PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. סדרות - צריך להוכיח התכנסות
 2. [חדו"א] מספר א"ר יחיד, ופונקציה זוגית
 3. [חדו"א] חסימת ריבוע במעגל ב R^d
 4. [חדו"א] חדוא
 5. אינטגרל
 6. [חדו"א] רציפות בנקודה
 7. [חדו"א] חישוב גבול בפונקציה
 8. [חדו"א] גבולות - משפט לופיטל.
 9. [טריגונומטריה] גבול ב arctan
 10. [חדו"א] הוכחת טענה
 11. [חדו"א] חישוב גבול- טיילור
 12. חישוב אינטטגרל
 13. [חדו"א] שמירת תכונות תחת התכנסות במ"ש
 14. לופיטל
 15. למה רציפות לא גוררת גזירות?
 16. [אלגברה] פונקציה מעריכית
 17. 3 גבולות מעניינים
 18. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 19. [חדו"א] המשכה מחזורית של פונקציה
 20. [חדו"א] פונקציה הפיכה
 21. [אלגברה] אי שיוויון עם 2 ערכי ערך מוחלט
 22. התייעצות לגבי נגזרות
 23. דוגמאות נגדיות לפונקציות
 24. [חדו"א] גבול פשוט
 25. [חדו"א] אינטגרל
 26. דוגמה נגדית
 27. [חדו"א] הוכחת קיום מינימום מקומי
 28. [חדו"א] גזירה פרמטרית ואסימפטוטות
 29. [אלגברה] חילוץ x ממשוואת עם ARCSINX
 30. [חדו"א] חסימת sinx
 31. אסימפטוטה
 32. [חדו"א] מציאת גבול של שורש
 33. [חדו"א] פונקציה ב R^n
 34. [חדו"א] מינימום
 35. [חדו"א] הפונקציה x^2
 36. [חדו"א] טענות על הרכבת פונקציות
 37. [חדו"א] האם הטענה הבאה נכונה?
 38. [חדו"א] גבולות
 39. רציפות במידה שווה
 40. [חדו"א] פונקציה חסומה
 41. כיצד למצוא טור טיילור לפונקציה הבאה:
 42. [חדו"א] הוכחת גבול פשוט
 43. [חדו"א] הוכחת אי שוויון
 44. [חדו"א] תחום הגדרה
 45. [חדו"א] הראו ש: f(x)>=e^x
 46. [חדו"א] גבול בעזרת לופיטל
 47. פונקצית "על"
 48. הוכח\הפרך טענות על התכנסות\התבדרות של טורים
 49. [חדו"א] מציאת נוסחה מפורשת לטורי חזקות
 50. [חדו"א] אינטגרלים
 51. [חדו"א] מציאת גבול מסובך
 52. [חדו"א] סעיף בעייתי
 53. [חדו"א] סכום הנדסי של מרוכבים
 54. [גיאומטריה] משולש שווה צלעות
 55. [חדו"א] הוכחה שפונקצייה היא קבועה
 56. [חדו"א] אי-רציפות ממן 15 שאלה 1 האוניברסיטה הפתוחה
 57. [חדו"א] גבול של סדרה ממן 15 שאלה 6 סעיף א - אופ
 58. הוכחת רציפות אך לא גזירות
 59. משפט ערך הביניים - קיום 2 פתרונות בלבד
 60. [חדו"א] הוכחת רציפות בקטע מסויים
 61. [חדו"א] טור טיילור
 62. הוכחה של גבול לפי לשון אפסילון דלתא
 63. [חדו"א] אי שיוויון מעריכי
 64. [חדו"א] גבול של סדרה אינפי - ממן 15 שאלה 6 סעיף ב
 65. הוכחה שפונקציה היא על
 66. [חדו"א] עבור אילו ערכים הפונקצייה גזירה n פעמים?
 67. גבול לופיטל ?
 68. [חדו"א] חדוא
 69. [חדו"א] חדווא
 70. תחום הגדרה+רציפות+גזירות - פונקציה נוספת
 71. [חדו"א] תחום הגדרה+רציפות+גזירות
 72. [חדו"א] לימוד פרטי
 73. [חדו"א] רציפות במידה שווה ונגזרת
 74. [חדו"א] מציאת גבולות של פונקציות מעריכיות
 75. [חדו"א] פונקציות מעריכיות
 76. [חדו"א] הוכחת שורשים למשוואה
 77. פונקציות- קושי
 78. [חדו"א] אינטגרלים שיטת הצבה
 79. log
 80. [חדו"א] מציאת גבול של סדרה.
 81. [חדו"א] חדו"א
 82. [חדו"א] גבולות של פונקציות
 83. [חדו"א] הוכחת גבול
 84. [חדו"א] חישוב נגזרת פשוטה
 85. [חדו"א] גבול עם ערך שלם
 86. חישוב גבול מופלא (sin(nx) / sin(mx
 87. גבול של איקס בחזקת איקס
 88. הפיכת סימן הלוגריתם
 89. חקירת התכנסות - שאלות מאתגרות
 90. [חדו"א] גבול עם עצרת, שיוצא בסוף e!
 91. נגזרת פשוטה
 92. בעיה עם אינטגרל של ArcSin ונגזרת של ArcTan
 93. [חדו"א] התכנסות במ"ש בקצוות
 94. חישוב גבול
 95. [חדו"א] אין גבול
 96. [חדו"א] חישוב טור חזקות
 97. סדרה מתכנסת חיובית ממש שגבולה שלילי ממש
 98. [חדו"א] חישוב טור
 99. [חדו"א] גבול של 2 משתנים
 100. [חדו"א] הגדרה של נגזרת וגבול
 101. טורי חזקות ? אפשר הסבר על פתרון שלא הבנתי?
 102. [חדו"א] טענות על רציפות פונקציות
 103. [חדו"א] טענות חישוביות על פונקציות
 104. [חדו"א] התכנסות טור עם tan
 105. [חדו"א] חישוב אינטגרל עקום בכיוון השעון
 106. גזירה סופר מורכבת
 107. רדיוס התכנסות של טורים
 108. נגזרת פרמטרית שניה, והגדרת הניגזרת
 109. [חדו"א] חסימות וגזירות של הפונקציה
 110. [חדו"א] שימוש במשפט רול
 111. גבולות - מתי אין גבול ומתי הגבול הוא אינסוף?
 112. חישוב גבול של סדרה מאתגרת
 113. [חדו"א] נגזרת עם פרמטר
 114. [חדו"א] לא מגיע לתוצאה נכונה בנגזרת
 115. [טריגונומטריה] אי-שוויון
 116. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 117. [חדו"א] גבול
 118. [טריגונומטריה] בעיה טריגונורית
 119. חדוא מעניינת - סופרמום של פונקציה
 120. [חדו"א] גבול
 121. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 122. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 123. [טריגונומטריה] תחום הגדרה
 124. מציאת טעות בחישוב גבול
 125. סדרה מתכנסת
 126. [חדו"א] גבול בעייתי
 127. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 128. [חדו"א] סעיף מסובך לי (חדו"א - פונקציות)
 129. [חדו"א] רציפות חד צדדדית
 130. חישוב גבול לפי לופיטל
 131. [חדו"א] כלל הסנדוויץ, הוכחה ומה למדים ממנו
 132. [טריגונומטריה] אי שוויון סינוס
 133. [חדו"א] גבול פשוט
 134. [חדו"א] חישוב גבול ln( cos(ax) )/ ln(cos(bx) )‎
 135. [טריגונומטריה] נגזרת של arccos
 136. בעיה הרבה זמן ישבתי עליה.. נגזרת ומשפט לגרנז
 137. רציפותת מינימום ומקסימום ושאר ירקות
 138. בעיה גזירות על פי הגדרה
 139. [חדו"א] שלילת קיום גבול ע"פ קושי
 140. [אלגברה] משוואה בלי נעלמים 3 יחידות צריך דרך פתרון
 141. [חדו"א] חישוב גבול
 142. [חדו"א] נגזרת של פונקציה
 143. [חדו"א] מציאת גבול
 144. [חדו"א] רציפות של פונקציה ופונקציה אלמנטרית
 145. [חדו"א] מינימום ומקסימום בקטע
 146. [חדו"א] בעיות מינימום ומקסימום
 147. [חדו"א] רציפות במידה שווה
 148. חישוב גבול
 149. חישוב גבול
 150. [חדו"א] אי שיוויון
 151. [חדו"א] הסבר לגבול מעניין
 152. [חדו"א] נגזרת של פרמטר
 153. [חדו"א] בעית גידול ודעיכה
 154. [טריגונומטריה] זהות טריגונומטרית
 155. [חדו"א] חקר פונקציה
 156. טור 1 חלקיי ln n
 157. [חדו"א] גבול מעניין עם e
 158. גבולות מופלאים
 159. [חדו"א] סדרה
 160. [חדו"א] דיפרנציאל
 161. [חדו"א] פונקציות טריגונומטריות היפרובליות
 162. פידבק על הוכחה
 163. מציאת נקודות רציפות ואי-רציפות ומיונן
 164. בחדו"א - מציאת פונקציה:
 165. נגזרת של פונקציה
 166. [חדו"א] משפט ערך הביניים
 167. מה זה "פונקציה עולה ממש ב-R" ?
 168. [חדו"א] טורים
 169. [חדו"א] מציאת נקודות קיצון -חקירת פונקציה
 170. [חדו"א] נקודות פיתול -חקירת פונקציה
 171. מציאת גבול ורציפות של פונקצייה
 172. [חדו"א] הפרכת התכנסות במ"ש
 173. סדרות
 174. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת מציאת b
 175. [חדו"א] גבולות
 176. בעיית קיצון
 177. [חדו"א] התכנות במ"ש של סדרה
 178. [חדו"א] סכומי טורים והתכנסות
 179. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת
 180. [חדו"א] אי רציפות עיקרית
 181. [חדו"א] בדיקה של גבול
 182. איך עושים את זה בדפרנציאלי ?
 183. [חדו"א] בקשה להסבר פתרון קיים - הוכחת חסימות של סדרה
 184. [חדו"א] גזירה לפי ציר עם זווית
 185. [חדו"א] טורים
 186. [חדו"א] חשבון דיפרנציאלי
 187. [חדו"א] חישוב גבול פונקציה טרגונומטרית
 188. [חדו"א] 2 דרכים להוכיח כי פונקציה אינה רציפה
 189. שימוש בקריטריון קושי - האם טעיתי באריתמטיקה?
 190. [חדו"א] דיפרנציאלי איך עושים את האלה?
 191. [חדו"א] גבול קל
 192. הוכחת גבול n^1/n
 193. מבחני התכנסות
 194. פולינום ממעלה שלישית - כיצד להוכיח שיש לו שורש ממשי?
 195. חקירת התכנסות טורים באמצעות קריטריון קושי
 196. [הסבר] סכום טור לפי חישוב גבול
 197. [חדו"א] איך בוחרים דלתא?
 198. [חדו"א] הוכחה על פי היינה- תרגיל ופתרון לא מובן
 199. [חדו"א] פונקציות טריגו כאשר x שואף לאינסוף
 200. [חדו"א] טור מעניין
 201. [חדו"א] שיטת החצייה
 202. [חדו"א] הוכחה
 203. [חדו"א] שני טורים מסובכים
 204. [חדו"א] טענות גבולות של פונקציות ורציפות
 205. הוכחת גבול של תת סדרה שווה לגבול הסדרה
 206. קריטריון קושי - בעיות שנוצרו
 207. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 208. [חדו"א] כלל לופיטל
 209. [חדו"א] מבחני התכנסת לטור
 210. [חדו"א] שתי שאלות בחדוא
 211. [חדו"א] תרגיל 3 יחידות לא קשה - צריך פתרון מלא
 212. מציאה האם האינטגרל מתכנס או מתבדר..
 213. [חדו"א] הוכחת טענות על התכנסות
 214. [חדו"א] חישוב גבול- יש ניסיון
 215. סדרות קושי
 216. גבול עם שורש
 217. [בעיות מילוליות] להפוך מדקות לשעות
 218. [אלגברה] חוקי חזקות
 219. הוכחה בלשון אפסילון - M ועפ"י הגדרת היינה
 220. [חדו"א] חישוב טור
 221. [חדו"א] גבול\טור ברמה מאוד גבוהה
 222. גבול של סדרה
 223. [חדו"א] תרגיל עם פתרון- לא מובן
 224. [חדו"א] גבולות של סדרות
 225. [חדו"א] מישורים ומשוואת ישר,
 226. [חדו"א] גבולות
 227. [חדו"א] הסבר
 228. [חדו"א] חישוב גבולות
 229. [חדו"א] הוכחה בתורת הקבוצות
 230. [חדו"א] הוכחה-משפט הסנדוויץ'
 231. מציאת ערכים שעבורם האינטגרל מתכנס
 232. גבולות
 233. [חדו"א] נגזרת פונקציה מורכבת כלל שרשרת
 234. [חדו"א] גבול עם שבר
 235. סדרה חדשה שהאיבר הכללי בה הוא מקסימום של 2 סדרות
 236. צעד באריתמטיקה של גבולות שהוא לא ברור
 237. [חדו"א] הוכחה בצורה פורמלית
 238. גבול של פונק טריגו
 239. להביא דוגמא לסדרה לא מתכנסת שמקיימת תנאי
 240. הוכחה עפ"י הגדרת הגבול
 241. הוכחה פורמלית - גבול אינסופי
 242. [חדו"א] אוילר-חישוב גבול
 243. [חדו"א] חישוב גבול עבור שורשי משוואה ריבועית
 244. [חדו"א] אינטגרביליות וערך האינטגרל
 245. [חדו"א] ערך אינטגרל
 246. [דיון] הוכחה פורמלית בעזרת הגדרת גבול
 247. חישוב גבול בעזרת סנדוויץ - חצי דרך
 248. [חדו"א] פונקציות הוכח/הפרך
 249. [חדו"א] הוכחת שני גבולות בלשון אפסילון-דלתא
 250. [חדו"א] פתרון לתרגיל בגבולות