PDA

צפה בגרסה המלאה : מתמטיקה אקדמאית כלליעמודים : [1] 2 3 4 5 6 7

 1. קבוצות של מספרים ממשיים
 2. אי-שוויונים שכדאי להכיר
 3. פונקציות זוגיות ואי זוגיות
 4. הפונקציות ההיפרבוליות
 5. [שאלה] פתירת משוואות ממעלה שלישית
 6. סדרות מושגים חיצוניים
 7. אינסוף
 8. Euclid's Elements - יסודות בתרגום מלא לאנגלית
 9. [שאלה] נקודת אמצע של מצולע
 10. בבקשה עזרה בקשר לטופולגיה אלגברית חייב להגיש עבודה
 11. שאלה | תרגיל כלשהו בוקטורים
 12. נגזרות
 13. מציאת סכום סדרות(לא חשבוני והנדסי)
 14. אשכול משוואות מאתגרות
 15. סטטיסטיקה ולוגיקה - חידה קשה במיוחד, בהצלחה
 16. מתמטיקה דיסקרטית
 17. תורת הקבוצות שאלה
 18. אינטגרל קווי
 19. עוד שאלה בתורת הקבוצות
 20. חישוב יום בשבוע מתאריך
 21. מספרים מרוכבים
 22. כלל השרשרת
 23. משוואת אתגר - מומלץ לתותחים (וגם סתם למי שרוצה)
 24. אתגר - ראשוניים
 25. [שאלה] בקשר לפונציה זוגית ואי זוגית
 26. [עזרה] תורת הקבצות
 27. רקורסיה אתגר
 28. מציאת פונקציה ע"פ נקודות
 29. סדרה חשבונית
 30. שאלה לגבי פונקציות
 31. אינטגרלים מאתגרים
 32. שאלה בקומבינטוריקה
 33. צריך עזרה פשוטה בפעולות בינאריות
 34. [שאלה] מציאת פתרון פרטי לרקורסיה לא הומוגנית
 35. שאלה בקשר להוכחת אי רציונליות של מספר
 36. בעיה באינדוקציה
 37. טריגונומטריה?
 38. שאלה בתורת הקבוצות
 39. משפט בזו - פירוק פולינום לגורמים .
 40. חקירת מערכת משוואות בשלושה נעלמים(מטריצי)
 41. גרדיאנים?
 42. עזרה בשאלה עם ערך מוחלט
 43. הסבר על פונקציה מוטלאת ושתי שאלות בלתי פתירות
 44. ספרים בליניארית
 45. שאלה על פונקציה
 46. פולינומים
 47. שאלה בלוגיקה
 48. בקשה לאימות פתרון באינדוקציה
 49. שאלה על פונקציות
 50. יש לי שלוש שאלות שאני צריך עזרה בהן בבקשה
 51. שאלה בתורת הקבוצות
 52. מספרים מרוכבים
 53. הוכחה בתורת הקבוצות - קבוצת החזקה P
 54. רציפות של פונקציה
 55. משוואות הומוגניות
 56. בעיה במציאת גבולות
 57. שאלה בגבולות
 58. חקירת פונקציה-מציאת אסימפטותות
 59. שאלה בגבולות
 60. פונקציה מורכבת
 61. איך ניגשים לזה ?
 62. אפס - מספר טבעי?
 63. גזירת פונקציות סתומות :
 64. מכפלת יחסים לינארים, מדוע כך?
 65. [שאלה] גבולות של טורים
 66. שאלה בחשבון אינטגרלי
 67. אסור להכפיל ב- 0
 68. חקירה מלאה כולל אסימטותה משופעת
 69. חקירת פונקציה
 70. הוכחה בתורת הקבוצות...
 71. בבקשה תעזרו התייאשתי...
 72. סכומים- מתמטיקה דיסקרטית
 73. תרגילים מאתגרים שמצאתי בגאומטריה
 74. גבולות
 75. פולינומים
 76. בעיות קיצון
 77. תרגיל בגבולות
 78. משוואות עם מספרים טבעיים
 79. התפלגות היפרגאומטרית
 80. גבולות
 81. איבר הצמוד לאיבר מסוים
 82. אינטגרלים חישוב שטחים
 83. שתי שאלות לגבי חקירת פונקציות
 84. מבחן מיון במתמטיקה - ממ"י
 85. קבוצת המספרים של אינסוף?
 86. שאלה לגבי גזירה
 87. שאלה בגבולות
 88. בינום
 89. ספרים מתקדמים במתמטיקה
 90. שאלה על פונקציה הופכית+תרגום
 91. מספר קוביות
 92. אינטגרל
 93. הסתברות וקוביות
 94. שתי שאלות בסטטיסטיקה
 95. איך גוזרים את x^x?
 96. תחשיב הפרדיקטים
 97. "אתגר" באלגברה ערכים מוחלטים
 98. מספר שסכום ספרותיו מתחלק בשלוש - מתחלק בשלוש
 99. עזרה בשני תרגילים באינטגרלים
 100. עזרה ב4 תרגילים באינטגרלים
 101. בעיית מינימום מקסימום
 102. שאלה- משיק
 103. שאלה למתקדמים
 104. תורת המספרים-2 שאלות
 105. עזרה בהסתברות
 106. שאלה באינטגרלים
 107. קשה לתאר במספר מילים
 108. עזרה בתרגילים באינטגרלים מיידים
 109. סכום סדרה כללית
 110. נקודות קיצון של פונקציה תחת אילוץ
 111. אינטגרציה בחלקים
 112. שאלות באינטגרלים
 113. אינטגרל בחלקים עזרה
 114. חישוב אינטגרל לא מסויים
 115. שטח מעגל בעזרת אינטגרל
 116. התפלגות נורמלית
 117. מחפש המלצה למחשבון גרפי ?
 118. שאלה באינטגרל
 119. לפלס
 120. אנליזה נומרית
 121. שאלה במשוואה הומוגנית
 122. עוד שאלה בדיפרנציאליות
 123. אנליזה נומרית
 124. משוואה ממעלה שלישית
 125. אינסוף = מספר סופי
 126. נגזרות
 127. עזרה דחוף- אינטגרל
 128. מספר רציונלי
 129. שאלה בחזקות
 130. -- עזרה במתמטיקה בדידה --
 131. סינוס היפרבולי
 132. חידה נחמדה...
 133. שייכות והכללה .
 134. פונקציות- חד חד ערכית\ פונקצית על.
 135. המשך החידה
 136. פונציות טריגונומטריות
 137. פתרון מוזר למשוואה דיפרנציאלית.
 138. מספרים מרוכבים - תרגילי אתגר
 139. לוגיקה מתמטית
 140. שטח מתחת לגרף
 141. הוכחת סירה באינדוקציה
 142. לא מצליח עם שאלה בתורת הקבוצות
 143. תקוע בתרגיל הקבוצות ואינדוקציה
 144. [אנליזה וקטורית]מציאת הצגות פרמטריות של צורות במרחב
 145. מספרים רציונאליים ואירציונאליים.
 146. עזרה במשוואה עם ערך מוחלט
 147. סכום ערכים מוחלטים באי שיוויון...
 148. צריך עזרה בהוכחת אי שיוויון המשולש
 149. אלגברה לינארית שדות
 150. עזרה בגבולות
 151. מתמטיקה דסקרטית -
 152. פונקציה זוגית או אי זוגית
 153. משולש שווה שוקיים
 154. מתמטיקה בדידה- הוכחת שוויון
 155. הוכחה במרוכבים- עזרה
 156. אינדוקציה
 157. בעייה בסדרות + תמונה
 158. שאלה באינפי ובבדידה - עזרה בבקשה
 159. איך נכנסים פה ללימודים מקוונים
 160. סעיף באינפי - דחוף עד 18:00 בבקשה
 161. מרוכבים
 162. שאלה קטנה בתורת הקבוצות
 163. פולינום עם שורשים מרוכבים
 164. פתרון לתרגיל
 165. מספר שאלות באיפני
 166. שאלה בתורת הקבוצות
 167. הוכחת אי רציונלים
 168. תרגיל במטריצות + תמונה . דחוף
 169. arc
 170. התכנסות טורים - חדו"א 2
 171. אי שיוויון באינדוקציה
 172. חדווא גבולות
 173. חדווא גבולות
 174. שאלה
 175. שאלה במתמטיקה בדידה
 176. גבולות
 177. גבולות עזרה (:
 178. חדוווא גבולות
 179. פונקציות
 180. גבולות עם e
 181. חדווא
 182. חדווא 1
 183. נגזרות
 184. עזרה בהסברצ אופורטורים וניגזרת חלקית
 185. אינטגרל בהצבה
 186. תלות לינארית
 187. המושג ARC, עזרה!
 188. נגזרת של פונקציה סתומה
 189. חדוא 1
 190. חדווא 1
 191. תרגיל באינטרגלים
 192. טורי טיילור
 193. חישוב גבולות
 194. תורת הקבוצות
 195. טורי טיילור
 196. פונקציית הסינוס.
 197. סטטיסטיקה - לא מתוך ספר
 198. מספרים מרוכבים | התחלה
 199. דטרמיננטות
 200. תורת הקבוצות, אזימטריות
 201. חישוב אינטגרל
 202. טייילור
 203. העתקה לינארית
 204. עזרה בגזירת פונקציה סתומה-
 205. משוואות עם ערך מוחלט
 206. אינטגרל
 207. שאלה לגבי תוצאה לא הגיונית
 208. שרטוט גרף של הפונקציה
 209. קיצון
 210. פונקציה זוגית או איזוגית?
 211. משיק ונורמל של פונקציה סתומה
 212. אתגר !
 213. תורת החבורות
 214. מציאת משוואת המשיק לפונקציה
 215. שאלה בבדידה - קומבינטוריקה
 216. היפרבולה
 217. אי שוויוניים שיטת ציר הנחש
 218. שוויון מוזר
 219. סדרה הנדסית-קשה במיוחד!
 220. נוסאות
 221. ממבט ראשון זה נראה פשוט...
 222. חישוב סכום כללי
 223. כמה בעיות בקומבינטוריקה
 224. חישוב מסויים עבור פרוייקט מחשבים
 225. משוואת ישר ומשיק
 226. וקטורים במרחב
 227. תחום הגדרה של פונקציה
 228. משוואת הישר-שאלה כללית
 229. סדרה מתכנסת
 230. שאלה קטנה לגבי וקטורים אורטוגונאליים
 231. תרגיל קשה מאוד!
 232. אתגר - מס' אי רציונליים
 233. אי שוויון
 234. סתירה?
 235. בעית תנועה
 236. שאלה בפיזיקה
 237. וקטורים
 238. שאלה|חייב תשובה דחופה
 239. כלל לופיטל
 240. פונקציות
 241. חישוב גבול
 242. שאלה בנושא התכנסות במידה שווה של פונקציות
 243. משפט ערך ביניים
 244. בעיות אקסטרימום
 245. גבול נפלא, שני?!-בירור.
 246. אנליזה נומרית
 247. חישוב גבול
 248. חדווא ב
 249. ישרים במרחב
 250. מעגל עיקום