יש לי א"ב S (סיגמא) שמכיל רק a,b והשפה L מוגדרת להיות הביטוי הרגולרי SSS*bS.

כמה מחלקות שקילות יש לשפה ומהן?