ספקטרום פליטה הוא אורכי הגל הנפלטים שאלקטרונים עולים מרמת היסוד לרמות אחרות?
ספקטרום בליעה זה כאשר האלקטרון חוזר למצב היסוד שלו ממצבים מועערים ,אז אורכי הגל הם שרמות המוערר לרמת היסוד

האם זה נכון? תקנו אותי בבקשה אני פשוט מתלבט ויש לי מבחן עוד יומיים