יש כאן סטודנטים שלומדים/למדו מדמח בפתוחה או בטכניון, ויש להם סיכומי קורסים,עבודות פתורות וכד׳, ויכולים לשלוח??