אשמח להסבר מה לעשות בתרגיל מהסוג הזה:

נתונים שני פסוקים במשתנים p,q,r , בדקו אילו גרירות לוגיות מתקיימות שני הפסוקים בכל סעיף. (בכל סעיף שני פסוקים)

מה בעצם צריך לעשות כאן? אבלת אמת לכל אחד מהפסוקים ולבדוק אם הם שקולים?