סביב כדור הארץ בקוו המשווה מצמידים חבל.
מוסיפים להיקף החבל מטר 1. האורך של החוט שנוצר שווה להיקף כדור הארץ + מטר.
מושכים בנקודה מסוימת את החבלה כלפי חוץ.
החבל נצמד לכדור הארץ לאורך קשת ABC כאשר AM ו AC מהווים משיקים.
שאלה: האם נקודה M נמצאת מספיק גבוהה מעל כדור הארץ הארץ שפיל יעבוד באזור זה. או במילים אחרות למצוא את גובה M מעל פני כדור הארץ.

קבצים מצורפים