ארשום את ההוכחה ולאחר מכן את הציור:

בסיס: עבור $n=1$ טריוואלי.
צעד: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$ ונוכיח עבור $n$: נבנה משולש ישר זווית שניצב אחד שלו באורך $\sqrt{n-1}$ (אפשרי ע"פ הנחת האינדוקציה), והניצב השני באורך $1$ (אפשרי ע"פ נתוני השאלה), ע"פ משפט פיתגורס היתר באורך $\sqrt{n}$ והטענה נובעת.

אני מצרף ציור לשם המחשה:

ברצוני להדגיש כי כל הזכויות על הציור שמורות לאתר ויקיפדיה