מורה פרטי מתחיל, יכול לתגבר/ללמד תלמידים עד כיתה י' (כולל), במקצוע המתמטיקה.