נתונים 4 מספרים טבעיים שמקימים x×y = z×t . צריך להוכיח כי x+y+z+t פריק. תודה לכל העונים.