מחיר המעיל ממש מיוחד,
סדרה חשבונית עולה- יוצר הוא מיד...
ומה עוד?
מגפ וכפפה
הינם בעלי זוגיות הפוכה!
קחו עיפרון, אפשר גם טוש,
מהו מחירם של פרטי הלבוש?

כפפה +
מגפ
____
מעיל