האם אתם משתתפים באולימפיאדות השונות במדעים השונים?
אם כן פרטו במה