נפתח הרישום באתר לבחינות מועד חורף תשע"א (2011) לנבחן האקסטרני

ניתן להירשם דרך העמוד : https://meyda.education.gov.il/tsiyuney_bagrut/