PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. תחום הגדרה+רציפות+גזירות - פונקציה נוספת
 2. [חדו"א] תחום הגדרה+רציפות+גזירות
 3. [חדו"א] לימוד פרטי
 4. [חדו"א] רציפות במידה שווה ונגזרת
 5. [חדו"א] מציאת גבולות של פונקציות מעריכיות
 6. [חדו"א] פונקציות מעריכיות
 7. [חדו"א] הוכחת שורשים למשוואה
 8. פונקציות- קושי
 9. [חדו"א] אינטגרלים שיטת הצבה
 10. log
 11. [חדו"א] מציאת גבול של סדרה.
 12. [חדו"א] חדו"א
 13. [חדו"א] גבולות של פונקציות
 14. [חדו"א] הוכחת גבול
 15. [חדו"א] חישוב נגזרת פשוטה
 16. [חדו"א] גבול עם ערך שלם
 17. חישוב גבול מופלא (sin(nx) / sin(mx
 18. גבול של איקס בחזקת איקס
 19. הפיכת סימן הלוגריתם
 20. חקירת התכנסות - שאלות מאתגרות
 21. [חדו"א] גבול עם עצרת, שיוצא בסוף e!
 22. נגזרת פשוטה
 23. בעיה עם אינטגרל של ArcSin ונגזרת של ArcTan
 24. [חדו"א] התכנסות במ"ש בקצוות
 25. חישוב גבול
 26. [חדו"א] אין גבול
 27. [חדו"א] חישוב טור חזקות
 28. סדרה מתכנסת חיובית ממש שגבולה שלילי ממש
 29. [חדו"א] חישוב טור
 30. [חדו"א] גבול של 2 משתנים
 31. [חדו"א] הגדרה של נגזרת וגבול
 32. טורי חזקות ? אפשר הסבר על פתרון שלא הבנתי?
 33. [חדו"א] טענות על רציפות פונקציות
 34. [חדו"א] טענות חישוביות על פונקציות
 35. [חדו"א] התכנסות טור עם tan
 36. [חדו"א] חישוב אינטגרל עקום בכיוון השעון
 37. גזירה סופר מורכבת
 38. רדיוס התכנסות של טורים
 39. נגזרת פרמטרית שניה, והגדרת הניגזרת
 40. [חדו"א] חסימות וגזירות של הפונקציה
 41. [חדו"א] שימוש במשפט רול
 42. גבולות - מתי אין גבול ומתי הגבול הוא אינסוף?
 43. חישוב גבול של סדרה מאתגרת
 44. [חדו"א] נגזרת עם פרמטר
 45. [חדו"א] לא מגיע לתוצאה נכונה בנגזרת
 46. [טריגונומטריה] אי-שוויון
 47. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 48. [חדו"א] גבול
 49. [טריגונומטריה] בעיה טריגונורית
 50. חדוא מעניינת - סופרמום של פונקציה
 51. [חדו"א] גבול
 52. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 53. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 54. [טריגונומטריה] תחום הגדרה
 55. מציאת טעות בחישוב גבול
 56. סדרה מתכנסת
 57. [חדו"א] גבול בעייתי
 58. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 59. [חדו"א] סעיף מסובך לי (חדו"א - פונקציות)
 60. [חדו"א] רציפות חד צדדדית
 61. חישוב גבול לפי לופיטל
 62. [חדו"א] כלל הסנדוויץ, הוכחה ומה למדים ממנו
 63. [טריגונומטריה] אי שוויון סינוס
 64. [חדו"א] גבול פשוט
 65. [חדו"א] חישוב גבול ln( cos(ax) )/ ln(cos(bx) )‎
 66. [טריגונומטריה] נגזרת של arccos
 67. בעיה הרבה זמן ישבתי עליה.. נגזרת ומשפט לגרנז
 68. רציפותת מינימום ומקסימום ושאר ירקות
 69. בעיה גזירות על פי הגדרה
 70. [חדו"א] שלילת קיום גבול ע"פ קושי
 71. [אלגברה] משוואה בלי נעלמים 3 יחידות צריך דרך פתרון
 72. [חדו"א] חישוב גבול
 73. [חדו"א] נגזרת של פונקציה
 74. [חדו"א] מציאת גבול
 75. [חדו"א] רציפות של פונקציה ופונקציה אלמנטרית
 76. [חדו"א] מינימום ומקסימום בקטע
 77. [חדו"א] בעיות מינימום ומקסימום
 78. [חדו"א] רציפות במידה שווה
 79. חישוב גבול
 80. חישוב גבול
 81. [חדו"א] אי שיוויון
 82. [חדו"א] הסבר לגבול מעניין
 83. [חדו"א] נגזרת של פרמטר
 84. [חדו"א] בעית גידול ודעיכה
 85. [טריגונומטריה] זהות טריגונומטרית
 86. [חדו"א] חקר פונקציה
 87. טור 1 חלקיי ln n
 88. [חדו"א] גבול מעניין עם e
 89. גבולות מופלאים
 90. [חדו"א] סדרה
 91. [חדו"א] דיפרנציאל
 92. [חדו"א] פונקציות טריגונומטריות היפרובליות
 93. פידבק על הוכחה
 94. מציאת נקודות רציפות ואי-רציפות ומיונן
 95. בחדו"א - מציאת פונקציה:
 96. נגזרת של פונקציה
 97. [חדו"א] משפט ערך הביניים
 98. מה זה "פונקציה עולה ממש ב-R" ?
 99. [חדו"א] טורים
 100. [חדו"א] מציאת נקודות קיצון -חקירת פונקציה
 101. [חדו"א] נקודות פיתול -חקירת פונקציה
 102. מציאת גבול ורציפות של פונקצייה
 103. [חדו"א] הפרכת התכנסות במ"ש
 104. סדרות
 105. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת מציאת b
 106. [חדו"א] גבולות
 107. בעיית קיצון
 108. [חדו"א] התכנות במ"ש של סדרה
 109. [חדו"א] סכומי טורים והתכנסות
 110. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת
 111. [חדו"א] אי רציפות עיקרית
 112. [חדו"א] בדיקה של גבול
 113. איך עושים את זה בדפרנציאלי ?
 114. [חדו"א] בקשה להסבר פתרון קיים - הוכחת חסימות של סדרה
 115. [חדו"א] גזירה לפי ציר עם זווית
 116. [חדו"א] טורים
 117. [חדו"א] חשבון דיפרנציאלי
 118. [חדו"א] חישוב גבול פונקציה טרגונומטרית
 119. [חדו"א] 2 דרכים להוכיח כי פונקציה אינה רציפה
 120. שימוש בקריטריון קושי - האם טעיתי באריתמטיקה?
 121. [חדו"א] דיפרנציאלי איך עושים את האלה?
 122. [חדו"א] גבול קל
 123. הוכחת גבול n^1/n
 124. מבחני התכנסות
 125. פולינום ממעלה שלישית - כיצד להוכיח שיש לו שורש ממשי?
 126. חקירת התכנסות טורים באמצעות קריטריון קושי
 127. [הסבר] סכום טור לפי חישוב גבול
 128. [חדו"א] איך בוחרים דלתא?
 129. [חדו"א] הוכחה על פי היינה- תרגיל ופתרון לא מובן
 130. [חדו"א] פונקציות טריגו כאשר x שואף לאינסוף
 131. [חדו"א] טור מעניין
 132. [חדו"א] שיטת החצייה
 133. [חדו"א] הוכחה
 134. [חדו"א] שני טורים מסובכים
 135. [חדו"א] טענות גבולות של פונקציות ורציפות
 136. הוכחת גבול של תת סדרה שווה לגבול הסדרה
 137. קריטריון קושי - בעיות שנוצרו
 138. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 139. [חדו"א] כלל לופיטל
 140. [חדו"א] מבחני התכנסת לטור
 141. [חדו"א] שתי שאלות בחדוא
 142. [חדו"א] תרגיל 3 יחידות לא קשה - צריך פתרון מלא
 143. מציאה האם האינטגרל מתכנס או מתבדר..
 144. [חדו"א] הוכחת טענות על התכנסות
 145. [חדו"א] חישוב גבול- יש ניסיון
 146. סדרות קושי
 147. גבול עם שורש
 148. [בעיות מילוליות] להפוך מדקות לשעות
 149. [אלגברה] חוקי חזקות
 150. הוכחה בלשון אפסילון - M ועפ"י הגדרת היינה
 151. [חדו"א] חישוב טור
 152. [חדו"א] גבול\טור ברמה מאוד גבוהה
 153. גבול של סדרה
 154. [חדו"א] תרגיל עם פתרון- לא מובן
 155. [חדו"א] גבולות של סדרות
 156. [חדו"א] מישורים ומשוואת ישר,
 157. [חדו"א] גבולות
 158. [חדו"א] הסבר
 159. [חדו"א] חישוב גבולות
 160. [חדו"א] הוכחה בתורת הקבוצות
 161. [חדו"א] הוכחה-משפט הסנדוויץ'
 162. מציאת ערכים שעבורם האינטגרל מתכנס
 163. גבולות
 164. [חדו"א] נגזרת פונקציה מורכבת כלל שרשרת
 165. [חדו"א] גבול עם שבר
 166. סדרה חדשה שהאיבר הכללי בה הוא מקסימום של 2 סדרות
 167. צעד באריתמטיקה של גבולות שהוא לא ברור
 168. [חדו"א] הוכחה בצורה פורמלית
 169. גבול של פונק טריגו
 170. להביא דוגמא לסדרה לא מתכנסת שמקיימת תנאי
 171. הוכחה עפ"י הגדרת הגבול
 172. הוכחה פורמלית - גבול אינסופי
 173. [חדו"א] אוילר-חישוב גבול
 174. [חדו"א] חישוב גבול עבור שורשי משוואה ריבועית
 175. [חדו"א] אינטגרביליות וערך האינטגרל
 176. [חדו"א] ערך אינטגרל
 177. [דיון] הוכחה פורמלית בעזרת הגדרת גבול
 178. חישוב גבול בעזרת סנדוויץ - חצי דרך
 179. [חדו"א] פונקציות הוכח/הפרך
 180. [חדו"א] הוכחת שני גבולות בלשון אפסילון-דלתא
 181. [חדו"א] פתרון לתרגיל בגבולות
 182. שאיפה לאינסוף מה מותר ומה אסור
 183. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 184. [חדו"א] גבול של סדרה
 185. סדרות ותת סדרות מתכנסות
 186. [חדו"א] גבול של פונקצייה
 187. [חדו"א] הוכחת גבול של סדרה
 188. [חדו"א] חישוב גבול טריגונומטרי
 189. [חדו"א] פונקציה חד ערכית
 190. [חדו"א] גבולות-מציאת החזקה הגבוהה ביותר
 191. [חדו"א] פונקציות טריגונומטריות
 192. [חדו"א] גללי לגבי הוכחות בסדרות
 193. אי שיוון ברנולי
 194. [חדו"א] גבול פשוט יחסית - שלא מסתדר לי
 195. [חדו"א] מציאת פונ הופכית
 196. [חדו"א] גבולות-נסיגה
 197. נגזרת עפ הגדרה
 198. [חדו"א] אינטגרציה של פונקציה הפיכה
 199. [חדו"א] חישוב שטח- שיטת הקליפות
 200. שתי שאלות בגבולות
 201. [חדו"א] מטלות
 202. גבול
 203. [חדו"א] לא יכול להגיע לפתרון בשני התרגילים האלה (לא קשה חייב פתרון.).
 204. [חדו"א] אינטגרציה
 205. [אלגברה] אי שיווין
 206. [חדו"א] להוכיח שסדרה חסומה
 207. [גיאומטריה] תרגילי כניסה מכינה לטכניון , תרגילים לדוגמא
 208. [חדו"א] פוקנציה מעריכית
 209. [חדו"א] איך זו נוסחאת הנסיגה
 210. [חדו"א] נקודות אי רציפות
 211. [אלגברה] אי שיווין עם ערך מוחלט
 212. גבול של פונקציה
 213. [חדו"א] גבול קצת מסובך (לי) תרגיל ופתרון ביחד
 214. [חדו"א] גבול
 215. דוגמה ל2 סדרות לא מתכנסות שמקיימות תכונה
 216. חישוב גבול של סדרה
 217. כלל הסנדוויץ/ארית' של גבולות
 218. [חדו"א] כלל השורש
 219. אינפי- 3 שאלות קשות
 220. [חדו"א] זו התשובה- מחפש הסבר
 221. [חדו"א] מציאת חסמים לקבוצה
 222. [חדו"א] איחוד וחיתוך של קבוצות שהם טריגונומטריות
 223. [חדו"א] חישוב אינטגרל טריגונומטרי
 224. 2 שאלות בנושא גבולות של פונקציה
 225. [חדו"א] התכנסות של סדרה
 226. [חדו"א] מציאת גבול עליון וגבול תחתון של סדרה
 227. [חדו"א] סכום הסדרה n^2
 228. [חדו"א] שימוש בהגדרת גבול
 229. [חדו"א] כמה טענות על תתי סדרות
 230. [אלגברה] חישוב גבול עם שורש
 231. [חדו"א] גבול סדרה (בדיקה )
 232. [חדו"א] בדיקת רציפות בתחום נתון
 233. [חדו"א] גבול של סדרה
 234. [חדו"א] גבולות עם מספר e
 235. [חדו"א] וקטורים חישוב שטח מקבילית
 236. [חדו"א] מציאת משוואת מישור
 237. [חדו"א] הוכחת גבול על פי הגדרה
 238. [חדו"א] תחום הגדרה של פונקצית מנה לוגריתמית עם שורש
 239. הוכחה לפי הגדרת גבול הסדרה
 240. [חדו"א] תרגיל מאתגר באינדוקציה
 241. [חדו"א] הבדל בין עולה לעולה ממש
 242. [חדו"א] הוכחת משפט
 243. [חדו"א] חישוב גבול
 244. [חדו"א] חישוב גבול
 245. [חדו"א] חישוב גבול
 246. [חדו"א] מציאת שטח לפי X ולפי Y
 247. גבולות
 248. מציאת טווח ותמונה של הפונקציה
 249. [אלגברה] עזרו לי במציאת הגבול
 250. חישוב גבול של סדרה עם עצרת