סיכום מקסים של גדי בנושא

אז מה זה מחשב קוונטי? – לא מדויק