PDA

צפה בגרסה המלאה : קרינה וחומרעמודים : 1 2 3 [4]

 1. [הסבר] מיקוד
 2. [קרינה וחומר] כתיבה נכונה של התפרקות גרעינית
 3. [קרינה וחומר] גלים והתאבכויות
 4. [קרינה וחומר] התפרקויות גרעיניות וחישובים
 5. [הסבר] אנרגיית קשר גרעינית.
 6. [קרינה וחומר] יציבות גרעינית ואנרגיית קשר ממוצעת לנוקליאון
 7. [קרינה וחומר] שאלה ממתכונת :)
 8. [קרינה וחומר] תרגיל על איזוטופ אורניום!
 9. שדה ראיה עדשות..
 10. שדה ראיה עדשות..
 11. [קרינה וחומר] אור כגל
 12. עזרה|עדשות - דני עובדיה מבחן 19 תרגיל 1
 13. [דיון] בגרות בקרינה וחומר קיץ 2013
 14. מישור המוקדים
 15. [קרינה וחומר] תרגילים בעדשות ובאפקט הפוטואלקטרי / ממתכונת
 16. [דיון] אלהן חברס, מחבר תריגילים
 17. [קרינה וחומר] תרגילי מתכונת בקרינה וחומר עבור חברי הפורום
 18. [קרינה וחומר] אור
 19. [קרינה וחומר] ספקטרום בליעה ופליטה
 20. [מכניקה] מעבדה במציאת תאוצת השטח של כדה"א ע"י הפלת סולמית
 21. [קרינה וחומר] תרגיל מבגרות (1998) גלים
 22. [קרינה וחומר] בגרות 1993 שאלה 2
 23. [קרינה וחומר] ש"ב שלא הצלחתי - אפקט פוטואלקטרי
 24. [דיון] התייעצות!
 25. אופטיקה גלים רמקולים
 26. [קרינה וחומר] שאלה על גלים אלקטרומגנטים
 27. [דיון] חייבת דוחות ניסוי בכימיה!!
 28. [קרינה וחומר] נוסחת לוטשי עדשה - הוכחה
 29. [קרינה וחומר] אפקט פוטואלקטרי
 30. [קרינה וחומר] שאלה שלא הצלחתי באפקט פוטואלקטרי
 31. [הסבר] הוספת אסימפטוטה לגרף באקסל
 32. [קרינה וחומר] גלים
 33. [קרינה וחומר] גלים
 34. [קרינה וחומר] גלים
 35. [קרינה וחומר] עזרה בתרגיל בגרות [1991]
 36. [קרינה וחומר] עזרה || אור וראייה
 37. [קרינה וחומר] גלים דו ממדיים
 38. [קרינה וחומר] גלים דו ממדיים
 39. [קרינה וחומר] גלים דו ממדיים
 40. [קרינה וחומר] שאלות בדוח מעבדה בפיזיקה אפקט פוטואלקטרי
 41. [קרינה וחומר] האם גלים הרמונים במיקוד?
 42. [קרינה וחומר] גלים - הפרש מופע והתאבכות
 43. [קרינה וחומר] אור וראייה
 44. [קרינה וחומר] תרגיל באור וראייה
 45. [קרינה וחומר] החזרת אור
 46. [דיון] איזה ספר הכנה לבגרות עדיף?
 47. [קרינה וחומר] גלי קול
 48. [קרינה וחומר] מחפש תרגילים בגלים[עד החומר של גל עומד כולל גל עומד] וגם אשמח להסברים
 49. [קרינה וחומר] אופטיקה-מראות כדוריות
 50. [קרינה וחומר] עדשות
 51. [קרינה וחומר] אופטיקה עדשות בעיה
 52. [קרינה וחומר] שימוש בנוסחת לוטשי עדשות
 53. [קרינה וחומר] ניסוי בעדשה מרכזת
 54. [קרינה וחומר] סעיף בתרגיל שלא הבנתי איך לפתור.. קרינה וחומר
 55. [קרינה וחומר] התאבכות ועקיפה
 56. [קרינה וחומר] אופטיקה גיאומטרית
 57. [קרינה וחומר] חלקיקי התווך בזמן שיש פולס
 58. [קרינה וחומר] אופטיקה - בעיה עם טריגו
 59. [קרינה וחומר] מנסרה משולשת בעיה מס 5
 60. [קרינה וחומר] בעיה בנושא שבירת אור
 61. רדיואקטיביות וזמן מחצית חיים, יורם אשל
 62. [קרינה וחומר] יאנג -סדקים
 63. [קרינה וחומר] משהו בנושא זוויות
 64. ספקטרומטר
 65. [קרינה וחומר] רדיואקטיביות
 66. [קרינה וחומר] פחת מסה
 67. [קרינה וחומר] אנרגית הקשר לנוקליאון
 68. [קרינה וחומר] מיזוג גרעיני
 69. [קרינה וחומר] שאלת עדשות
 70. קרינה וחומר - בגרות קיץ 2013 - תרגיל מס' 4
 71. [קרינה וחומר] אנרגיה קינטית וחלקיקי אלפא
 72. קצב התפרקות רדיואקטיבית
 73. [קרינה וחומר] לגבי מבנה השאלות בבגרות במתכונת החדשה
 74. [קרינה וחומר] גלים בגרות 2013
 75. [קרינה וחומר] בגרות 2009 עדשות
 76. [קרינה וחומר] מתכונות בקרינה וחומר
 77. [קרינה וחומר] מתכונת 2010 של חמדע
 78. [קרינה וחומר] התפרקות רדיואקטיבית
 79. [קרינה וחומר] תא פוטואלקטרי
 80. [קרינה וחומר] קרינה וחומר גלים
 81. [קרינה וחומר] חמדע 2014 - מתכונת קרינה וחומר
 82. [קרינה וחומר] אנרגיה שמשתחררת
 83. [הסבר] עדשות
 84. [קרינה וחומר] למי שיש אנקורי - פיסיקה קרינה וחומר
 85. [קרינה וחומר] דמות בעדשה מרכזת
 86. שתי שאלות בקשר לנוסחת יאנג
 87. [קרינה וחומר] ספקטרום רציף קרינת X
 88. [קרינה וחומר] התפרקות בטא
 89. [קרינה וחומר] תלמיד רצה לבדוק את מתח עצירה - איך ניראה המעגל?
 90. כמות הנקודות שירדו על אי העברת יחידות מדידה
 91. [קרינה וחומר] תרגיל 1 מהבגרות
 92. שאלות מבגרות 3 יחידות
 93. [קרינה וחומר] מראה קמורה ממכינת טכניון
 94. [קרינה וחומר] עדשה דקה דו קמורה סימטרית
 95. [קרינה וחומר] מתכונת 2013 חמד''ע מכניקה-(אופטיקה)
 96. [חשמל] שאלות הכנה לניסוי במיפוי שדה חשמלי
 97. [קרינה וחומר] ניסוי שני הסדקים - מספר שאלות
 98. [חשמל] כא"מ ומתח הדקים
 99. [קרינה וחומר] ניסוי יאנג
 100. דוח מעבדה בפיזיקה - התנגשות דו ממדית - תנע
 101. [קרינה וחומר] התאבכות ועקיפה באור
 102. [הסבר] אסמבלר- בנושא יחידת קלט ופלט
 103. [קרינה וחומר] בגרות 1990
 104. [קרינה וחומר] תדירות סף
 105. גרפים של עדשות
 106. [קרינה וחומר] אנרגיה, מתקף ותנע
 107. [חשמל] מעבדה חשמל 2001
 108. [קרינה וחומר] רמות אנרגיה באטום ממיקודית
 109. [הסבר] דח בכימיה צמד מבחנות
 110. [קרינה וחומר] הבהרה לגבי ביקוע גרעיני
 111. [קרינה וחומר] החומר לבגרות 5 יח"ל בפיזיקה
 112. [קרינה וחומר] ביקוע ומיזוג גרעיניים
 113. [קרינה וחומר] פעילות רדיואקטיבית
 114. [קרינה וחומר] עירור אטום ועירור גרעין
 115. [קרינה וחומר] חדירות קרינה
 116. [מגנטיות] דוח מעבדה על גלוונומטר טנגנטי
 117. [קרינה וחומר] רמות אנרגיה
 118. [סיכום] מעבדת חקר
 119. [הסבר] שאלות בכימיה
 120. [הסבר] שלום, האם תוכלו לתת לי רשימה של כל ניסויי החובה למועד הקרוב?
 121. [קרינה וחומר] בנושא רמות אנרגיה ומתח האצה
 122. [קרינה וחומר] שבירת אור בתיבה שקופה- שאלון חקר 1997
 123. [הסבר] שגיאה יחסית
 124. מעבדה
 125. מעבדה
 126. היחס e/m בין מטען האלקטרון למסתו
 127. [קרינה וחומר] קרינה וחומר - פתרתי נכון?
 128. [קרינה וחומר] u>2f ו u שואף לאינסוף - היכן הגבול?
 129. [קרינה וחומר] אופטיקה גיאומטרית-תרגיל
 130. [קרינה וחומר] אנרגיות אלקטרונים
 131. [קרינה וחומר] בהתפרקות רדיואקטיבית
 132. [קרינה וחומר] חוק סנל - שבירת אור בפרספקס
 133. [קרינה וחומר] ההבדל בין גלים קוהרנטיים לגלים שווי מופע
 134. [קרינה וחומר] גלים-העתקים של נקודות שונות על חבל
 135. [קרינה וחומר] הפרש מופע בגל עומד
 136. [קרינה וחומר] מתכונת 2011 שפורסמה פה
 137. [קרינה וחומר] מה קורה אם רוחב הסדק קטן מאורך הגל?
 138. [קרינה וחומר] אנרגיית קשר שאהה עקרונית
 139. מאגר שאלות בנושא אופטיקה גאומטרית
 140. מיקוד 2016
 141. [מכניקה] בגרות בפיזיקה 1996- מכניקה דינמיקה (סעיף א'-ב')
 142. מציאת צל
 143. זווית קריטית
 144. [הסבר] מאיפה אפשר ללמוד
 145. [הסבר] הסבר על מבנה המערכת של התרגיל ~גלים אלקטרומגנטיים נושא סריג ~
 146. [קרינה וחומר] מודלים של האור והגרעין
 147. [קרינה וחומר] מסה מולרית
 148. [קרינה וחומר] מתכונת חמדע 2012
 149. [קרינה וחומר] מתכונת חמדע 2015
 150. [קרינה וחומר] בקשה להמלצה לספר לימוד!
 151. שבירת אור - חוק סנל והחזרה פנימית גמורה
 152. מבנה האטום
 153. סטיית תקן
 154. [קרינה וחומר] חישוב אנרגיה שמשתחררת בתהליך ביקוע
 155. [קרינה וחומר] פיזיקה מודרנית
 156. [קרינה וחומר] מודלים של האטום והגרעין ע"מ 156 תרגיל 13
 157. [קרינה וחומר] אפקט פוטואלקטרי
 158. [קרינה וחומר] תרגיל אפקט פוטואלקטרי מהמיקודית של אנקורי
 159. [קרינה וחומר] אי סדירות בהתפשטות הקרינה
 160. [קרינה וחומר] על הזמן
 161. שגיאות ועיגול ספרות
 162. שיגאות ואי ודאויות
 163. נירמול - נרמול למיליון
 164. חום סגולי של נחושת ותנועה הרמונית של מטוטלת
 165. [הסבר] מתוך עבודה בפיזיקה
 166. [הסבר] מתוך עבודה
 167. [קרינה וחומר] מודל האטום של בוהר
 168. [קרינה וחומר] אפקט פוטואלקטרי
 169. [קרינה וחומר] אפקט פוטואלקטרי
 170. [הסבר] גלים
 171. [מכניקה] דוח מעבדה בפיסיקה ניסוי 6: התנגשות בשני מימדים
 172. [קרינה וחומר] פוטואלקטרי
 173. [קרינה וחומר] ספקטרוסקופיה
 174. [קרינה וחומר] פיזיקה מודרנית
 175. [קרינה וחומר] תרגיל מבגרות 2017
 176. [קרינה וחומר] ספקטרומטר פליטה - בגרות 1991
 177. [קרינה וחומר] יש צורך ללמוד מושגים בעל פה?
 178. [קרינה וחומר] בגרות 2013 תרגיל 2