על מוט באורך d יש n ציפורים שהולכות במהירות קבועה v בכיוון ימינה או שמאלה.

קצה אחד של המוט תקוע בקיר והקצה השני נמצא באוויר.
ציפור שנתקלת בקיר או בציפור אחרת, הופכת את כיוון תנועתה.
ציפור שמגיעה לקצה המוט, נופלת למטה. מהו הזמן הקצר ביותר בו מובטח שכל הציפורים יפלו מהמוט ?

בהצלחה !!!