אשמח לעזרה

מעלית שקופה יורדת במהירות קבועה של 3 מטר לשניה. ברגע מסוים נזרק מרצפת המעלית כלפי מעלה כדור במהירות בת 8 מטר לשניה יחסית לרצפת המעלית.

  1. לאיזה גובה מכסימאלי מעל נקודת הזריקה יגיע הכדור כפי שיראה צופה שנמצא במנוחה על הארץ?
  2. תוך כמה זמן מרגע הזריקה מגיע הכדור לגובה המכסימאלי הנ"ל (סעיף א')?
  3. לאיזה גובה מכסימאלי מעל לרצפת המעלית יגיע הכדור?
  4. תוך כמה זמן מרגע הזריקה מגיע הכדור לגובה המכסימאלי הנ"ל (סעיף ג')?
  5. באיזו מהירות פוגע הכדור ברצפת המעלית כפי שמודד צופה שנמצא במנוחה ביחס למעלית?
  6. באיזו מהירות פוגע הכדור ברצפת המעלית כפי שמודד צופה שנמצא במנוחה ביחס לארץ?