עמוד 1 מתוך 10 1 2 3 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 137

אשכול: מתכונת בקרינה וחומר 5 יח"ל קיץ 2011

 1. #1
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל מתכונת בקרינה וחומר 5 יח"ל קיץ 2011

  במסגרת ההכנה לבחינת בגרות הקרובה אני מעלה מתכונת על פי המיקוד העדכני.

  בהצלחה!
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf מתכונת קרינה וחומר קיץ2011-Emath.pdf‏ (519.4 ק"ב , 1418 צפיות) Emath בגרות בפיזיקה 2011ל קיץ " יח5מתכונת בקרינה וחומר . [email protected]: לפניות , www.Emath.co.ilכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il לכל שאלה ) 1-5 מבין השאלות שלושענה על 1 33 3 ( נקודות מחשבון רגיל + דף נוסחאות :חומר עזר מותר בשימוש 1שאלה ( בתרשיםAנקודה )הוא רואה את הפינה הרחוקה של הבריכה . נער עומד בקצה בריכת שחייה ומתכונן לקפיצה . ' מ1בעומק מעל פני המים ואורך ' מ4העיניים של הנער בגובה מקדם השבירה של המים בבריכה . ' מ25הבריכה 1.33. (10. )החישבו את עומק בריכת השחיי .א לעין של Aכמה זמן לוקח לאור להגיע מנקודה .ב (6.33)? הנער העתיקו לתוך מחברת את התרשים בקני מידה .ג . של הנקודהA' ומגיעה לעין של הנער ואת הדמות Aהוסיפו לשרטוט את הקרן היוצאת מנקודה . ' מ1= משבצת (7) נקודה )מהפינה הקרובה ' מ1הנמצאת במרחק ( על התרשיםBנקודה )באיזה עומק רואה הנער את דמות הנורה .ד C10)? ( על התרשים) 2שאלה כפי שמתואר R,שני מקורות גלי רדיו נקודתיים שווי מופע ממוקמים בתחתית בריכה שצורתה עיגול עם רדיוס והמרחק בניהם f=600MHzהמקורות משדרים גל בתדר . בתרשים d = 1.5 m . המקורות נמצאים , Rמקלט נע במסלול מעגלי שרדיוסו .א . במישור המסלול ? כמה נקודות מקסימום יזהה המקלט במהלך סיבוב אחד. 1 (5 ) ( n=1.33( ?)5)כאשר ממלאים את הבריכה במים . 1ענו על . 2 .ב אורך גל של - λ- מרחק בין המקורות ו - dהביעו באמצעות עבור המקסימום θאת הזווית , הגלים המשודרים מהמקורות ( R>>d( .13.33הניחו כי . nמסדר כאשר הבריכה ריקה לנקודה 2איזה מרחק עובר המקלט במעבר מנקודה בה יש מקסימום מסדר . R=30mנתון .ג ( 10)? בה יש מקסימום מאותו סדר כאשר הבריכה מליאה במים Emath בגרות בפיזיקה 2011ל קיץ " יח5מתכונת בקרינה וחומר . [email protected]: לפניות , www.Emath.co.ilכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 3שאלה קבעו . בחרו מתוך הגרפים את הגרף שמתאר נכון את ההגדלה של עדשה מרכזת כפונקציה של מרחק עצם ממנה .א ( 8). נמקו את התשובות בהסברים וחישובים. בעזרת הגרף את מרחק המוקד של העדשה . תלמידה משתמשת בעדשה המתוארת בסעיף א בתור זכוכית מגדלת . מ מונח על שולחן אופקי" ס2מטבע בקוטר שהקו , התלמידה מסתכלת על המטבע מלמעלה כך המחבר את העין שלה עם הנקודה במרכז המטבע ניצב . לשולחן . מ" ס4קוטר העדשה . מ" ס10המרחק בין העין למרכז המטבע הוא שהקו המחבר את , התלמידה ממקמת את העדשה במקביל לשולחן כך . העין שלה עם מרכז המטבע עובר בנקודת מרכז העדשה המרחק בין העדשה למטבע כזה שמאפשר לתלמידה לראות את המטבע כולו . בהגדלה מרבית חישבו את המרחק בין העדשה למטבע במצב .ב (10).המתואר (5)? מה קוטר המטבע שהתלמידה רואה .ג המטבע ואת מהלך הקרן היוצאת מהנקודה על , מ את העדשה" ס1=שרטטו על דף משובץ בקנה מידה משבצת .ד (6.33). מ מציר האופטי ופוגעת בעין של התלמידה" ס1המטבע הנמצאת במרחק ? מהו. בין הגרפים של סעיף א ישנו גרף המתאר את ההגדלה של עדשה מפזרת כפונקציה של מרחק עצם ממנה .ה (4). נמקו 4שאלה : לפתרון התרגיל יתכן ותצטרכו להשתמש במסות אטומיות הבאות mn = 1.008665u m( 1 H) = 1.007825u m( 239 Pu) = 239.05216u m( 235 U) = 235.0439u m( 4 He) = 4.0026u (239Pu( .5חשבו את אנרגית הקשר לנוקלאון של איזוטופ .א (8). כתבו משוואה מתאימה. תוך פליטת חלקיק אלפא אפשרית239Puהראו שהתפרקות של איזוטופ .ב . חשבו את מהירותו של חלקיק אלפא הנפלט. נמצא במנוחה ומתפרק לפי המשוואה של סעיף ב239Puגרעין של .ג (10). הביעו את התשובה באחוזים של מהירות האור 24100y .T1/2 = הוא 239Puזמן מחצית החיים של .ד (5). של היסוד0.2mgחשבו את האקטיביות של .1 : בשנתיים הקרובות שווה ל239Puהוכיחו שהסתברות להתפרקות גרעין אחד של .2 2/1T 4ln P 1עבור : ניתן להיעזר בכללx מתקיים xe x 1( .5.33 ) Emath בגרות בפיזיקה 2011ל קיץ " יח5מתכונת בקרינה וחומר . [email protected]: לפניות , www.Emath.co.ilכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 5שאלה נגד , r עם התנגדות פנימית εמקור מתח , על מנת לחקור אפקט פוטואלקטרי בונים מערכת בה תא פוטואלקטרי אמצע ) A שראשיתו בנקודה yציר . (ראה תרשים א) ושני אמפרמטרים L ואורך Rמשתנה בעל התנגדות כוללת . בנגד המשתנהB למגע Aמתאר את המרחק בין הנקודה , וכיוונו החיובי כלפי מעלה (הנגד במצב שהתא הפוטואלקטרי לא .א מואר מה הקריאה של .1 (3? )1' האמפרמטר מס פיתחו ביטוי למתח בין .2 האלקטרודות של התא VCD כפונקציה של y( .5) . את התשובות לסעיף א יש להביע באמצעות הפרמטרים הנתונים: הערה .3 עם יהמסוגל לייצר אלומה מרוכזת של אור מונוכרומאט, P=0.01Wמשתמשים במקור אור בעל הספק קבוע של .ב 4000- אורך גל בתחום מ עד 7000 . ידוע שפונקצית העבודה של המתכת ממנה עשויות האלקטרודות של .B=2eVהתא היא ? ל ובאיזה אורך גל יש להשתמש בשביל זה"מהו הזרם הרוויה המרבי שניתן לקבל בעזרת מקור האור הנ .1 -כמו. יש להניח שמחצית הפוטונים הנפלטים מהמקור גורמים לשחרור האלקטרונים בפגיעה באלקטרודה (5). כן ניתן ליצור את המתח הדרוש לזרם רוויה כאשר קריאת 2. האם ניתן להשתמש בקשר שפותח בסעיף אR=8Ω, r=1Ω, ε=3V, L=0.2m.נתון .2 ( 5). נמקו? לא אפס2' האמפרמטר מס מקור האור מכוון לאורך גל של .ג 5000 , חישבו אתy (הדרוש על מנת לאפס את קריאתו של (שימו לב לסימן (5. )2' האמפרמטר מס איזה מתוך שלושת הגרפים . y- ל2' חקרו את הקשר בין הזרם דרך האמפרמטר מס2λ- וλ1עבור אורכי גל .ד (5). נמקו את התשובות בהסברים? איזה משני אורכי הגל קצר יותר? משקף את המציאות 4500מקור אור מכוון לאורך גל של . תרשים ב מתאר את התא הפוטואלקטרי .ה ופוגע בנקודה E על ( 5.33. )2' המינימאלי שיגרום לזרם הרוויה דרך האמפרמטר מסy-חישבו את ה. h/d=3.5נתון . Cהאלקטרודה !בהצלחה
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 01-06-2011 בשעה 19:08
  אהבתי Macho57 אהב \ אהבו את התגובה
   

 2. #2
  משתמש רשום חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ב-1 א' יוצא שעומק הבריכה הוא 6.834 מטר..?

  אפשר תשובות סופיות למתכונת?

 3. #3
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  עומק הבריכה הוא 4.58 מטר.
  אהבתי tomer981 אהב \ אהבו את התגובה
   

 4. #4
  משתמש רשום חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי Bogri74 צפה בהודעה
  עומק הבריכה הוא 4.58 מטר.

  ייצא לי 4.606 כלומר 4.61 מטר..זה טוב?
  נערך לאחרונה על ידי matan1212, 27-05-2011 בשעה 12:30

 5. #5
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  נראה בסדר, תלוי מה עשית, אולי תעלה את הפתרון ליתר ביטחון.

 6. #6
  משתמש רשום חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  הנה הפיתרון:


 7. #7
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  כן, הפתרון נכון. אתה יכול להמשיך.

 8. #8
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בשאלה ראשונה התשובות הסופיות שיצאו לי :
  א. 4.58 מטר
  ב. 9.06e-8 שניות
  ג. סרטוט
  ד. 3.44 מטר

 9. #9
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי talbs254 צפה בהודעה
  בשאלה ראשונה התשובות הסופיות שיצאו לי :
  א. 4.58 מטר
  ב. 9.06e-8 שניות
  ג. סרטוט
  ד. 3.44 מטר
  בסעיף ב התשובה הסופית 9.8e-8 שניות (כנראה לא התחשבת במקדם השבירה במים)

  שאר התשובות נכונות.

 10. #10
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  יצא לי שהמהירות במים היא 2.26e8 מטר לשניה (המהירות במים שווה שלוש רבעים ממהירות האור) והמרחק שהוא עובר בתוך המים זה שורש של 26 מטר
  והמהירות באוויר היא 3e8 מטר לשניה והמרחק שהוא עובר זה שורש של 416 מטר
  מחיבור של שתי הזמנים האלה אני מקבל 9.06e-8 שניות..

 11. #11
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  מרחק שהאור עבר במים הוא:

  sqrt{5^2+4.58^2}=6.78m
  אהבתי talbs254 אהב \ אהבו את התגובה
   

 12. #12
  משתמש רשום

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה על המתכונת
  אפשר להעלות פתרונות מלאים? או אפילו סופיים? זה יעזור מאוד

 13. #13
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תרגיל ראשון כבר פתרו, את השאר על חברי הפורום לפתור ולהעלות את הפתרונות ואני כמובן אעזור אם יש שאלות.

 14. #14
  Banned חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  matan1212 יש לך כתב יפה ביותר ומובן

 15. #15
  משתמש רשום חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  התשובות ל-4 א' ו-ב' בהתאמה הם:

  I=\frac{\varepsilon }{r+R}
  V=\frac{R\cdot \varepsilon }{2\cdot (r+R)}\cdot x

  זה נכון?

עמוד 1 מתוך 10 1 2 3 ... אחרוןאחרון

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 1

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו