כחלק מלמידה למבחן באנליזה נומרית, אני פותר שאלות שקשורות למד"ר

נתקלתי בשאלה שמצריכה ממני שימוש ב'כלל נקודת האמצע', צירפתי תמונה

מישהו יודע להסביר לי במה מדובר? מה זה כלל נקודת האמצע?


ע.bmp