הכנה לבגרות במתמטיקה 4 או 5 יחידות, לתלמידים באזור תל אביב - 0502056681
* בעל תואר כפול במתמטיקה מחשבים, טכניון
* 120 ש"ח לשעה