כל 250 העובדים במפעל ניגשו למבחן מקצועי. מספר העובדים שעברו את המבחן בהצלחה גדול ב-100 ממספר העובדים שנכשלו בו. שיעור העובדים הותיקים במפעל גדול פי 1.5 משיעור העובדים החדשים. מנהל המפעל מצא שאין תלות בין המאורע "להיות ותיקי לבין המאורע "להצליח במבחן". א. חשב את ההסתברות לבחור מבין כל עובדי המפעל, עובד שעבר את המבחן או עובד חדש. ב. המנהל שלח מכתבי נזיפה לעובדים ותיקים שנכשלו במבחן ומכתבי הערכה לחדשים שהצליחו בו. נוה, אשר עובד במפעל, קיבל מכתב מהמנהל. חשב את ההסתברות שהוא עובד ותיק.

4 ג. לאור תוצאות המבחן, פוטרו - מהעובדים הותיקים שנכשלו. 9

חשב כמה עובדים ותיקים נותרו במפעל לאחר הפיטורין.