שלום חברים.שתי הפסקות בסוף (א' ו-ב') הם הוכחת טענה 6.1.
מיסגרתי את החלק שלא הבנתי בהן בעיקר,
בגדול, לא הבנתי איך השתמשו בטענה 6.2 (להלן טענת הטווח) כדי להוכיח את 6.1 - לא הבנתי את ההסבר שהם נתנו "נובע ישירות מטענת הטווח...".

מישהו יכול להבהיר את העניין?
תודה רבה.