עמוד 1 מתוך 3 1 2 3 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 37

אשכול: מתכונת במתמטיקה מספר 1 שאלון 806 - 5 יחל - על פי תוכנית הלימודים חורף 2013

 1. #1
  הסמל האישי שלגל_כהן חובב מתמטיקה מושבע חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל מתכונת במתמטיקה מספר 1 שאלון 806 - 5 יחל - על פי תוכנית הלימודים חורף 2013
  שם הספר במתמטיקה: לא מספר \ מדף עבודה \ אחר

  מצ"ב מתכונת לשאלון 806 על פי תוכנית הלימודים המתאימה לבחינת הבגרות של חורף 2013.
  שימו לב שחלק מן השאלות קשות מרמת הבגרות.

  אתם מוזמנים לשאול כל שאלה שתצוץ בזמן הפתרון.

  שיהיה בהצלחה.

  נ.ב
  בשאלה 1 נפלה טעות קולמוס בדוגמא ואמור להיות רשום "מהירותה בירידה 72 קמ"ש ובעלייה 48 קמ"ש", לא הפוך.
  - תודה ל-danfan על ההערה.

  תרגיל 3 :

  https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post367530

  פתרון תרגיל 6 :

  https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post469254

  פתרון תרגיל 5 :

  https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post469258

  פתרון תרגיל 2 : האינדוקציה כבר לא בחומר הלימוד ולכן התרגיל לא רלוונטי

  פתרון תרגיל 1 : https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post379948

  פתרון תרגיל 7 :

  https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post493913
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf מתכונת_שאלון_806.pdf‏ (596.2 ק"ב , 1718 צפיות) Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il אלגברה והסתברות -פרק ראשון .3-1מבין השאלות שתייםענה על 16לכל שאלה בפרק זה 2 3 נקודות. 02%הוא C-ל B-ושיפוע הכביש מ 02%הוא C-ל A-. שיפוע הכביש מCנמצא היישוב B-ו Aבין שתי גבעות .1 )השיפוע מכפיל את מהירותה של המכונית באחוז של השיפוע. למשל: מכונית שמהירותה בכביש מישורי קמ"ש.( 84קמ"ש ובירידה 20. מהירותה בעלייה היא 02%קמ"ש נוסעת על כביש ששיפועו 02היא , והן הגיעו A-נייה לוהש B-. הן נפגשו והמשיכו בדרכן, הראשונה לB-ומ A-שתי מכוניות יצאו בו זמנית מ באותו הזמן. ושעד לפגישה הן עברו מרחק זהה. C-ל Bידוע כי הפגישה ביניהן הייתה בין פי כמה גדול היה זמן הנסיעה אחרי הפגישה ביחס לזמן שלפני הפגישה? טבעי מתקיים: nא. הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת כי לכל .0 4 1712 713...711787512 132 n n nn 1532ב. מצא את הסכום 747...71178 . מצלרית עובדת במסעדת יוקרה. השולחנות במסעדה ממוקמים בשני אזורים, חלקם בתוך המסעדה וחלקם .3 מחוץ למסעדה. מספר האנשים האוכלים בתוך המסעדה הוא 2 3 ממספר האנשים האוכלים מחוץ למסעדה. אינו מוסיף דמי שירות. מנסיונה יודעת המלצרית חלק מהסועדים מוסיפים לתשלום דמי שרות והשאר ששיעור הסועדים שאוכלים בחוץ מבין הסועדים המוסיפים דמי שירות דמי שירות קטן פי 7 6 משיעור המוסיפים דמי שירות מבין הסועדים האוכלים מחוץ למסעדה.הסועדים נבחר באקראי סועד. מה ההסתברות שהוא סועד בפנים? .א ד מוסיף דמי שירות?מה ההסתברות שסוע .ב מן 2.8-נתון גם כי בקרב האנשים שסועדים בחוץ, ההסתברות שסועד יוסיף דמי שירות גדולה ב .ג ההסתברות שהוא לא יוסיף דמי שירות. המלצרית משרתת כעת חמישה סועדים בתוך המסעדה. מה ההסתברות שלכל היותר ארבעה מהם יוסיפו דמי שירות? https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il ??) ריגונומטריה במישורגיאומטריה וט - שניפרק ? ? נקודות( .0-8מבין השאלות שתייםענה על 16לכל שאלה בפרק זה 2 3 נקודות. ABCD (ABנתון טרפז .8 ∥ CD האלכסון .)BD שווה .BCבאורכו לשוק הם גבהים לבסיס הגדול. AE-ו BFהקטעים G היא נקודת החיתוך שלAE עם האלכסוןBD . GK נתון : ∥ CDDC=a, AE=12, GK=2GE,. -הוכח .א ?? ?? = ?? ?? . את היחס שבין בסיסי הטרפז. aבטא באמצעות .ב ?ABCמשטח המשולש BDC. פי כמה גדול שטח המשולש a=18 -נתון .ג (.ABC (AB=ACנתון משולש שווה שוקיים .2 Dחצי מעגל, שקוטרו הוא בסיס המשולש חות את שוקי המשולש בנקודות )ראה ציור(. E-ו DE=2k , ∢??? -נתון = 2?. .BEDCאת שטח הטרפז α-ו kבטא באמצעות https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il ABC (∢?נתון משולש ישר זווית .0 = 90°.) D ו-E הן נקודות עלBC כך ש-∢BAD = ∢DAE = ∢EAC. .AE=a , AD=b -נתון .ABEלבין שטח המשולש ABDאת היחס שבין שטח המשולש b-ו aהבע באמצעות חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של - שלישיפרק פונקציות רציונליות ושל פונקציות טריגונומטריות .9-2מבין השאלות שתייםענה על 16לכל שאלה בפרק זה 2 3 נקודות. ששטחו מקסימלי. ס"מ, מצא את גובהו של המשולש 14מבין כל המשולשים שווי השוקיים שהיקפם .2 נתונה פונקציה .4 xx x xf sincos 2cos בתחום20 x. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. .ב שרטט סקיצה של הפונקציה הנתונה. .ג ציה בשלוש נקודות שונות.חותך את גרף הפונק y=mעבורו הישר mמצא את הערך של .ד והישר x-, ציר הy=mעבור הערך הנ"ל, חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישר .ה 4 5 x בתחום 4 5 0 x. https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il שרטט גרף של פונקציה א. .9 xf:על פי הנתונים הבאים x, 1 4הפונקציה מוגדרת לכל (1) x. (0) 00 f. (3) 05.1 f. (8) 0' xf 4עבורx 1אוx. (2) 0' xf 41עבור x. (0) lim ?→±∞ ?(?) = 0. (2) lim ?→−1 ?(?) = lim-ו ∞ ?→4 ?(?) = ∞. הפונקציה הנתונה בסעיף א' מתוארת על ידי הכלל ב. 22 33 caxx bxa xf . .a,b,cמצא את .x=1מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה ג. .y-חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל וציר ה ד. בהצלחה!!! https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il תשובות: .1.2פי .1 א. הוכחה. .0 1,914,371257,555,21ב. 4 147731 16 S. .2.8א. .3 .2.2ב. .2.43193ג. א. הוכחה. .8 ב. aCD AB 24 12 . .3.2ג. פי 2. 2cos cos2sin2 2 22k SBEDC . 0. a abb S S ABE ABD 2 8 22 . 2. 33. א. .4 4 7 , 4 3 x. ב. 1,2 , 1,0 MaxMax. ג. https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה mathEבחסות – 608מתכונת שאלון 3002חורף –על פי התוכנית החדשה . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il .m=1ד. 3412.612ה. 4 5 S. א. שרטוט. .9 .a=3 , b=2 , c=-4ב. ג. 18 5 36 7 xy. ד. 72 5 S. https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 05-04-2016 בשעה 18:48
  אהבתי הודיה כהן 123, מיכאל, dorinrobin1, אריאל אהב \ אהבו את התגובה
   
  עזרו לך? תן פידבק!

  ציטוט :

  "מה שעשינו למען עצמנו בלבד מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים
  ולמען העולם נשאר ואינו מת לעולם".
  (אלברט פייק. בהשראת ספרו של דן בראון "הסמל האבוד") 2. #2
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אני מצטערת, אך לא הבנתי כל-כך את החלק השני בהסבר של הסתברות (מנסיונה יודעת המלצרית..)
  לכן אני לא מצליחה לעשות את ב'. מישהו מוכן לבאר לי את זה?

  אגב, תודה רבה על המתכונת!

 3. #3
  הסמל האישי שלגל_כהן חובב מתמטיקה מושבע חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אהלן, הודיה - ננתח לאט. ישנם האנשים המוסיפים דמי שירות ומתוכם ישנו החלק הסועד בחוץ.
  כמו כן, ישנם האנשים הסועדים בחוץ ומתוכם ישנו החלק המוסיף דמי שירות.
  למעשה אלו שתי התניות, אשר התפקידים בין התניה להתניה מתחלפים.

  עוזר?
  עזרו לך? תן פידבק!

  ציטוט :

  "מה שעשינו למען עצמנו בלבד מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים
  ולמען העולם נשאר ואינו מת לעולם".
  (אלברט פייק. בהשראת ספרו של דן בראון "הסמל האבוד") 4. #4
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי גל כהן צפה בהודעה
  אהלן, הודיה - ננתח לאט. ישנם האנשים המוסיפים דמי שירות ומתוכם ישנו החלק הסועד בחוץ.
  כמו כן, ישנם האנשים הסועדים בחוץ ומתוכם ישנו החלק המוסיף דמי שירות.
  למעשה אלו שתי התניות, אשר התפקידים בין התניה להתניה מתחלפים.

  עוזר?
  אה, חחחח. עוזר מאד, רק חבל שאין לי אותך בבגרות חחחח. תודה, אמשיך
  עריכה: מי שפתר ורוצה לבדוק זאת עמי, מוזמן


  הצעה לפתרון עבור האינדוקציה 1 2
  הצעה לפתרון עבור ההסתברות 1

  zowtmijmvw5u.jpg
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 24-04-2015 בשעה 14:18

 5. #5
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אפשר בבקשה עזרה עם תרגיל 5? תודה רבה

 6. #6
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  איך עושים את תרגיל 6?

 7. #7
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בתרגיל 8 סעיף א יוצא לי תחום הגדרה לא נכון - x לא שווה 45 מעלות. אפשר בבקשה פירוט? תודה!

 8. #8
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  אהבתי dorinrobin1 אהב \ אהבו את התגובה
   

 9. #9
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תרגיל 6, חח למען האמת קצת נתקעתי. הנה ניסיוני לפתרון, מי שמעוניין להמשיך ולהאיר את דרכי-מוזמן
  אהבתי nick12 אהב \ אהבו את התגובה
   

 10. #10
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה רבה מישהו יכול בבקשה לעזור לי עם הנגזרת באשכול הזה: https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post368059 זה ממש דחוף

 11. #11
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אפשר עזרה עם 8 סעיפים א ו-ב בבקשה? :(

 12. #12
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  לא נפתחים הקישורים SIZ למה?

 13. #13
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  יכול להיות שיש טעות בתשובה של סעיף ג' בשאלה של ההסתברות?
  בדקתי את התשובה שכתובה שם ולפיה ההסתברות שהשתמשו בה בברנולי היא 0.7, כלומר ההסתברות הכוללת של מי שמוסיף טיפ ובשאלה התייחסו אך ורק לאלו שמשאירים טיפ וגם נמצאים בתוך המסעדה.
  אהבתי hadar cohen אהב \ אהבו את התגובה
   

 14. #14
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי Jacob צפה בהודעה
  יכול להיות שיש טעות בתשובה של סעיף ג' בשאלה של ההסתברות?
  בדקתי את התשובה שכתובה שם ולפיה ההסתברות שהשתמשו בה בברנולי היא 0.7, כלומר ההסתברות הכוללת של מי שמוסיף טיפ ובשאלה התייחסו אך ורק לאלו שמשאירים טיפ וגם נמצאים בתוך המסעדה.
  לא, התשובה נכונה. עושים 1 מינוס ההסתברות של 5 מתוך 5 אם אני זוכרת נכון (עשיתי את זה אתמול)

 15. #15
  משתמש רשום

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  מה התשובה לשאלה 1?

עמוד 1 מתוך 3 1 2 3 אחרוןאחרון

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 5

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו