שלום,
הפעם נושא התרגיל הוא כבידה:

טיל שוגר מקוטב הצפוני בזווית \alpha לאופק ופגע בקוטב הדרומי.
הביעו את המהירות ההתחלתית ואת הגובה המרבי מעל כה"א של הטיל ב- \alpha, R, g.

בהצלחה למנסים,
כל טוב