PDA

צפה בגרסה המלאה : קרינה וחומרעמודים : 1 2 [3] 4

 1. [דיון] האם אפשר להשתמש במספר אבוגדרו בבגרות?
 2. [דיון] איזה ספר כדאי לקנות בנושא קרינה וחומר?
 3. [הסבר] אני אשמח להסבר- סעיף מבגרות 2009 קרינה וחומר
 4. [הסבר] צריך הסבר לגבי איך לשרטט קו מגמה, ועוד שאלה לגבי מזה שגיאה מגמתית
 5. [הסבר] שאלות בקשר למספר ניסויים
 6. [דיון] מפמ"רים בביולוגיה לכיתה ט'?
 7. [סיכום] מסתבך בין שני סדקים,עקיפה, וסריג עקיפה
 8. מה החומר לבגרות בפיזיקה?
 9. אופטיקה
 10. נוסחת העדשות של גאוס
 11. הגדלת קוטר העדשה
 12. האפקט הפוטואלקטרי
 13. [הסבר] צריך עזרה עם 2 שאלות בפוטונים וגלים אלקטרומגנטיים
 14. [דיון] יהיה אנרגיית קשר גרעיני בבגרות?
 15. [הסבר] אנרגיית פוטון
 16. קרינה וחומר
 17. [דיון] לא מצליח להבין את הניתוח המתמטי במיקודית אנקורי לגל שעובר דרך פתח צר אחד
 18. למען הדורות הבאים ....
 19. דבר לא מובן
 20. [דיון] דחוף-מחר מתכונת
 21. שאלה דחופה בקצב התפרקות רדיואקטיבית
 22. [דיון] מתי אפשר לראות עצם ללא עדשה?
 23. שאלה, אופטיקה גיאומטרית
 24. בדיקה
 25. כמה שאלות קטנות לגבי רמות אנרגיה
 26. שאלה קצרה בנוגע למיקוד
 27. מיקודית מומלצת
 28. אופטיקה
 29. גל עומד
 30. מתכונת ביום ראשון- מישהו יכול לעשות לי סדר בחומר?
 31. סריג עקיפה
 32. התפרקות רדיואקטיבית
 33. תרגיל מבגרות 2005
 34. קרינה וחומר - האטום - איפה אני מוצא מידע?
 35. [דיון] גלים
 36. [הסבר] ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה
 37. [דיון] נוסחה
 38. בגרות 2011
 39. האפקט הפוטואלקטרי
 40. עוד שאלה באפקט הפוטואלקטרי
 41. פורסמה מתכונת חמדע 2012 קרינה וחומר
 42. התפרקות
 43. פתרון בחינות בגרות
 44. [גיאומטריה] באופטיקה גאומטרית בקשר למקור אור נקודתי שנמצא על הציר האופטי
 45. שאלה| אופטיקה פיזיקלית
 46. שאלה בקשר לאפקט הפוטואלקטרי
 47. שאלה על גלים
 48. עדשות
 49. [דיון] קרינה וחומר-מתכונות של חמד"ע 2012
 50. מספר ביקועים לשנייה
 51. שאלה לגבי יחידת
 52. שאלה באטומים
 53. בגרות תשס"ט (2009) שאלה 5 - מסת גרעין לפני פירוק
 54. רמות אנרגיה
 55. סעיף בהתפרקות רדיואקטיבית שלא הצלחתי
 56. שאלה לגבי חמדע 2009
 57. שאלה איכותית בנושא אפקט פוטואלקטרי
 58. 2 שאלות בהתאבכות בשני סדקים
 59. שאלה קטנה לגבי עדשות
 60. רדיואקטיביות
 61. אנרגיה גרעינית
 62. שאלות הבנה בסיסיות בקרינה וחומר
 63. מינימום ומקסימום של גלים-שאלה
 64. [הסבר] שאלה מבגרות 2005- אפקט פוטואלקטרי
 65. קרינה וחומר
 66. שאלה בקרינה וחומר
 67. קרינה וחומר
 68. קרינה וחומר
 69. שאלה 5 בבגרות 2007
 70. [דיון] עזרה בבקשה בשאלה !
 71. רדיואקטיביות
 72. בקשר לספקטרום פליטה
 73. עוד שאלה ברדיואקטיביות
 74. שאלה
 75. [הסבר] שאלה דחופה - מתכונת מחר!
 76. שאלה לגביי מושגים והסברים כלליים
 77. נוסחאות
 78. בגרות 2000 שאלה 2
 79. קרינת X
 80. [דיון] בגרות 2009 שאלה 1 (עדשות)
 81. [שאלה] אפקט פוטואלקטרי
 82. צריך עזרה עם שני סעיפים
 83. בנוגע לספקטרום
 84. [דיון] תרגיל של גלים ממגן, צריך עזרה לגבי הסעיפים האחרונים דחוף!!
 85. [דיון] השאלה הזאת במיקוד (בגרות 2007)
 86. זרם מקסימלי בתא פוטואלטרי
 87. עדשה מרכזת ומראה מישורית
 88. [דיון] כשאלקטרונים עוזבים את האטום (ינון) וקיבלו אנרגיה גבוהה מידי הם משתחררים עם א. קינטית?
 89. גלים- ספר מתכונות ובגרויות של דני עובדיה. שאלה בסיסית!
 90. שאלה מבגרות 2005 בנושא מודל האטום של בוהר
 91. [דיון] בקשר לבגרות מחר
 92. עקיפה בסדק בודד
 93. עקיפה בשתי סדקים- עזרה בסעיף
 94. שאלה|אופטיקה
 95. הצילוווו
 96. מתח עצירה
 97. התפרקות רדיואקטיבית
 98. ספקטרום בליעה
 99. [דיון] בקשר למשוואת התפרקות של בטע מינוס
 100. [דיון] מה צריך לדעת בחוק שימור תנע כולל באטום וגרעין?
 101. בגרות 2000
 102. שדה ראיה של דמות בעדשה.
 103. נקודה על הציר האופטי - מיקום באמצעות שרטוט
 104. שאלה 3 בגרות 2003
 105. מציאת מוקד
 106. שאלה בנוגע לנושאי השאלות בבגרות
 107. [סיכום] כמה שאלות סיכום באופטיקה:
 108. שאלה כללית לגבי ספקטרומטר
 109. מבנה האטום
 110. מציאת מסת האטום (מהמיקודית של אנקורי)
 111. עדשה - ריכוז/פיזור
 112. מודל גלי מול מודל חלקיקי
 113. [דיון] באיזה שעה מחר בחינת הבגרות בקרינה וחומר?
 114. [סיכום] כמה שאלות סיכום בגלים - חשובות.
 115. [סיכום] כמה שאלות סיכום בפיזיקה מודרנית
 116. בגרות 2011 שאלה 2 גלים
 117. [מכניקה] עדשות
 118. אי אפשר למצוא את זמן מחצית החיים? למה?
 119. [סיכום] תרגילי חזרה
 120. [דיון] דיון בגרות קרינה וחומר 2012
 121. [דיון] שאלה באופטיקה
 122. [דיון] אופטיקה גאומטרית א' - עמוד 89 שאלה 48
 123. [הסבר] אופטיקה גאומטרית - מראה מישורית
 124. [מכניקה] רשם זמן- שאלה דחופה
 125. האפקט הפוטואלקטרי
 126. [הסבר] עדשות בגרות 2002 תרגיל 11
 127. שאלה ממש טובה בנושא עדשות
 128. [קרינה וחומר] שאלה 40 בעמוד 86 (אופטיקה גיאומטרית קרינה וחומר של עדי רוזן)
 129. [קרינה וחומר] שאלה 42 בעמוד 87 (אופטיקה גיאומטרית קרינה וחומר של עדי רוזן)
 130. [קרינה וחומר] שאלה 35 בעמוד 84 (אופטיקה גיאומטרית קרינה וחומר של עדי רוזן)
 131. אופטיקה - קרינה וחומר , עמוד 151 חלק א' שאלה 14
 132. [דיון] חוק סנל וגרפים
 133. [דיון] מאפייני הדמות
 134. מתכונת 2007 חמדע
 135. [דיון] עדשה מרכזת
 136. בעיה! לפני מבחן בנושא קרינה וחומר..
 137. עזרה|קרינה וחומר גלים - כיתה י"ב
 138. [דיון] מראות - תרגיל מבגרות 2001
 139. [דיון] החזרה גמורה ומראות - תרגיל מבגרות 2007
 140. שאלה ראשונה בגרות 2008 בקרינה וחומר
 141. עזרה! קרינה וחומר בגרות 1993 שאלה 2
 142. [אופטיקה גאומטרית] השתקפות,שבירה וזווית קריטית
 143. מתכונת חמדע 2008 א
 144. בגרות 2004 שאלה 2 סעיף ב'
 145. הוראות לשרטוט גל מוחזר
 146. [גלים] התאבכות ועקיפה
 147. החזרת אור כיתה י'
 148. צריך עזרה בהוכחה של חוק סנל
 149. [הסבר] דוח בהחזרת אור ממראות מישוריות זה ממש דחוף!!
 150. סריג עקיפה
 151. [דיון] הוכחה
 152. צריך ספר ללימוד אופטיקה
 153. [שאלה] אופטיקה דני עוביה
 154. [הסבר] ניסוי חוק סנל
 155. [דיון] פיתוח נוסחה
 156. אופטיקה, שאלה מבגרות שאני לא מצליח.
 157. תרגיל בחוק סנל
 158. [דיון] ספר מומלץ באופטיקה פיזיקלית
 159. הנושאים בקרינה וחומר
 160. [דיון] שאלה באפקט פוטואלקטרי
 161. משקפיים
 162. אופטיקה-עדשה מרכזת (כיתה י״א)
 163. [אופטיקה] - לשכה אפלה (פיזיקה 5 יח"ל כיתה י'א)
 164. שאלה בביולוגיה + הסבר מפורט כמה שיותר .
 165. דו"ח גלונומטר טנגנטי,שאלה קשה :(
 166. [הסבר] אני צריך עזרה בנוגע לספרים לקרינה וחומר
 167. ערעור אלקטרונים
 168. בגרות 2012 - 3 - אפקט פוטואלקטרי - דחוף ביותר!
 169. בגרות 2012 - 4 - רמות אנרגיה באטומים - דחוף ביותר!
 170. בגרות 2012 - 5 - התפרקויות רדיואקטיביות - דחוף ביותר!
 171. שאלה| גל עומד בתדירות שונה
 172. שאלה| הכנסת מערכת אופטית למים
 173. שאלה| החלפת לייזר בנורת גז מימן (קווים ספקטראליים)
 174. [הסבר] לומד לבד- שאלה קטנה על מבנה הבחינה.
 175. [חשמל] שאלה על סעיף בקרינה וחומר - האפקט הפוטואלקטרי
 176. [הסבר] שאלה כללית בנושא גלים
 177. [הסבר] שאלה באופטיקה גיאומטרית מצ"ב תמונה
 178. [הסבר] שאלה באופטיקה גיאומטרית מצ"ב תמונה
 179. דמות חדה..
 180. שאלה באפקט פוטואלקטרי
 181. [הסבר] שאלה-שבירת אור
 182. עזרה בשאלה על מודל האטום של בוהר
 183. [הסבר] צריך הסבר לשאלה בקו"ח
 184. [הסבר] שאלה על אטום מימן
 185. [הסבר] לא יודע איך לנסח את התשובה. עזרה בבקשה!
 186. [הסבר] שאלה לגבי אפקט דופלר מתוף דף עבודה (חייב עזרה)
 187. [הסבר] שאלה לגבי אפקט דופלר (מתוך דפי עבודה)
 188. [הסבר] שאלה לגבי אפקט דופלר (מתוך דפי עבודה)
 189. עזרה ברדיואקטיביות
 190. נושאי לימוד
 191. שאלות בנושא השתקפות להבת נר על ידי לוח זכוכית
 192. [הסבר] שאלה - קצה קשור/חופשי
 193. מה המשמעות של קוטר העדשה?
 194. [דיון] האם אפשר לא ללמוד לחומר ולהצליח?
 195. [מכניקה] בעיה בשבירה באופטיקה גיאומטרית
 196. שאלה ממתכונת 2004 של חמד"ע .
 197. [חשמל] מודל של בוהר, שאלה בסיסית
 198. הסבר על היפוך פאזה ! דחוף (:
 199. [דיון] שאלה מיקודית באנקורי
 200. שאלה בקשר לעדשות
 201. [הסבר] שאלה בקרינה וחומר
 202. [דיון] מתכונת חמד"ע 2011 - עזרה בתרגיל 4
 203. אפקט פוטואלקטרי
 204. האפקט הפטואלקטרי
 205. [הסבר] שאלה נוסחאות בדף נוסחאות
 206. [הסבר] אטומי כספית
 207. שאלה דחוף דחוף בבקשה עזרה
 208. שאלה דחופה
 209. [דיון] הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות בקרינה וחומר
 210. [הסבר] קרינה וחומר- האפקט
 211. [קרינה וחומר] שאלות בנושא הפוטואלקטרי
 212. [קרינה וחומר] אופטיקה
 213. [קרינה וחומר] שאלה שמשגעת אותי בקשר לרמת האפס של האנרגיה
 214. [קרינה וחומר] מחפש סיכומים בנושאים רדיואקטיביות והאטום
 215. [קרינה וחומר] שאלה בסעיף
 216. [קרינה וחומר] חייב למחר פתרון מלא לשאלה הזו!! (יש לי אותה במבחן!!)
 217. [קרינה וחומר] מהו הקשר בין תדירות לגורמים אחרים
 218. [קרינה וחומר] שאלה על רוחב של פולסים
 219. מתכונת חמד"ע 2012
 220. [קרינה וחומר] שאלה בקרינה וחומר
 221. [קרינה וחומר] תופעה בגלים הדומה לשבירה והחזרה
 222. [קרינה וחומר] בגרות 1992 שאלה 1
 223. [קרינה וחומר] האדם רואה את הסרגל בזווית ראייה של 9.5 (כאשר בבריכה יש מים)
 224. [קרינה וחומר] נימוק לסוג עדשה
 225. [קרינה וחומר] האפקט הפוטואלקטרי
 226. [קרינה וחומר] עדשות -חשובב!!
 227. [קרינה וחומר] עזרה בהתאבכות בונה והתאבכות הורסת
 228. [קרינה וחומר] שימור הנוקלאונים
 229. [קרינה וחומר] ספקטרום בדיד וספקטרום רציף
 230. [קרינה וחומר] במרכזה של קרקעית..
 231. [קרינה וחומר] שאלה ממתכונת של ליאו באק
 232. [דיון] אשכול מתכונות בקרינה וחומר קיץ 2013
 233. שדה ראיה עדשות/מראה
 234. [קרינה וחומר] פונקצית הגל- צריך לדעת?
 235. [הסבר] עקיפה (סדק 1) Vs התאבכות (2 סדקים ומעלה)
 236. [קרינה וחומר] שני מקורות אור באפקט הפוטואלקטרי
 237. [קרינה וחומר] אפשר בבקשה אתר טוב או סיכומים טובים לבגרות של קרינה וחומר (שתתקיים ביום רביעי הבא )
 238. [דיון] סיכומים וטיפים לבגרות בקרינה וחומר
 239. [קרינה וחומר] מתח עצירה
 240. [קרינה וחומר] אור חושך וסדקים (סדק אחד, שניים ומעלה וכו')
 241. שאלה חמד"ע 2013 קרינה וחומר
 242. [קרינה וחומר] מתכונת חמדע לא מצליח שאלה..
 243. [קרינה וחומר] מבנה המבחן
 244. [דיון] אור- גל או חלקיק?
 245. [קרינה וחומר] סדקים
 246. מהירות מקסימלית באפקט פוטואלקטרי
 247. [קרינה וחומר] זמן מחצית החיים של חומר
 248. [קרינה וחומר] שאלה הקשורה לרדיואקטיביות
 249. [קרינה וחומר] עדשות שאלה ממתכונת
 250. [קרינה וחומר] רמת דיוק של סריג