PDA

צפה בגרסה המלאה : קרינה וחומרעמודים : 1 [2] 3 4

 1. קרינה וחומר| שאלה על מבנה האטום.
 2. [קרינה וחומר] שאלה עם לאן ברדיואקטיביות
 3. קרינה וחומר|| הצעה שלי לתרגול לבגרות קרינה וחומר
 4. קרינה וחומר: שתי שאלות בנושא שבירה
 5. קרינה וחומר| שאלה קטנה בגלים
 6. שאלה בהתאבכות אור
 7. [הסבר] כיוון ההתקדמות של גל רוחב
 8. שאלה בגלים - מה זה נקודת ביניים?
 9. [הסבר] קבוע דעיכה ואקטיביות.
 10. מהם 8/7 ניסויי החובה לשנת 2011.
 11. [הסבר] שאלה באופטיקה
 12. [הסבר] שאלה בגלים
 13. [הסבר] שאלה בנושא עדשות
 14. [הסבר] שאלה בנושא רדיואקטיביות
 15. [הסבר] הפרש דרכים אופטיות
 16. [הסבר] משהו באנרגיה פוטון
 17. [הסבר] שבירת אור
 18. אלומת אלקטרונים
 19. שאלה מהספר קרינה וחומר א' של עידו מרבך בנושא עדשות דקות
 20. [הסבר] ירד עדשות במיקוד קיץ 2011?
 21. [הסבר] לגבי הבגרות במעבדת חקר
 22. איזו מיקודית לקנות ?
 23. [מגנטיות] אופטיקה גאומטרית
 24. [מגנטיות] קרן אור
 25. [הסבר] שאלה דחופה
 26. [דיון] מיקוד בקרינה וחומר
 27. [דיון] מיקוד החומר
 28. [דיון] שאלה לגבי המיקוד
 29. שדה ראייה
 30. [דיון] שאלה לגבי נוסחא של סריג עקיפה
 31. התאבכות ועקיפה
 32. [מגנטיות] פס אור
 33. [דיון] האפקט הפוטואלקטרי
 34. ספקטרום פליטה
 35. מרתון תירגול לבגרות- בקרינה וחומר- בחסות אתר Emath
 36. [דיון] המיקוד כולל בתוכו את הנושאים מראות כדוריות וגל עומד ?
 37. מחפש הסבר על תופעת הכביש הרטוב ..
 38. [הסבר] דני עובדיה מבחן מספר 2 תרגיל מספר 2 - התאבכות
 39. [דיון] ספר מיקוד
 40. [הסבר] שאלה
 41. [הסבר] שאלה חשובה
 42. [דיון] שאלה דחופה מאוד
 43. [הסבר] איזה נושאים כאן ירדו?
 44. [חשמל] שאלה על האפקט הפוטואלקטרי
 45. [חשמל] שאלה - אפקט פוטואלקטרי
 46. [הסבר] שאלה על זמן מחצית החיים בהתפרקות גרעינית
 47. [הסבר] אטום וגרעין - מבנה האטום על פי תומסון
 48. [הסבר] שאלה בנושא רמות אנרגיה
 49. [דיון] שאלה| בנוגע לעדשות דקות ...
 50. [הסבר] בגרות 2010 קרינה וחומר- רמות אנרגיה
 51. [הסבר] בגרות 2005 שאלה 4
 52. [הסבר] גודל קוונטי.
 53. [הסבר] שאלה בהתפרקות גרעינית
 54. [דיון] מקבץ תרגילים בקרינה וחומר- משרד החינוך
 55. [הסבר] מיקוד בקרינה וחומר
 56. [דיון] שאלה בנושא גלים
 57. שאלה באופטיקה בנושא עומק מדומה
 58. [חשמל] אנגסטרום המרת מידות
 59. [מגנטיות] אורך גל
 60. [דיון] מתוך בגרות 2009
 61. [רדיואקטיביות] שאלה מבגרות 1993
 62. האפקט הפוטואלקטרי
 63. [דיון] האם יש ספר מיקוד בקרינה וחומר?
 64. [דיון] שאלה כללית- עירור אטום
 65. שאלה מבגרות 1995
 66. שאלה לגבי מחשבון קסיו
 67. [דיון] שאלה דחופה! מחר מתכונת
 68. שאלה לגבי נושאים שירדו במיקוד
 69. [דיון] איזה מיקודית לקנות אם בכלל
 70. [הסבר] זמן מחצית חיים - עזרה
 71. עזרה בהגדות
 72. [הסבר] שאלה - האם התדירות של גלי אור משתנה אם האור יהיה במים?
 73. [הסבר] אי הבנה בנוגע לאפקט פוטואלקטרי
 74. אפקט פווטואלקטרי
 75. [שאלה]אנרגיה פוטנציאלית חשמלית
 76. [הסבר] האפקט הפוטואלקטרי
 77. בגרות 1995 תרגיל 1
 78. [דיון] מתכונת קרינה וחומר-קיץ 2011
 79. [דיון] קובץ שאלות תרגול לקראת בגרות קרינה וחומר-קיץ 2011
 80. [הסבר] אפקט הפוטואלקטרי שאלה 4
 81. [הסבר] התפרקויות
 82. [הסבר] שאלה בקרינה וחומר
 83. [חשמל] שאלה בקרינה
 84. מודל האטום של בוהר (שאלה אמריקאית)
 85. שאלה ברדיואקטיביות
 86. [הסבר] הודעה דחופה
 87. [סיכום] שאלה דחופה
 88. [הסבר] עזרה דחוףף התאבכות
 89. שאלה בנוגע לבגרות -מיקוד
 90. [שאלה] קבוע סריג
 91. שאלה בנושא התאבכות מ1995
 92. [סיכום] סיכום של החומר- למישהו יש?
 93. [מגנטיות] הכוונה למיקוד של דני עובדיה
 94. [הסבר] מופע הפוך- מה הכוונה?
 95. מבחנים עם פתרונות
 96. שאלה בפוטואלקטרי תאורטית
 97. שאלה בנושא התאבכות סריג
 98. [עזרה] האפקט הפוטואלקטרי
 99. בגרות 2010
 100. שאלה מדף עבודה בנושא האטום
 101. שאלה קטנה באפקט הפוטואלקטרי
 102. [הסבר] נפיצה
 103. מודל האטום של בוהר
 104. [דיון] כיצד משפיע מעבר של מערכת סריג עקיפה למים?
 105. שאלה במודל האטום
 106. פוטואלקטרי שאלה תאורטית חשובה
 107. [הסבר] דני עובדיה - מבחן מספר 6 - תרגיל 1
 108. רדיואקטיביות - מסה אטומית
 109. דני עובדיה - מבחן מספר 6 - שאלה 2
 110. [דיון] קובץ שאלות בקרינה וחומר
 111. [סיכום] 21 שאלות סיכום בכל הנושאים קרינה וחומר
 112. [הסבר] מנסה להשוות את interlect למיקוד, אך לא מצליח להבין
 113. התאבכות שאלה
 114. סעיף מתרגיל בנושא האפקט הפוטואלקטרי (בגרות 1994)
 115. [הסבר] שאלה בסריג עקיפה ממבחן
 116. [דיון] שדה ראיה תלוי בגודל העדשה?
 117. שאלה|מודל ניוטון
 118. [אנליטית] שאלה לחובבי המקצוע
 119. [הסבר] סדר של סריג עקיפה+שאלה מבגרות שחזרה על עצמה
 120. שאלות בגרות לפי ה"מיקוד" הקבוע
 121. [הסבר] שאלה על קרינות + עדשות
 122. [הסבר] שאלה על סריג ממתכונת קריית ביאליק
 123. [סיכום] עזרה בפתירת מתכונת בפיסיקה בנושאים : תא פוטואלקטרי , רדיואקטיביות ומודל בוהר
 124. [דיון] שאלה בנושא פוטואלטרי....
 125. [דיון] שאלה בקשר לרמות אנרגיה...
 126. שאלה מאוד פשוטה בסריג
 127. [גיאומטריה] שאלה לחובבי המקצוע 2
 128. [סיכום] הגדרות נחוצות בקרינה וחומר
 129. [דיון] שכמה שאלות יש בבגרות מכל נושא?
 130. [סיכום] צריכה סיכום בנושא האטום והגרעין
 131. [הסבר] חישוב זווית הסטייה במנסרה משולשת
 132. חישוב הספק מקור האור
 133. [הסבר] ספקטרום בליעה ופליטה
 134. [הסבר] דני עובדיה - מבחן מספר 7 תרגיל 2
 135. [הסבר] בגרות 2010 שאלה 2
 136. [הסבר] שאלה
 137. [הסבר] עזרה שאלה ברמות אנרגיה
 138. שאלה על המיקוד
 139. [הסבר] שאלה מבגרות דחוף
 140. [הסבר] קרינה וחומר
 141. [הסבר] שאלה רמות אנרגיה
 142. [הסבר] אפקט פוטו-אלקטרי
 143. [הסבר] התאבכות משני מקורות - נוסחאות.
 144. שאלה בהתפרקות עזרה באלפא ובטא מינוס
 145. אפקט פוטואלקטרי
 146. [דיון] שאלה על המיקוד בנושא גלים
 147. סרטוט פוטואלקטרי
 148. [הסבר] עזרה עם המתכונת שהיית לי
 149. [הסבר] גרף אקטיביות כפונקציה של הזמן
 150. [הסבר] בגרות 2009 שאלה 1 סעיף 5
 151. [דיון] בקשה | תרגילים בנושא התאבכות עקיפה וסריג עקיפה.
 152. שדה ראייה-חשוב !
 153. [הסבר] עזרה קטנהה בתרגיל
 154. גלים
 155. [שאלה] ספקטרום
 156. [דיון] מתכונות חמד"ע 2011
 157. [סיכום] בקשה למאגר סיכומים לקראת הבגרות בפיסיקה מודרנית
 158. [דיון] גלים וחומרים.
 159. [הסבר] שאלה - שאלות לגבי אטום בוהר
 160. שאלות בחמדע 2011 מתכונת א
 161. [דיון] סיכום כל החומר לבגרות להורדה
 162. סריג עקיפה
 163. [הסבר] זרם רוויה בפוטואלקטרי עזרה
 164. [דיון] הנושאים מחר לבחינה
 165. תבנית התאבכות ועקיפה.
 166. עזרה | הקשר בין הספק ואנרגית הפוטון
 167. [דיון] באיזו שעה הבגרות מחר?
 168. [הסבר] מהירות מקסימלית באפקט הפוטו אלטקרי
 169. [הסבר] שאלה בתא פוטואלקטרי מחמד"ע..
 170. [הסבר] קווים ספקטרלים בתחום הנראה
 171. [אופטיקה גאומטרית] עזרה עם זוויות צפייה יש תרשים
 172. [הסבר] שני סריגים
 173. [הסבר] הפיכת יחידות
 174. [הסבר] שאלה כללית בסריג עקיפה בבקשה
 175. שאלה על האפקט הפוטואלקטרי
 176. [דיון] איזה שאלות לדעתכם יהיו מחר?
 177. [הסבר] היפוך מופע בגלים
 178. [הסבר] פוטון אשר לא מצליח לעורר אלקטרונים.
 179. [דיון] שאלות תיאורטיות לקראת הבגרות מחר...
 180. [הסבר] ניסוי פרנק הרץ
 181. [הסבר] שאלה על שימוש בנוסחה בבגרות
 182. [דיון] בהצלחה לכולנו היום!!!
 183. [הסבר] ספקטרום
 184. כמה שאלות בקשר לבגרות
 185. [דיון] הבגרות בקרינה וחומר
 186. [דיון] דיון שלאחר הבגרות ~ קרינה וחומר תשע"א
 187. [הסבר] מבואס טילים, טעות של טמבל(או: הערכה לציון)
 188. [דיון] שאלה לגבי שאלה 3 מהבגרות היום
 189. [דיון] שאלה בקשר לבגרות
 190. 5 יחידות פיסיקה? כמה תקבלו?
 191. [דיון] 3 שאלות אחרונות בקשר לבגרות...
 192. שאלת קיבול חום סגולי.
 193. אופטיקה-מראה קעורה
 194. [דיון] שאלות לגבי ספקטרום פליטה / ספקטרום בליעה
 195. [דיון] אקנה מיקודית -קרינה וחומר חשבל ומגנטיות
 196. [דיון] שתי שאלות באופטיקה עדשות ומראות
 197. [מגנטיות] שאלה קטנה מדף עבודה:)
 198. אופטיקה - אור הנפלט ממים לאוויר
 199. אופטיקה- שאלה מספר אופטיקה גאומטרית כרך א עדי רוזן
 200. [חשמל] פיזיקה
 201. קרינה וחומר | איך משרטטים את שדה הראיה של דמות בעדשה מפזרת?
 202. [אופטיקה] עדשות
 203. [אופטיקה] מראה מישורית + עדשות
 204. [הסבר] שאלה כללית לגבי "מיקודיות"
 205. איך בודקים כמה דמויות נוצרות במראות מקבילות?
 206. [הסבר] גלים
 207. [הסבר] חוק סנייל
 208. [הסבר] קרינה וחומר (אפקט פוטו אלקטרי)
 209. [הסבר] ניסוי בפיזיקה-קרינה וחומר-מקור אור נקודתי בקרקעית כלי מים
 210. עזרה בפתרון תרגיל 39 עמוד 85 בספר אופטיקה גיאומטרית (קרינה וחומר חלק א׳)
 211. [הסבר] שאלה בנוגע לשני סריגים
 212. [הסבר] אפקט פוטואלקטרי
 213. עזרה בתרגיל על גלים
 214. [הסבר] שאלה
 215. התאבכות בונה
 216. [הסבר] פסי מינימום ומקסימום
 217. [הסבר] המודל הגלי
 218. [הסבר] צריך עזרה בזיהוי ספר מסויים בקרינה וחומר, יש צילום
 219. [הסבר] אנרגיה של אור
 220. [הסבר] בעיה בתרגיל באופטיקה גאומטרית דחוף!!!
 221. קיבול חום
 222. [הסבר] אופטיקה גיאומטרית
 223. [הסבר] אופטיקה - מעבדה בנושא עדשות
 224. [הסבר] אורך ותדר גל
 225. [הסבר] ניסוי יאנג
 226. [דיון] שאלה דחופה
 227. ספקטרה של פליטה ובליעה
 228. [מגנטיות] ניסוי מס' 6 - השדה המגנטי במרכז סילונית, מדידת ɥ0
 229. [דיון] אנרגיית קרינה
 230. [מכניקה] סעיף קטן בשאלת בגרות בקשר לגלים שלא הבנתי
 231. [הסבר] מבקש קצת מידע על הבחינה בקרינה וחומר השנה ...
 232. [דיון] עדשות
 233. [הסבר] אופטיקה גאומטרית
 234. [הסבר] בעיה בנושא התאבכות בשני סדקים
 235. קרינה חומר| עקיפה והתאבכות- חפיפה של סדרים.
 236. [הסבר] שאלה בגלים אלקטרומגנטים
 237. חומר לימוד..
 238. [הסבר] שאלה- אופטיקה גיאומטרית של עדי רוזן כרך א'
 239. [הסבר] לא כל כך מבין את כל העניין עם תבנית של ספקטרום פליטה ובליעה
 240. [סיכום] בנושא עבודה "הנחתת קרינה" פרוייקט במקום בגרות
 241. שאלה על המיקוד הכללי
 242. [הסבר] דני עובדה - מבחן מספר 6 תרגיל 1
 243. [הסבר] מתכונת מעבדה בפיזיקה
 244. [הסבר] מתכונת מעבדה בפיזיקה
 245. [הסבר] עדשות
 246. ניסוי מיליקן - האפקט הפוטואלקטרי
 247. לא מבין את המיקוד בקרינה וחומר
 248. [הסבר] שאלה בקשר לחוקי שבירה והחזרה
 249. [מגנטיות] קרינה
 250. שאלון חקר - קרינה וחומר