למה בלון הליום עף, ואילו חפץ רגיל, כשעוזבים אותו הוא נופל לקרקע? הסבר מבחינה פיזיקלית, לפי אנרגיות.
השתמשתי בתשובה לשאלה בחוק ארכימדס ובכוח הכבידה, אבל המורה נתן לי עוד אפשרות להגיע לפתרון, כי הוא לא קיבל את התשובה הזו. הוא רוצה תשובה לפי אנרגיות ולא לפי כוח. חשבתי על כל דבר אפשרי, אך אין לי תשובה. אשמח לקבל עזרה.
*למדתי השנה אנרגיה פוטנציאלית כובדית ואנרגיה קינטית.