על קצה השמאלי של רפסודה בעלת מסה 100kg=M ואורך L עומדים מבוגר אחראי בעל מסה 100kg=m1 וילד שובב בעל מסה 50kg=m2 .שניהם מתחילים ללכת ימינה, אולם מהירותו של הילד יחסית לרפסודה כפולה ממהירותו של המבוגר.
א. אם החיכוך בין הרפסודה למים זניח, בכמה היא תזוז שמאלה כאשר הילד יגיע לקצה?
ב. כאשר הילד מגיע לקצה, הוא מתחיל לחזור שמאלה באותה מהירות )יחסית לרפסודה(, בעוד המבוגר ממשיך לנוע ימינה. היכן הם ייפגשו יחסית לסירה, ובכמה הסירה תזוז בין הרגע בו הילד הגיע לקצה הסירה ועד שהוא פגש את המבוגר? נסו להסביר את התוצאה שקיבלתם.

אשמח לעזרה