עמוד 1 מתוך 13 1 2 3 11 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 186

אשכול: מתכונת במתמטיקה 1 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית תשעג 2013 בחסות Emath

 1. #1
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל מתכונת במתמטיקה 1 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית תשעג 2013 בחסות Emath
  שם הספר במתמטיקה: לא מספר \ מדף עבודה \ אחר

  מתכונת 1 שאלון 807 על פי תוכנית התשע"א קיץ 2011

  להלן מצורפת מתכונת לשאלון 807


  ייתכן שהיא במעט כבידה מבחינת הבגרות, אבל לא יזיק לתרגול . ישנם חלקים קלים וחלקים פחות .

  תתחילו להעלות פתרונות

  בהצלחה !!

  מצורפים פתרונות לשלושת השאלות הראשונות

  פתרון לשאלה 4 : https://www.emath.co.il/forums/%D7%A9...htm#post217328
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf examEmath807_1.pdf‏ (312.0 ק"ב , 2085 צפיות) Emath בגרות במתמטיקה על פי תוכנית התשע"א 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il B A S )גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים -ראשון פרק 2 66 3 (נק' ) לכל שאלה 3-1מבין השאלות שתייםענה על 1 33 3 נקודות ( 1שאלה פאות . שמונהצורה בעלת נהנתו היא משושה 'A'B'C'D'E'Fו ABCDEFכל אחת מן פאות משוכלל, שאר הפאות הן מלבנים . . BGו AGמותחים שני ישרים נתון : 7 2 , ' 8 AB AA אם נתון כי מתקיים : BGAא. מצא את הזווית ' 1 ' 3 D G GE 'ABB'Aוהבסיס BGAב. מצא את הזווית בין המישור 'ADGAחשב את שטח המרובע ג. 2שאלה 90Cבסיס משולש ישר זווית ) תבעל נה פירמידה ישרהנתו . ) :כך ש ABלצלע SMהיא על התיכון Fנתון גם כי נקודה 1: 2SF FM אם נתונים : ABCא. מצא את משוואת המישור 5 4 ( ,4, ), (2,5,2) 3 3 F S 2ב. נתון המישור : : 3 0x y z יהיו מאונכים זה לזה? ABCו 2כדי שהמישורים מה צריך להיות 2 ,ABCהדדי בין ישר החיתוך של המישורים השמצאת בסעיף ב', קבע את המצב ג. עבור ה . Zשווה לשיעור ה Yושיעור ה 11הוא Cשל נקודה Xאם נתון כי שיעור ה CFלבין הישר . CF בין ( ל ABC עם 2צא את המרחק בין ישר החיתוך ) שלד. מ A C B' D G A' E F D' E' B F C https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה על פי תוכנית התשע"א 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il A 3שאלה 2שעל הפרבולה Aנקודה מ 16 , 0y px p 10נמצאת במרחק וp 4מהישר 3 31 0y x p Bהפוגש את מדריך הפרבולה בנקודה לפרבולה יוצא משיק ברביע הראשון, . Cונורמל הפוגש את המדריך בנקודה . Aיוצא משיק המקביל לנורמל בנקודה ברביע הרביעי ,F, מנקודה אחרת על הפרבולה בהתאמה . Eו Dומדריך הפרבולה בנקודות ABמשיק זה פוגש את הישר מצא את משוואת המשיק המקביל לנורמלא. ?D ו B Eמה הוא המקום הגיאומטרי שיוצרות הנקודות ב. )גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות -פרק שני 1 33 3 (נק' 5-4מבין השאלות אחתענה על 4שאלה לפונקציה : 2 2 ( ) x x e f x a e b 2yאסימפטוטה אופקית קיימת ב ln5xוכן אסימפטוטה אנכית : . bו aא. מצא את ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונק' עם הצירים אסימפטוטות נוספות? אם כן, מצא אותן .. האם קיימות ג עלייה וירידה התחומי את ו במידה וקיימות . מצא את נקודות הקיצון של הפונקציהד . שרטט את הפונקציה ה 5 ישרצא את השטח הכלוא בין המה. 10y x , הפונקציה וציר הX אם נתון כי הם נחתכים ברביע הרביעי , 1.365xבנקודה שבה . במידת הצורךבכל הסעיפים דייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה על פי תוכנית התשע"א 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 5שאלה בעלת הנגזרת : ונקציה העוברת בראשיתפ 2 '( ) 2log(2 10) (2 10) ln10 f x x x . א. מצא את הפונקציה , פיתול, תחומי עלייה וירידה את הפונקציה )נקודות קיצון, חיתוך עם הצירים, אסימפטוטותושרטט חקור ב. ( קמירות וקעירות אין קשר בין הסעיפים . : הערה ברשותו של מדען שני חומרים רדיואקטיבים בכמות זהה .ג. וקבוע הדעיכה של מצא את הקשר בין זמני מחצית החיים לבין הפונקציות המתארות את כמות החומר ברגע נתון, . tבזמן מהחומריםאחד שנים, 11שנים ושל החומר השני 6כי זמן מחצית החיים של חומר אחד הוא ד. נתון כעבור כמה זמן תישאר כמות מחומר א' פי שלושה מכמות חומר ב' ? ! בהצלחה https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/
  • סוג הקובץ: pdf examEmath807_1_solved.pdf‏ (593.2 ק"ב , 1166 צפיות) Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il פתרונות 1שאלה כל זווית במשושה שווה ל א. 180(6 2) 120 6 2ABנתון לנו כי BC CD לכן על פי משפט הקוסינוסים נקבל : 2 2 2 2 2 cos120 4 2 6 BD BD : 'BDDונסתכל במשולש 'BDכעת, נמתח את 2 2 2' ' 7 6 ' 8 BD DD BD BD 'כמו כן 0.25 2D G ומכאן על פי פיתגורס במשולשD'GB : נקבל 7 1 6 7 8 8 BG 'באותו אופן בדיוק : 0.75 2GE : ולכן 1 7 1 6 8 8 8 AG ועל פי משפט הקוסינוסים במשולשGAB : 2 7 8 2 7 8 cos 29.703 GKנניח 'A'Bלצלע Gוכן נוריד גובה מ BM:MA=1:3אזי מתקיים GM, נניח ABאל צלע Gנוריד גובה מ ב. כמו כן 7 ' 6 , 6 8 GM BD GK BD נסתכל במשולש ,GMK : על פי משפט הקוסינוסים 7 7 7 7 6 6 2 6 cos 8 8 8 8 7 7 7 6 cos 8 8 8 69.099 https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il מצא את הצלעות שאנו זקוקים להן :נ ג. 2 2 2 2 2 2 8, 8 ' ' 1 1 1 ' ' ' ' 7 , ' 0.75 2 8 AD AE ED AG DG DD D G GA GE E A GE נמצא את הזוויות : 8 8 1 2 8 1 cos 79.817 1 7 1 7 8 7 2 7 cos ' 8 8 8 8 ' 90 ADG ADG GA A GA A ' ' 7 6 8 1 sin79.817 8 2.537 2 2 ADGA ADG AGAS S S https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 2 שאלה https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 3שאלה )על פי הנתון הנקודה א. , 16 )A t pt 10נמצאת במרחקp : מהישר 4 3 31 0y x p ולכן : | 3 4 16 31 | 10 9 16 t pt p p ומכאן : 2 1,2 50 3 16 31 3 16 19 0 16 22 6 1 , 6 3 p t pt p x t x px p p p x t p t p t p )ושורש תמיד חיובי, ונקבל נמצאת ברביע הראשון Aכרו כי ז ,4 )A p p. 1משוואת משיק על פרבולה 1'( )yy p x x כאשר אצלינו' 8p p שכן 2 2 8y px ולכן משוואתAB : היא 4 8 ( ) 2 2 y p p x p y x p 0.5מדריך הפרבולה הוא ' 4x p p ולכן( 4 , 6 )B p p ולכן שיפועו Aהופכי ונגדי לשיפוע המשיק בנקודה AC שיפוע הנורמל 1 2 m : ומכאן שמשוואתו 1 4 ( ) 2 1 4.5 2 y p x p y x p המקביל לו זהים, ולכן Fוהמשיק מנקודה Aשיפוע הנורמל מנקודה 1 2 FCm https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה התשע"אעל פי תוכנית 708מתכונת שאלון פתרונות . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwwwכל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il )נסמן נקודת השקה : , 16 )F t pt אם נגזור בצורה סתומה את הפרבולה נקבל 2 ' 16 8 ' yy p p y y : נציב 1 8 16 16 2 16 16 p p pt pt t p 16)לכן , 16 )F p p ומשוואת המקביל לנורמל תיהיה 1 ( 16 ) ( 16) 2 1 8 2 y p x y x p . ) ומוקד הפרבולה : CA ,FEמצא חיתוך בין נ ב. 4 ,6.5 )C p p ו( 4 , 6 )E p p - כלומר הנקודותE וB –יכולים להיחתך פעמיים במישור וישרים לא FE ו ABמוגדרת כנקודת החיתוך בין הישרים Dמתלכדות, מכיוון ש זהות . Dו E ,Bשהנקודות הרי הוא נקודה . Dו B,Eכלומר המקום הגיאומטרי שיוצרות הנקודות https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 29-06-2013 בשעה 21:54
  אהבתי רחל912 אהב \ אהבו את התגובה
   

 2. #2
  הסמל האישי שלCrazyDiamond מנהל פורום מכניקה בדימוס חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תפרגן גם במתכונות לשאלונים אחרים?
  תודה
  תמיד רעב, זוחל אלייך כמו תולעת
  לא מכיר שום דרך אחרת
  אני יודע שאני דביק, והסבלנות שלך פוקעת
  אבל ביום כזה אנלא עוזב, אנלא עוזב

  במציאות אני נחמד יותר.


  "One good thing about music, when it hits you - you feel no pain"
  (Bob Marley, 1945-1981)

 3. #3
  הסמל האישי שלLearn משתמש רשום חבר Emath מתקדם

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה רבה! מאוד עוזר...
  אגב, בשאלה 1... איפה בידיוק ה-10 פאות?

  "האדם הוא כמו שבר שהמונה שלו הוא מי שהוא והמכנה שלו הוא מה שהוא חושב על עצמו. ככל שהמכנה גדול יותר, כך השבר קטן יותר."
  (לב טולסטוי)

  מתכונת במתמטיקה 1 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית תשעג 2013 בחסות Emath
  טעות- לעולם חוזר


 4. #4
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי Learn צפה בהודעה
  תודה רבה! מאוד עוזר...
  אגב, בשאלה 1... איפה בידיוק ה-10 פאות?
  ערכתי.

 5. #5
  הסמל האישי שלc}{en מפקחת קטגוריית מתמטיקה חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה אריאל!
  אפשר תשובות סופיות?

  מעבירה שיעורים פרטיים באיזור ראשון לציון- ליצירת קשר ניתן לפנות דרך הודעה פרטית באתר.


  בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,
  נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו:
  ראה, מעשיי כמה נאים ומשובחים הם.
  וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי.
  תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
  שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.
  (קהלת רבא, ט')


  "הקבלה הגדולה ביותר היא הנתינה"

  "תמיד תן מבלי לזכור ותמיד קבל מבלי לשכוח"(לא ידוע)
 6. #6
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  פתרון שאלה 5 - סעיפים א'-ב':

  emath-807-500-aleph-bet 001.jpgemath-807-500-aleph-bet 002.jpgemath-807-500-aleph-bet 003.jpgemath-807-500-aleph-bet 004.jpg

  לגבי סעיף ג': יצא לי פס' אמת .. צריך לבדוק את זה שוב.

  בהצלחה !! ידידיה.
  נערך לאחרונה על ידי deedeeharris, 17-04-2011 בשעה 19:21
  --

  בהצלחה!
  עזר לכם? יש כפתור Like.

 7. #7
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אחלה פתרון לחלק הראשון של שאלה 5 .

  בחלק השני עליך לבטא את היחס עם זמן מחצית החיים ולא קבועי הדעיכה..

  ועוד דבר, לא נתון כלום על החומרים מלבד זה שהם אותה כמות בהתחלה, הכיצד שהם זהים ? ..
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 17-04-2011 בשעה 19:27

 8. #8
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי אריאל צפה בהודעה
  אחלה פתרון לחלק הראשון של סעיף 5 .

  בחלק השני עליך לבטא את היחס עם זמן מחצית החיים ולא קבועי הדעיכה..

  ועוד דבר, לא נתון כלום על החומרים מלבד זה שהם אותה כמות בהתחלה, הכיצד שהם זהים ? ..
  צודק.. טעיתי בחישובים. אנסה שוב.

  אחלה שאלות! , תודה רבה.


  עריכה: שוב יצא לי פס' אמת :(.. הממ..

  עריכה: אני חושב שהצלחתי. כבר מעלה. או שלא.
  נערך לאחרונה על ידי deedeeharris, 17-04-2011 בשעה 19:53
  --

  בהצלחה!
  עזר לכם? יש כפתור Like.

 9. #9
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי deedeeharris צפה בהודעה
  צודק.. טעיתי בחישובים. אנסה שוב.

  אחלה שאלות! , תודה רבה.


  עריכה: שוב יצא לי פס' אמת :(.. הממ..
  תעלה ניסיון

 10. #10
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ניסיון לשאלה 5 - סעיף ג':

  emath-807-5-gimel-try 001.jpg

  הממ מה עכשיו?
  --

  בהצלחה!
  עזר לכם? יש כפתור Like.

 11. #11
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  הלכת קצת הפוך והסתבכת, נסה להעזר בכך שזמן מחצית החיים ניתן לבטאו בצורה הבאה : t_{ \frac{1}{2} }=\frac{ln2}{a}

 12. #12
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי אריאל צפה בהודעה
  הלכת קצת הפוך והסתבכת, נסה להעזר בכך שזמן מחצית החיים ניתן לבטאו בצורה הבאה : t_{ \frac{1}{2} }=\frac{ln2}{a}
  סליחה על הבורות, אבל מה זה אומר מבחינה מתמטית (שהחצי מתחת לטי): t_{ \frac{1}{2} } ?
  --

  בהצלחה!
  עזר לכם? יש כפתור Like.

 13. #13
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  זמן מחצית החיים (זמן להגיע ל"חצי החיים")

 14. #14
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי אריאל צפה בהודעה
  זמן מחצית החיים (זמן להגיע ל"חצי החיים")
  אבל לא הבנתי למה הגדרת את זה ככה. זה לא מוגדר כך? t=\frac{ln0.5}{lna}
  --

  בהצלחה!
  עזר לכם? יש כפתור Like.

 15. #15
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אתה מוזמן לקרוא כאן : מחצית חיים – ויקיפדיה

עמוד 1 מתוך 13 1 2 3 11 ... אחרוןאחרון

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 5

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו