{L1 = {ai bi |0<=i<=5
= L2
axby cz
x,y>=0 ,z= ymod 3
האם ניתן להגיד שהחיתוך של l1 ו- l2 זה

axbx
x mod 3 = 0 כי c ה- z של ה-c הוא 0
וגדול מ- 0 וקטן מ- 5