רציתי לדעת לאיזה מקומות אני יכול ללכת לצבא שקשורים בפיזיקה.