אלגברה מודרנית - הרצאות בוידאו בעברית של הטכניון :

Technion's Channel - YouTube