בתוך משולש שווה שוקיים ABC ד\שבו AB = AC חסום מעגל.
E ו-D הן שתיים מנקודות ההשקה. נסמן את AE=a AD= h הבע באמצעות a ו-h את
א. רדיוס המעגל החסום (הדרכה סמן ב-O את מרכז המעגלת, חבר את E עם O והתבונן במשולש AOEׂׂ)


ב. בסיס המשולש ABC