עמוד 1 מתוך 6 1 2 3 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 82

אשכול: מתכונת במתמטיקה 2 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית 2013 התשעג בחסות Emath

 1. #1
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל מתכונת במתמטיקה 2 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית 2013 התשעג בחסות Emath
  שם הספר במתמטיקה: לא מספר \ מדף עבודה \ אחר

  שלום לכולם,

  מצ"ב מתכונת לשאלון 807 מס' 2 .

  את כל המתכונת אני כתבתי מפרי דימיוני - ככה שלא תמצאו את התרגילים במקום אחר .

  אתם מוזמנים להדפיס את המתכונת - ולפתור אותה, להתייעץ עם המורים שלכם בנוגע לשאלות, להעלות פתרונות ולשאול שאלות .

  למתכונת מצורפים תשובות סופיות .

  בהצלחה .
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf examEmath807_2.pdf‏ (554.5 ק"ב , 1386 צפיות) Emath בגרות במתמטיקה 2013כנית על פי ת 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il )גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים -ראשון פרק 2 66 3 (נק' ) לכל שאלה 3-1מבין השאלות שתייםענה על 1 33 3 נקודות ( 1שאלה ?) נתון כי המקום הגיאומטרי : + 1)?2 + (2? − 3)?2 − 2(? + 1)? ⋅ ?0 − 2(3? − 7)? ⋅ ?0 + 10?0 2 = מתאר מעגל. 5 בלבד . ?0 המשתנה באמצעות ואת משוואת המעגל pהפרמטר מצא את .א נמק . ?מה הוא המקום הגיאומטרי הנוצר על ידי כל מרכזי המעגלים מסוג זה .ב מצא את משוואת הישר המקביל למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף ב' ומשיק לכל המעגלים מהצורה .ג בחלק החיובי ( Yהנתונה . ) הישר חותך את ציר מה הוא המצב ההדדי בין הישר שמצאת בסעיף ג' לבין האליפסה .ד ?2 ?2 + ?2 2−?2 = 1 (? ≠ 0, √2) ? 2שאלה ?1נתון המישור : ∶ (0,0,5) + ?(−2,0,5) + ?(2,−4,0) : והישר?1 ∶ (1,0,0) + ?(7,4,8) מצא את הזווית ביניהם ואת נקודת –נמק, במידה והם נחתכים ?מה המצב ההדדי בין הישר והמישור .א החיתוך . מנקודת החיתוך של הישר והמישור, מעבירים במישור ישר האנך להיטלו של הישר הנתון, מצא את משוואת .ב האנך. u=1שבה המקביל למישור הנתון וחותך את הישר הנתון בנקודהמצא את משוואת המישור .ג כעת נסתכל על כל הישרים העוברים דרך נקודת החיתוך של הישר והמישור הנתונים ויוצרים אותה זווית .ד ת החיתוך של ישרים אלו ו, מצא את שטח הצורה הגיאומטרית הנוצרת מנקודעם המישור שמצאת בסעיף א' ג' .והמישור שמצאת בסעיף בחר מספר מינימלי של נקודות כלשהם מהמישורים והישרים שמצאת )או הנתונים( בשאלה כך שהן יהוו .ה בסיס למרחב . 3שאלה . שבסיסה הוא מחומשנתונה פירמידה ???∠ נתון כי : = AE⃗⃗⃗⃗ונסמן 60 ⃗ = ? ,BC⃗⃗⃗⃗ ⃗ = ? כך שהזווית בין הישרים עליהם .ABCDEנקודה במישור P תהי, AE=BCו 33יושבים הוקטורים הללו היא PB⃗⃗⃗⃗האם ניתן לכתוב את .א אם כן, ? כצירוף ליניארי של הוקטורים הנתונים ⃗ הזה.הסקלרים הקובעים את הצירוף הליניארי קשר בין ומצאהסביר מדוע ו לסעיף א'אין קשר –במספרים מרוכבים םהג' -וב' פיםסעי ,?חשב את סכום הסדרה : .ב …… . , ?4?+1 ⋅ (−1)?+1 ללא שימוש בסכום סדרה הנדסית . מספר מרוכב נתון, חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם : ?0יהי .ג ?0, ? ⋅ ?0, ? 2 ⋅ ?0 https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה 2013כנית על פי ת 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il 4שאלה (?(?נתונה הפונקציה : = ??+1 ??−1 זוגית .-הוכח כי הפונקציה היא אי .א נמק. ?האם הפונקציה חותכת את הצירים .ב הפונקציה, אופקיות ואנכיות .במידה ויש, מצא את אסימפטוטות .ג מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, תחומי עלייה וירידה -במידה וקיימות .ד במידה ויש, מצא את נקודות הפיתול . ציין את תחומי הקעירות והקמירות של הפונקציה . .ה בהמשך .על גרף זה שרטט גרף של הפונקציה, השאר מקום לשרטוטים .ו }יות : כעת, נסתכל על הפונקצ ?(?) = |?| + ? ℎ(?) = −|?| − ? . 2ערכה הוא (g(x, נתון כי בנקודת האי גזירות של הפונקציה . aמצא את ציין היכן הפונקציה אינה גזירה, נמק מדוע ו .ז . hו gשרטט על הגרף מסעיף ה' את הפונקציות .ח ?בנקודה שבה : (g(xנחתכת עם הפונקציה (f(xנתון כי הפונקציה .ט = 0.76 . ? , הישר(f(xמצא את השטח הכלוא בין הפונקציה = . והצירים (g(x, הפונקציה 2 ?, הישר (f(xציין מה הוא השטח הכלוא בין הפונקציה –ללא חישוב .י = וציר ה (h(x, הפונקציה 2− y. נמק היטב , הבאה : במהלך השאלה ייתכן ויהיה צורך בזהות שימו לב : 1 ?⋅ (?+1) = ? ? + ? ?+1 Bו Aכאשר עליכם למצוא את . טכניקה אלגבריתבעזרת 5שאלה (f(xנתונה הפונקציה : = ln (?2 + ?? + ?) . . aמצא את , xנתון כי לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודת החיתוך עם ציר ה .א חקור את הפונקציה : ת"ה, חיתוך צירים, אסימפטוטות, קיצון, תחומי עלייה וירידה, פיתול, קמירות .ב וקעירות . שרטט את הפונקציה . .ג (?(??היא פונקציה כזאת שמקיימת : kפונקציה הומוגנית מסדר = ?? ⋅ ?(?) לכלX ולכל? ≠ 0 . (?(?נסתכל על הפונקציה: ו 3פונקציה הומוגנית כזו, מסדר (ℎ(?תהי = ln [ ℎ(?)] : כאשר נתון כיℎ(1) פונקציה רציפה וגזירה. (g(xוכי 2= . [5,8]בתחום (g(xחשב את האינטגרל של נגזרת הפונקציה .ד ?כעת נתון כי .ה = (?′(?, חשב את השטח המוגבל בין הפונקציה 0 ?הישר )מסעיף א'(, = ?והישר 2 = ( 1: ) תוך שימוש ב 8 ערך ( 2)בתוך הפונקציה הלוגריתמית הומוגניות הפונקציה ? הפונקציה בנקודה = אין לרשום באינטגרל –) כלומר . בלבד 2 את הפונקציה באופן מפורש או לעשות חישוב אחר! ( : שטח המוגבל בין הישרים והפונקציה 1 גרף https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה 2013כנית על פי ת 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il תשובות סופיות ?א. .1 = 4; (? − ?0) 2 + (? − ?0) 2 = 1 ?ב. = ? ?ג. = ? + √2 משיקים ד. (24,5,10)א. נחתכים, נקודת החיתוך : .2 ⋅ 4 61 ∠, הזווית בין הישר והמישור : = 64.76. ב. 3√−א. .3 ⋅ ? − 2? = √?2 + ?2 + √3 ⋅ ?? כאשר PB⃗⃗⃗⃗ ⃗ = α ⋅ ? + ? ⋅ ? . . 3זוגי : nעבור ; iאי זוגי : nעבור ב. |?0|ג. 2 א. הוכחה .4 ?ב. אין חיתוך עם הצירים ; ג. אסימפטוטות : = 0 ; ? = 1: ? > 0; ? = −1: ? < 0 ?הפונקציה יורדת לכל – ד. אין קיצון ≠ ?אין פיתול, עבור ; ה. 0 > הפונקציה קמורה כלפי מעלה ועבור 0 ? < הפונקציה קעורה כלפי מטה. 0 + ח.ו. xאין גזירות ב ז. = 0 ;? = 2 https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה 2013כנית על פי ת 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il .ט השטח מורכב משני חלקים, חלק אחד הוא שטח של טרפז פשוט, להלן החישוב של השטח המסובך : היא אי זוגית, והפונקציות עם הערך (f(xשכן הפונקציה –י. השטח זהה לשטח שהתקבל בסעיף הקודם המוחלט זוגיות ולכן מסימטריה ניתן לומר מיד כי השטחים שווים )או ערכי האינטגרל בערכם המוחלט ( . https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/ Emath בגרות במתמטיקה 2013כנית על פי ת 708מתכונת שאלון . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © www.Emath.co.il ?. א .5 = 2 ?קיצון ב ג.+ ב. = ?יורדת לכל 1− < ?עולה לכל 1− > ,0), חיתוך : 1− ??2); (−1,0) ln ד. ( 512 125 ) (ln (16 ה. ! בהצלחה https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] https://www.emath.co.il/
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 11-04-2014 בשעה 09:34
  אהבתי מתכונת במתמטיקה 2 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית 2013 התשעג בחסות Emathilmichal1מתכונת במתמטיקה 2 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית 2013 התשעג בחסות Emath, מתן-, מיכאל, רחל912, SliMoo and 2 others אהב \ אהבו את התגובה
   

 2. #2
  הסמל האישי שלמתן- משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אואה, נראה ממש טוב.
  תודה רבה

 3. #3
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בוקטורים - הנקודת חיתוך היא לא כפול 4 חלקי 61 ?

 4. #4
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי exzoty צפה בהודעה
  בוקטורים - הנקודת חיתוך היא לא כפול 4 חלקי 61 ?
  כן
  אהבתי exzoty אהב \ אהבו את התגובה
   

 5. #5
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  התייחסתם באותו סעיף לזוית בין ישר ומישור לפי קוסינוס אבל זה אמור להיות לפי סינוס, יש מצב להמשך הפתרון של התרגיל ? בעקרון פתרתי אבל רוצה להשוות תשובות . אם אין זמן אוכל להעלות את שלי ואשווה עם אחרים בפורום

 6. #6
  הסמל האישי שלyechielmer משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  נראה שזה יעזור להתכונן לבגרות, אעבור על זה בהמשך..
  תודה!
  -קשה באימונים קל בקרב-
 7. #7
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי exzoty צפה בהודעה
  התייחסתם באותו סעיף לזוית בין ישר ומישור לפי קוסינוס אבל זה אמור להיות לפי סינוס, יש מצב להמשך הפתרון של התרגיל ? בעקרון פתרתי אבל רוצה להשוות תשובות . אם אין זמן אוכל להעלות את שלי ואשווה עם אחרים בפורום
  הי,

  אתה מוזמן להעלות את הפתרון שלך ואני אבדוק אותו . במידה והוא נכון אצרף אותו גם להודעה הראשונה .

  לגבי הזווית, אתה צודק .

  וכן, המספרים בשאלה הזאת ספציפית לא יפים משהו, אך חשוב להבין את הגיאומטריה המרחבית \ לשרטט נכון .
  נערך לאחרונה על ידי אריאל, 27-06-2013 בשעה 11:20

 8. #8
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  (24,5,10)\frac{4}{61} + k(6,-13,1.25)

  10x + 5y + 4z -132 = 0

  S=62.03

  3 נקודות - 2 במישור אחד ואחת במישור שני ?

  ממש לא בטוח בנוגע לתשובות / אם הבנתי את הסעיפים נכון . מבחינת מספרים - יש מצב לטעות חישוב .

  ב-4 : השטח הכולל הוא 4.0188 בערך ?
  נערך לאחרונה על ידי exzoty, 30-06-2013 בשעה 16:19 סיבה: תיקון שגיאת חישוב

 9. #9
  משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ראשית כל,תודה על המתכונת המחכימה.
  ב-4 סעיף ג' בתשובות אתה מחלק את האיסמפ' לפי איקס גדול וקטן מאפס - יש צורך בזה בבגרות?
  כמו כן,זה קטנוני אבל אתה לא יכול לכתוב איקס גדול מאפס וליד זה: איקס שווה לאפס.

 10. #10
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  שאלה 5 סעיף ה' - לא הבנתי מאיזה סדר המשוואה ההומוגנית ..

 11. #11
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי charli צפה בהודעה
  ראשית כל,תודה על המתכונת המחכימה.
  ב-4 סעיף ג' בתשובות אתה מחלק את האיסמפ' לפי איקס גדול וקטן מאפס - יש צורך בזה בבגרות?
  כמו כן,זה קטנוני אבל אתה לא יכול לכתוב איקס גדול מאפס וליד זה: איקס שווה לאפס.
  כמובן שיש צורך בזה בבגרות, האסימפטוטה לא קיימת בתחום שלא כתוב בתשובות .

  ומה שכתבתי תקין לחלוטין, זה מופרד עם נקודה פסיק, בהתחלה זה אסימפטוטה אופקית ואחרי זה אנכית .

  לגבי התשובות exzoty, או שתאלץ לחכות ליום ראשון-שני שארשום את זה מסודר או שמישהו אחר יפתור ותשוו

 12. #12
  מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי exzoty צפה בהודעה
  שאלה 5 סעיף ה' - לא הבנתי מאיזה סדר המשוואה ההומוגנית ..
  מדובר בפונקציה הומוגנית ולא משוואה הומוגנית(דברים שונים לחלוטין), אם a=0 נשאר רק x^2, אז מאיזה סדר הפונקציה x^2?

 13. #13
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אה כן רשמתי והתבלבלתי הכוונה באמת הייתה פונקציה כמובן .
  תודה על העזרה פשוט פחדתי שאני טועה עם זה שנשאר רק x^2 .

 14. #14
  הסמל האישי שלמתן- משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  הפתרון שלי לשאלה 1 מצורף.
  יש לי טעות בסעיף ד', יוצא לי שהם נחתכים - אני לא מוצא את הטעות בחישוב, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי
  בנוסף, אריאל, ההסבר לסעיף ב' הוא בסדר ?
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: jpg 1.jpg‏ (571.7 ק"ב , 1174 צפיות)
  • סוג הקובץ: jpg 2.jpg‏ (526.2 ק"ב , 1122 צפיות)

 15. #15
  חבר ותיק חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בשורה השלישית בחיפוש נקודת חיתוך רשמת שa בריבוע כפול a בריבוע זה a בריבוע ואמור להיות a בחזקת ארבע, אני חושב שזו כל השגיאה אם ראיתי נכון .
  אהבתי מתן- אהב \ אהבו את התגובה
   

עמוד 1 מתוך 6 1 2 3 ... אחרוןאחרון

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 3

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו