PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. [חדו"א] גבול של 2 משתנים
 2. [חדו"א] הגדרה של נגזרת וגבול
 3. טורי חזקות ? אפשר הסבר על פתרון שלא הבנתי?
 4. [חדו"א] טענות על רציפות פונקציות
 5. [חדו"א] טענות חישוביות על פונקציות
 6. [חדו"א] התכנסות טור עם tan
 7. [חדו"א] חישוב אינטגרל עקום בכיוון השעון
 8. גזירה סופר מורכבת
 9. רדיוס התכנסות של טורים
 10. נגזרת פרמטרית שניה, והגדרת הניגזרת
 11. [חדו"א] חסימות וגזירות של הפונקציה
 12. [חדו"א] שימוש במשפט רול
 13. גבולות - מתי אין גבול ומתי הגבול הוא אינסוף?
 14. חישוב גבול של סדרה מאתגרת
 15. [חדו"א] נגזרת עם פרמטר
 16. [חדו"א] לא מגיע לתוצאה נכונה בנגזרת
 17. [טריגונומטריה] אי-שוויון
 18. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 19. [חדו"א] גבול
 20. [טריגונומטריה] בעיה טריגונורית
 21. חדוא מעניינת - סופרמום של פונקציה
 22. [חדו"א] גבול
 23. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 24. [טריגונומטריה] משוואה טריגונומטרית
 25. [טריגונומטריה] תחום הגדרה
 26. מציאת טעות בחישוב גבול
 27. סדרה מתכנסת
 28. [חדו"א] גבול בעייתי
 29. [חדו"א] תרגיל + פתרון לא מובן
 30. [חדו"א] סעיף מסובך לי (חדו"א - פונקציות)
 31. [חדו"א] רציפות חד צדדדית
 32. חישוב גבול לפי לופיטל
 33. [חדו"א] כלל הסנדוויץ, הוכחה ומה למדים ממנו
 34. [טריגונומטריה] אי שוויון סינוס
 35. [חדו"א] גבול פשוט
 36. [חדו"א] חישוב גבול ln( cos(ax) )/ ln(cos(bx) )‎
 37. [טריגונומטריה] נגזרת של arccos
 38. בעיה הרבה זמן ישבתי עליה.. נגזרת ומשפט לגרנז
 39. רציפותת מינימום ומקסימום ושאר ירקות
 40. בעיה גזירות על פי הגדרה
 41. [חדו"א] שלילת קיום גבול ע"פ קושי
 42. [אלגברה] משוואה בלי נעלמים 3 יחידות צריך דרך פתרון
 43. [חדו"א] חישוב גבול
 44. [חדו"א] נגזרת של פונקציה
 45. [חדו"א] מציאת גבול
 46. [חדו"א] רציפות של פונקציה ופונקציה אלמנטרית
 47. [חדו"א] מינימום ומקסימום בקטע
 48. [חדו"א] בעיות מינימום ומקסימום
 49. [חדו"א] רציפות במידה שווה
 50. חישוב גבול
 51. חישוב גבול
 52. [חדו"א] אי שיוויון
 53. [חדו"א] הסבר לגבול מעניין
 54. [חדו"א] נגזרת של פרמטר
 55. [חדו"א] בעית גידול ודעיכה
 56. [טריגונומטריה] זהות טריגונומטרית
 57. [חדו"א] חקר פונקציה
 58. טור 1 חלקיי ln n
 59. [חדו"א] גבול מעניין עם e
 60. גבולות מופלאים
 61. [חדו"א] סדרה
 62. [חדו"א] דיפרנציאל
 63. [חדו"א] פונקציות טריגונומטריות היפרובליות
 64. פידבק על הוכחה
 65. מציאת נקודות רציפות ואי-רציפות ומיונן
 66. בחדו"א - מציאת פונקציה:
 67. נגזרת של פונקציה
 68. [חדו"א] משפט ערך הביניים
 69. מה זה "פונקציה עולה ממש ב-R" ?
 70. [חדו"א] טורים
 71. [חדו"א] מציאת נקודות קיצון -חקירת פונקציה
 72. [חדו"א] נקודות פיתול -חקירת פונקציה
 73. מציאת גבול ורציפות של פונקצייה
 74. [חדו"א] הפרכת התכנסות במ"ש
 75. סדרות
 76. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת מציאת b
 77. [חדו"א] גבולות
 78. בעיית קיצון
 79. [חדו"א] התכנות במ"ש של סדרה
 80. [חדו"א] סכומי טורים והתכנסות
 81. [חדו"א] אסימפטוטה משופעת
 82. [חדו"א] אי רציפות עיקרית
 83. [חדו"א] בדיקה של גבול
 84. איך עושים את זה בדפרנציאלי ?
 85. [חדו"א] בקשה להסבר פתרון קיים - הוכחת חסימות של סדרה
 86. [חדו"א] גזירה לפי ציר עם זווית
 87. [חדו"א] טורים
 88. [חדו"א] חשבון דיפרנציאלי
 89. [חדו"א] חישוב גבול פונקציה טרגונומטרית
 90. [חדו"א] 2 דרכים להוכיח כי פונקציה אינה רציפה
 91. שימוש בקריטריון קושי - האם טעיתי באריתמטיקה?
 92. [חדו"א] דיפרנציאלי איך עושים את האלה?
 93. [חדו"א] גבול קל
 94. הוכחת גבול n^1/n
 95. מבחני התכנסות
 96. פולינום ממעלה שלישית - כיצד להוכיח שיש לו שורש ממשי?
 97. חקירת התכנסות טורים באמצעות קריטריון קושי
 98. [הסבר] סכום טור לפי חישוב גבול
 99. [חדו"א] איך בוחרים דלתא?
 100. [חדו"א] הוכחה על פי היינה- תרגיל ופתרון לא מובן
 101. [חדו"א] פונקציות טריגו כאשר x שואף לאינסוף
 102. [חדו"א] טור מעניין
 103. [חדו"א] שיטת החצייה
 104. [חדו"א] הוכחה
 105. [חדו"א] שני טורים מסובכים
 106. [חדו"א] טענות גבולות של פונקציות ורציפות
 107. הוכחת גבול של תת סדרה שווה לגבול הסדרה
 108. קריטריון קושי - בעיות שנוצרו
 109. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 110. [חדו"א] כלל לופיטל
 111. [חדו"א] מבחני התכנסת לטור
 112. [חדו"א] שתי שאלות בחדוא
 113. [חדו"א] תרגיל 3 יחידות לא קשה - צריך פתרון מלא
 114. מציאה האם האינטגרל מתכנס או מתבדר..
 115. [חדו"א] הוכחת טענות על התכנסות
 116. [חדו"א] חישוב גבול- יש ניסיון
 117. סדרות קושי
 118. גבול עם שורש
 119. [בעיות מילוליות] להפוך מדקות לשעות
 120. [אלגברה] חוקי חזקות
 121. הוכחה בלשון אפסילון - M ועפ"י הגדרת היינה
 122. [חדו"א] חישוב טור
 123. [חדו"א] גבול\טור ברמה מאוד גבוהה
 124. גבול של סדרה
 125. [חדו"א] תרגיל עם פתרון- לא מובן
 126. [חדו"א] גבולות של סדרות
 127. [חדו"א] מישורים ומשוואת ישר,
 128. [חדו"א] גבולות
 129. [חדו"א] הסבר
 130. [חדו"א] חישוב גבולות
 131. [חדו"א] הוכחה בתורת הקבוצות
 132. [חדו"א] הוכחה-משפט הסנדוויץ'
 133. מציאת ערכים שעבורם האינטגרל מתכנס
 134. גבולות
 135. [חדו"א] נגזרת פונקציה מורכבת כלל שרשרת
 136. [חדו"א] גבול עם שבר
 137. סדרה חדשה שהאיבר הכללי בה הוא מקסימום של 2 סדרות
 138. צעד באריתמטיקה של גבולות שהוא לא ברור
 139. [חדו"א] הוכחה בצורה פורמלית
 140. גבול של פונק טריגו
 141. להביא דוגמא לסדרה לא מתכנסת שמקיימת תנאי
 142. הוכחה עפ"י הגדרת הגבול
 143. הוכחה פורמלית - גבול אינסופי
 144. [חדו"א] אוילר-חישוב גבול
 145. [חדו"א] חישוב גבול עבור שורשי משוואה ריבועית
 146. [חדו"א] אינטגרביליות וערך האינטגרל
 147. [חדו"א] ערך אינטגרל
 148. [דיון] הוכחה פורמלית בעזרת הגדרת גבול
 149. חישוב גבול בעזרת סנדוויץ - חצי דרך
 150. [חדו"א] פונקציות הוכח/הפרך
 151. [חדו"א] הוכחת שני גבולות בלשון אפסילון-דלתא
 152. [חדו"א] פתרון לתרגיל בגבולות
 153. שאיפה לאינסוף מה מותר ומה אסור
 154. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 155. [חדו"א] גבול של סדרה
 156. סדרות ותת סדרות מתכנסות
 157. [חדו"א] גבול של פונקצייה
 158. [חדו"א] הוכחת גבול של סדרה
 159. [חדו"א] חישוב גבול טריגונומטרי
 160. [חדו"א] פונקציה חד ערכית
 161. [חדו"א] גבולות-מציאת החזקה הגבוהה ביותר
 162. [חדו"א] פונקציות טריגונומטריות
 163. [חדו"א] גללי לגבי הוכחות בסדרות
 164. אי שיוון ברנולי
 165. [חדו"א] גבול פשוט יחסית - שלא מסתדר לי
 166. [חדו"א] מציאת פונ הופכית
 167. [חדו"א] גבולות-נסיגה
 168. נגזרת עפ הגדרה
 169. [חדו"א] אינטגרציה של פונקציה הפיכה
 170. [חדו"א] חישוב שטח- שיטת הקליפות
 171. שתי שאלות בגבולות
 172. [חדו"א] מטלות
 173. גבול
 174. [חדו"א] לא יכול להגיע לפתרון בשני התרגילים האלה (לא קשה חייב פתרון.).
 175. [חדו"א] אינטגרציה
 176. [אלגברה] אי שיווין
 177. [חדו"א] להוכיח שסדרה חסומה
 178. [גיאומטריה] תרגילי כניסה מכינה לטכניון , תרגילים לדוגמא
 179. [חדו"א] פוקנציה מעריכית
 180. [חדו"א] איך זו נוסחאת הנסיגה
 181. [חדו"א] נקודות אי רציפות
 182. [אלגברה] אי שיווין עם ערך מוחלט
 183. גבול של פונקציה
 184. [חדו"א] גבול קצת מסובך (לי) תרגיל ופתרון ביחד
 185. [חדו"א] גבול
 186. דוגמה ל2 סדרות לא מתכנסות שמקיימות תכונה
 187. חישוב גבול של סדרה
 188. כלל הסנדוויץ/ארית' של גבולות
 189. [חדו"א] כלל השורש
 190. אינפי- 3 שאלות קשות
 191. [חדו"א] זו התשובה- מחפש הסבר
 192. [חדו"א] מציאת חסמים לקבוצה
 193. [חדו"א] איחוד וחיתוך של קבוצות שהם טריגונומטריות
 194. [חדו"א] חישוב אינטגרל טריגונומטרי
 195. 2 שאלות בנושא גבולות של פונקציה
 196. [חדו"א] התכנסות של סדרה
 197. [חדו"א] מציאת גבול עליון וגבול תחתון של סדרה
 198. [חדו"א] סכום הסדרה n^2
 199. [חדו"א] שימוש בהגדרת גבול
 200. [חדו"א] כמה טענות על תתי סדרות
 201. [אלגברה] חישוב גבול עם שורש
 202. [חדו"א] גבול סדרה (בדיקה )
 203. [חדו"א] בדיקת רציפות בתחום נתון
 204. [חדו"א] גבול של סדרה
 205. [חדו"א] גבולות עם מספר e
 206. [חדו"א] וקטורים חישוב שטח מקבילית
 207. [חדו"א] מציאת משוואת מישור
 208. [חדו"א] הוכחת גבול על פי הגדרה
 209. [חדו"א] תחום הגדרה של פונקצית מנה לוגריתמית עם שורש
 210. הוכחה לפי הגדרת גבול הסדרה
 211. [חדו"א] תרגיל מאתגר באינדוקציה
 212. [חדו"א] הבדל בין עולה לעולה ממש
 213. [חדו"א] הוכחת משפט
 214. [חדו"א] חישוב גבול
 215. [חדו"א] חישוב גבול
 216. [חדו"א] חישוב גבול
 217. [חדו"א] מציאת שטח לפי X ולפי Y
 218. גבולות
 219. מציאת טווח ותמונה של הפונקציה
 220. [אלגברה] עזרו לי במציאת הגבול
 221. חישוב גבול של סדרה עם עצרת
 222. למצוא פונקציה שעונה על דרישות הגבול הבאות
 223. [חדו"א] הצרנת טענה
 224. [חדו"א] מספרים אי רציונאליים - מצורפת תמונה
 225. [חדו"א] מציאת גבול של סדרה כלל תמונה
 226. [חדו"א] סדרות מונוטוניות
 227. [חדו"א] סופרימו ואינפימום
 228. [חדו"א] גבול
 229. [חדו"א] סדרות
 230. [חדו"א] הוכחת גבול ע"פ ההגדרה
 231. [חדו"א] חישוב גבול
 232. [חדו"א] חדו"א 1
 233. חדו"א
 234. [חדו"א] חדו"א
 235. [חדו"א] חישוב אינטגרל
 236. הוכחה מאתגרת
 237. [חדו"א] הוכחת גבולות
 238. [אלגברה] תעזרו לי בבקשה
 239. הוכחה
 240. [חדו"א] וקטורים ניצבים
 241. [חדו"א] פונקציה הפוכה לפונקציה בשני משתנים או יותר
 242. [וקטורים] מציאת היטל של וקטור על וקטור אחר
 243. [חדו"א] סופרימום
 244. חדו"א 1
 245. [אלגברה] עזרו לי למצוא את הגבול של הפונקציה
 246. [חדו"א] בעיית מינימום מקסימום בווקטורים
 247. חזקות
 248. בדיקת חסימות הקבוצות
 249. [חדו"א] מספרים רציונליים
 250. [חדו"א] תרגיל בחדוא שאמור ליהיות קל