יהי \alpha איבר אלגברי מעל \mathbb{Q} ו-\left [\mathbb{Q}(\alpha ):\mathbb{Q} \right ]=dמצאו את כל האפשרויות עבור \left [\mathbb{Q}(\alpha ^{3}):\mathbb{Q} \right ]
תנו דוגמה לכל אפשרות על ידי מציאת פולינום עבור \alpha מעל \mathbb{Q}