מודל האטום שאלה מבגרות של
בסעיף ד' צריך לחשב את המהירות, אשמח לעזרה לדרך פתרון דרך אנרגיהS90525-184954.jpg