מיד לאחר הבגרות במתמטיקה כאן יועלו פתרונות לבגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2010 תש"ע מועד ב'