] אי שוויון שמערב טיילור
 216. [חדו"א] תחומי עלייה וירידה של נגזרת מפלצתית
 217. התכנסות אינטגרל מוכלל וטורי מספרים
 218. [חדו"א] שגיאה בניסוח או טעות בחישוב
 219. [חדו"א] רציפות לכל תחום ההגדרה
 220. [חדו"א] הוכחה על ידי משפטי ערך הביניים
 221. [חדו"א] אפס חלקי אינסוף זה אפס?
 222. [חדו"א] גבול בעייתי
 223. [חדו"א] סימוני לייבניץ
 224. [חדו"א] גזירה לפי Y
 225. [חדו"א] רציפות של פונקציה קצת מסובכת
 226. [חדו"א] מציאת משיק משותף ל-2 פונקציות
 227. [אלגברה] פישוט
 228. [חדו"א] האם גזירה ע"פ הגדרה
 229. [חדו"א] גזירות על פי ההגדרה
 230. [חדו"א] הוכחת ע"פ הגדרת הגבול - פשוטה מאוד
 231. [חדו"א] מונוטונויות עולה ויורדת
 232. [חדו"א] מציאת גבולות
 233. [חדו"א] הוכחת גבולות בשורש והתבדרות
 234. [אלגברה] פישוט ביטוי
 235. [חדו"א] גבול ללא לופיטל
 236. בדיקת גזירות של פונקציה
 237. פונקציה חד חד ערכית
 238. [חדו"א] מציאת פונקציה מקורית
 239. [חדו"א] מציאת פונקציה קדומה
 240. [חדו"א] האם הפונקציה על?
 241. [חדו"א] אינטרגרל בלתי מסוים
 242. [חדו"א] מחזוריות מינימלית
 243. [חדו"א] גזירת פונקציות למציאת תחום עלייה וירידה
 244. [חדו"א] פונקציה הפיכה
 245. [חדו"א] גזירות של פונקציה
 246. [חדו"א] מציאת 2 גבולות נוספים
 247. [חדו"א] אינטגרלים- מרכז מסה
 248. [חדו"א] האם הפונקציה מחזורית? אם כן, חשב עבורה את המחזור הקטן ביותר
 249. [חדו"א] גבול פולינומים
 250. [חדו"א] מציאת 2 גבולות