שיעורים פרטיים ליסודי, חטיבה ותיכון.
מורה מנוסה, בעל תואר מהנדס (מוסב להוראה-4 שנים במערכת החינוך), מעביר שיעורים פרטיים במתמטיקה, מדעים ופיסיקה ליסודי , חט"ב ותיכון (מתמטיקה עד רמת 4 יח"ל)
וכן את כל מקצועות הלימוד לביה"ס היסודי.
מחירים הוגנים!