שלום לכם צריך ספר פיסיקה תיכונית חשמל ומגנטיות מהדורה 7 סירס זימנסקי משומש אפילו במצב בלוי, מקושקש וכו'... (חוץ מקרוע או שחסרים בו דפים)