PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. משפט פוביני לאינטגרלים
 2. [חדו"א] 2 אינטגרלים כפולים
 3. כופלי לגראנז
 4. מעגל
 5. יעקוביאן - ערך מוחלט או דטרמיננטה
 6. שימושי הנגזרת הכפולה והנגזרת המשולשת
 7. [חדו"א] נגזרת של פונקציה הפוכה
 8. [חדו"א] טורים מספריים
 9. [חדו"א] נגזרת של פונקציה סתומה
 10. מציאת נגזרות חלקיות בכל נקודה
 11. שרטוט גרף פונקציה תלת מימדית
 12. נגזרת חלקית של פונקציה (גזירה פעמיים)
 13. [חדו"א] חישוב חסימות מינימום ומקסימום בפונקציה רציפה בקטע
 14. פונקציה רציפה בקטע עם גבול
 15. [חדו"א] חוק סטוקס
 16. פונקציות טריגונומטריות הפיכות
 17. [חדו"א] חישוב סכום של טור
 18. [חדו"א] חישוב סכום הטור
 19. [חדו"א] אינטגרציה בחלקים
 20. [חדו"א] אינטגרלי
 21. [חדו"א] אינטגרל רימן
 22. [חדו"א] גזירות פעמיים
 23. [חדו"א] אינטגרל מסויים
 24. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 25. [חדו"א] חישוב גבול
 26. פולינום טיילור ונגזרות חלקיות
 27. נקודת קיצון עם אילוץ
 28. [חדו"א] צריך מישהו תותח באינפי
 29. גבול tan
 30. [חדו"א] מחפשת מקור עם תרגילים+פתרונות מלאים?
 31. [הנדסת המרחב] הבעת נפח מנסרה
 32. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 33. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 34. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 35. [חדו"א] אינטגרלים לא אמיתיים - מבחני התכנסות
 36. [חדו"א] חישוב שטחים עם אנטגרלים
 37. [חדו"א] משמעות t במשוואת ישר קנונית
 38. מרחק ישר מנקודה
 39. חישוב גבול
 40. [חדו"א] גבול עליון וגבול תחתון
 41. [חדו"א] גבולות חלקיים
 42. [חדו"א] איך מסדרים את המחשבון
 43. משטח רמה
 44. [חדו"א] נזגרת חוק השרשרת
 45. איך מחשבים את השטח?
 46. [חדו"א] התכנסות של טור
 47. גבולות
 48. [חדו"א] גבולות
 49. [חדו"א] הוכחה בסיסית באינפי
 50. [חדו"א] פונקציית ענפים עם 3 פרמטרים, מציאת תחום רציפות וגזירות
 51. [חדו"א] חקירת פונקציה
 52. חישוב גבולות אם הם קיימים
 53. שאלת סדרות מונוטונית וחסומה
 54. חישוב גבול
 55. חישוב גבול
 56. ציור בתלת מימד כאשר יש בעיה של תחום הגדרה
 57. [חדו"א] חישוב קשת
 58. [חדו"א] אינטגרלים
 59. [חדו"א] חישוב גבול סדרה באינטגרל
 60. [חדו"א] חישוב אינטרגרל
 61. ירך הממצוע של האינטגרלים
 62. [חדו"א] גבול של אינטגרל
 63. [חדו"א] איך מוצאים את הנקודות קיצון ???
 64. [חדו"א] גבולות
 65. [חדו"א] קורדינטות
 66. אריתמטיקה של גבולות - חזקה
 67. [חדו"א] הוכח\הפרך קיום גבול של סידרה
 68. [חדו"א] חישוב הגבול הבא
 69. [חדו"א] אנליזה נגזרת למכפלת ומנת פונקציות
 70. טור מקלורן
 71. חישוב גבול
 72. [חדו"א] חסם של פונקציה
 73. [חדו"א] אינטגרל בהצבה
 74. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 75. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 76. [חדו"א] אינטגרל מפונקציות טריגו'
 77. מציאת זווית בין מישורים בוקטורים
 78. וקטורים
 79. [חדו"א] אינטגרלים לא אמיתיים -קביעת התכנסות או התבדרות:/
 80. [חדו"א] מישורים וישרים במרחב
 81. [חדו"א] משפט ערך הממוצע
 82. [חדו"א] המבה לאינטגרל
 83. [חדו"א] נוסחא רורסיבית
 84. [חדו"א] חישובי אינטגרציה
 85. [חדו"א] אינטגרל בהצבות
 86. [חדו"א] אינטגרל בחלקים
 87. אי שוויון בן פונקציות
 88. [חדו"א] התכנסות \ התבדרות של טור
 89. [חדו"א] הוחכת פולינום טיילור
 90. [חדו"א] חישוב פולינום טיילור
 91. [חדו"א] לישוב פולינום טיילור
 92. [חדו"א] פולינומי טיילור
 93. פונקציה עם ln
 94. [וקטורים] cosa הוא רכיב ax חלקי הגודל של a
 95. אי שיוויון באמצעות גבולות
 96. [חדו"א] משוואות ב- 3 נעלמים וגרפיהן במרחב
 97. [חדו"א] הנדסה אנליטית במרחב
 98. [חדו"א] הנדסה אנליטית במרחב
 99. [חדו"א] חישוב טור טלסקופי
 100. [חדו"א] טורים
 101. [חדו"א] טור עם עצרת
 102. האם נקודה היא פרבולה?
 103. מעגל
 104. [חדו"א] גבול זהויות טריגו
 105. [אנליטית] אסימפטוטה משופעת לגרף של היפרבולה
 106. [חדו"א] האם קיימת פונקציה שמקיימת
 107. רמז להוכחת בינום
 108. [חדו"א] למה מתקיים השיוויון הבא?
 109. [חדו"א] הוכחת אי שוויון על סמך אי שוויון נתון
 110. פיתוח מקלורן למעריכי חלקי טריגונמטרי
 111. אינטגרל - מהי הדרך הכי טובה?
 112. תזוזת אסימפטוטה של היפרבולה
 113. ההצגה הפרמטרית של מעגל
 114. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים 2
 115. דיברגנץ בכדוריות
 116. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים
 117. [חדו"א] גרף הנגזרת וגרף הפונקציה - פונקציה רציונאלית
 118. אם נתון שx<y צ"ל x^3<y^3
 119. [חדו"א] הוכחת התבדרות טור
 120. [חדו"א] אינטגרל - הצבה טריגונומטרית
 121. [חדו"א] גזירות פונקציה בנקודה
 122. [חדו"א] אינטגרל לא מסויים 1/(cosx+sinx)
 123. [חדו"א] סדרה חלקית מתכנסת במ"ש
 124. חישוב גבול
 125. [חדו"א] התכנסות והתבדרות של טורים
 126. [חדו"א] התכנסות או התבדרות של אינטגרלים
 127. [חדו"א] מציאת נגזרת שלישית ללא שימוש בכלל לופיטל
 128. [חדו"א] פיתוח מקלורן עם פרמטרים לצורך חישוב גבול - ניסיון פתרון שלי
 129. [חדו"א] הוכחת 2 טענות באמצעות פיתוח טיילור
 130. [חדו"א] התכנסות טור לעומת התכנסות אינטגרל
 131. [חדו"א] עוד כמה טענות לגבי התכנסות אינטגרלים
 132. פונקציה רציפה וגזירה
 133. [חדו"א] הוכחת גזירות לפי הגדרה
 134. [חדו"א] מציאת פולינום מקלורן
 135. [חדו"א] התכנסות טורים
 136. [חדו"א] התכנסות אינטגרלים
 137. [חדו"א] טענות הוכח\הפרך - טורים
 138. חקירת פונקציה מערכית
 139. תרגיל מינימום ומקסימום בפונקציה מערכית
 140. משיק במשוואה מערכית
 141. [חדו"א] נגזרת של פונקציה מערכית
 142. [חדו"א] חישוב אינטגרל ע"י פיתוח טיילור
 143. [טריגונומטריה] הוכחה לשטיינר להמוס
 144. [חדו"א] אינטגרל פונקציה מעריכית
 145. [חדו"א] פולינום מקלורן / טיילור
 146. [אלגברה] תרגיל מורכב במתמטיקה אלמנטרית
 147. [חדו"א] מציאת מספר שורשי המשוואה
 148. [חדו"א] טענה על רדיוס התכנסות של טור חזקות
 149. [חדו"א] תתי סדרות שמכסות את כל אברי הקבוצה
 150. הוכחה לא באינדוקציה שמספר אינו מתחלק
 151. [אלגברה] הוכחת מספר אי רציונלי
 152. [חדו"א] אינטגרל מסובך
 153. [חדו"א] קטנה עקרונית ועניינית על חישוב שארית בפולינום טיילור
 154. [חדו"א] 2 שאלות
 155. [חדו"א] 3 שאלות בעיתיות
 156. [חדו"א] סכומי רימן
 157. [חדו"א] נקודות קיצון בקצוות הקטע
 158. [חדו"א] גבולות אינטגרציה והתכנסות
 159. אינטגרל
 160. התכנסות 2
 161. [חדו"א] התכנסות
 162. [חדו"א] טענות לגבי פונקציה רציפה
 163. [חדו"א] פונקציה
 164. [חדו"א] אינטגרל
 165. [חדו"א] הוכחת קיום גבול
 166. [חדו"א] גבול של פונקציה
 167. [חדו"א] אינטגרלים כגבול
 168. [חדו"א] משפט רול
 169. [חדו"א] משפט לגראנז
 170. [חדו"א] חישוב גבול
 171. בעיה בפתירת גבול ארוך
 172. [חדו"א] נקודת קיצון
 173. [חדו"א] התכנסות טור
 174. [חדו"א] לגבי משפט Rolle
 175. [חדו"א] חישוב גבולות - כלל הסנדביץ
 176. גזירה לפי פרמטר
 177. [חדו"א] הוכחה עם גזירות
 178. טריק אלגברי שהורס את הגבול
 179. [חדו"א] הוכחת פונקציית על
 180. תרגיל כניסה למכינה
 181. [חדו"א] שטח של פונקציה אי זוגית
 182. [חדו"א] חישוב גבול ללא משפט חסומה כפול שואפת לאפס
 183. [חדו"א] אינטגרלים מתבדרים ומתכנסים
 184. [חדו"א] פונקציות רציפות
 185. אינטגרל טריגונומטרי
 186. [חדו"א] חישוב גבול - כלל השורש
 187. [חדו"א] חישוב גבול של סדרה - כלל המנה
 188. הוכחת אי שוויון
 189. שארית לגראנג'
 190. [אלגברה] פישוט ביטוי של עצרת
 191. קיום גבול בסדרות
 192. [חדו"א] גבולות
 193. משהו קטן על משוואת הישר המשיק לעקום בנקודה
 194. חישוב גבול של סדרה
 195. [חדו"א] טוריי טיילור
 196. גבול עם אקספוננט
 197. [חדו"א] גבולות וסדרות
 198. [טריגונומטריה] איך לחשוב על הצבה טריגונומטרית?
 199. [טריגונומטריה] אינטגרל טריגונומטרי 3
 200. [חדו"א] אינטגרל ומשוואה ממעלה שלישית
 201. [חדו"א] אינטגרל קשוח
 202. נוסחאת נסיגה עם פרמטר
 203. רציפות
 204. [חדו"א] גבולות
 205. אינטגרל גאומטרי 2
 206. כיוון בהוכחה - כנראה טיילור
 207. נקודות קיצון לערך מוחלט והצבה לאחר הנגזרת
 208. סיווג נקודות קיצון
 209. כניסה מכינה טכניון 3
 210. אינטגרל שנראה פשוט
 211. כפל במכנה ו-X במונה - אינטגרל
 212. אינטגרל טריגונומטרי
 213. [חדו"א] אינטגרל לפונקציה במכנה
 214. [חדו"א] רציפות
 215. [חדו"א] אינטגרל מעריכי
 216. [חדו"א] אינטגרל של ln או arctg
 217. [חדו"א] אינטגרל -בסיסי מאוד
 218. [חדו"א] מציאת זוויות בין המשיר לציר X
 219. [חדו"א] אינטגרלים
 220. [אלגברה] אינטגרלים לא ברורים C
 221. קעירות וקמירות
 222. [הסבר] לגבי אינטגרל של e בחזקת שורש X
 223. [חדו"א] נגזרת
 224. [חדו"א] שימוש בנגזרות
 225. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 226. [חדו"א] סופרימום של a המינמלי למה כוונת המשורר?
 227. [חדו"א] קיצון ל-cosh
 228. [חדו"א] קשר בין נגזרת שנייה לראשונה
 229. [חדו"א] 4 שאלות, גבולות ולגרנג'
 230. [חדו"א] פיתוח מקלורן ל-ln
 231. [חדו"א] מקסימום או מינימום מקומי
 232. [חדו"א] הוכחה e אי רציונאלי
 233. [חדו"א] אינטגרל עם זהויות
 234. [חדו"א] גישה אל הוכחה טריגונומטרית
 235. [חדו"א] חישוב גבול עם In
 236. [חדו"א] אינטגרל בשיטת החלקים. תרגיל שנסיתי כמה פעמים.
 237. [חדו"א] תחום הגדרה של פונקציה מעריכית
 238. [חדו"א] נגזרת מסדר גבוה
 239. [חדו"א] הוכחה שלנגזרת יש מקסימום מקומי
 240. [חדו"א] רציפות פונקציה והנגזרת
 241. [חדו"א] אינטגרל מסויים-גבול
 242. [חדו"א] אי שוויון שמערב טיילור
 243. [חדו"א] תחומי עלייה וירידה של נגזרת מפלצתית
 244. התכנסות אינטגרל מוכלל וטורי מספרים
 245. [חדו"א] שגיאה בניסוח או טעות בחישוב
 246. [חדו"א] רציפות לכל תחום ההגדרה
 247. [חדו"א] הוכחה על ידי משפטי ערך הביניים
 248. [חדו"א] אפס חלקי אינסוף זה אפס?
 249. [חדו"א] גבול בעייתי
 250. [חדו"א] סימוני לייבניץ