PDA

צפה בגרסה המלאה : חטיבת הבינייםעמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16

 1. שיטת השוואת מקדמים
 2. בעיה בגיאומטריה
 3. הבעת יחסים באמצעות a ו-b
 4. בעייה בגיאומטריה - תיכון
 5. בעיות בגיאומטריה
 6. פונקציות עם רדיאן
 7. אי שוויונים עם שורשים
 8. אי שיויונים עם שורשים
 9. כינוס אברים
 10. כינוס
 11. מקומות גיאומטריים
 12. איך זה יכול להיות? אלגברה וחיבור שברים.
 13. מעגל
 14. גיאומטריה עם טריגונומטריה
 15. בעיות במקבילית
 16. אסיפטוטה אנכית ואופקית
 17. בני גורן אלגברה חלק ג
 18. בני גורן אלגברה חלק ג
 19. בני גורן אלגברה חלק ג
 20. בעיה בני גורן אלגבה חלק ג
 21. משוואת מעריכיות מציאת בסיס זהה
 22. משוואות מעריכיות
 23. אי שיוויונים ריבועיים
 24. בעיות במקבילית
 25. לוגריתמם
 26. מעגל חסום במשולש
 27. בעיות במקבילית
 28. שטחים - מקבילית
 29. בעיית גיאומטריה כיתה ט' הקבצה א'
 30. נוסחאות הכפל המקוצר כיתה ט'
 31. בעיות בישרים עם קו ישר.
 32. בעיה בדלתון
 33. בעיית גיאומטריה כיתה ט'
 34. תרגיל בחזקות
 35. משולש חסום במעגל
 36. טרפז
 37. טרפז
 38. בעיית תנועה
 39. אלגברה
 40. שאלות אחוזים ותערובת
 41. משוואות x'y
 42. משוואות x y
 43. משוואת שני נעלמים
 44. מערכת משוואות מעלה שנייה
 45. לוגריתמים
 46. ריבוע
 47. הנדסה
 48. בעיה מילולית
 49. אי שיוויון עם ערך מוחלט
 50. אי שיוויון עם שורש ריבועי
 51. חזקות עם מעריך טבעי
 52. שורשים
 53. למה ישר המקביל לציר ה-Y, שיפועו לא מוגדר?
 54. שורשים
 55. זהויות טריגו
 56. זהויות טריגו
 57. בעיה
 58. זהויות טריגו
 59. משוואה
 60. מערכת משוואות ממעלה שנייה
 61. מערכת משוואות ממעלה שנייה
 62. זהויות
 63. משוואה מעריכית
 64. מכנה משותף
 65. משוואה
 66. יחס
 67. חשבון דיפרנציאלי
 68. גאומטריה
 69. משוואה מעריכית
 70. פונקצייה מעריכית
 71. בעיות קיצון טריגונומטריות
 72. בעיה
 73. problem
 74. שאלת תנועה
 75. בעיה מילולית
 76. ריבוע קסם
 77. לוגריתמים
 78. לוגריתמים
 79. שמוואה עם איקס ושורש איקס
 80. שתי שאלות
 81. שתי שאלות
 82. שאלות הנדסה
 83. שאלות גיאומטריה
 84. בעיה
 85. שאלת תנועה מסוג קצת שונה..
 86. בעיית תנועה - אשמח אם תעזרו לי
 87. לוגריתמים
 88. הוכחה שמקבילית
 89. לוג
 90. בעיה עם משולשים - הוכחה
 91. בעיה מילולית
 92. בעיה מילולית
 93. בעיית תנועה כיתה י
 94. בעיית תנועה
 95. פיסיקה-הסבר
 96. בעיית תנועה
 97. בעיית תנועה
 98. משולש ישר זווית
 99. חוצה זווית
 100. פונקציות
 101. נקודות קיצון
 102. טרפז
 103. חוצה זווית במשולש
 104. טרפז שווה שוקיים
 105. בעיה
 106. אנרגיית תנועה
 107. תיכון ליתר
 108. פונקציות וגרפים
 109. אלכסונים בטרפז
 110. טריגו
 111. חוצה זווית
 112. 2 שאלות בגיאומטריה
 113. אי שוויונים לוגריתמיים
 114. תרגיל בגיאומטריה - מעויין
 115. אי שוויון לוגריתמי
 116. משוואה
 117. ריבוע משולב עם מלבן
 118. הוכחת מרובע כטרפז
 119. ריבוע עם טרפז
 120. טריגו 4 יחידות
 121. טרפז
 122. טריגו 4 יחידות
 123. משוואה
 124. השלמת מספר במשוואה
 125. פתרון קל שאין לי מושג
 126. חזקות
 127. כיתה יא
 128. גיאומטריה כיתה יא
 129. משוואות מעריכיות
 130. גיאומטריה אנלטית
 131. אמצע הקטע
 132. אי שוויון ערך מוחלט
 133. גיאומטריה
 134. ישרים מקבילים
 135. הוכחת זהות
 136. משולשים
 137. חזקות
 138. אי רציונלים
 139. ישרים מקבילים
 140. בעיה
 141. חזקות
 142. אלגברה
 143. אלגברה
 144. דלתון
 145. אי שוויון ממעלה ראשונה
 146. נגזרת
 147. נגזרת של פונקציה אולי? לכיתה ח'
 148. משוואות
 149. משוואת מיוחדות
 150. חוקי חזקות
 151. פרופורציה
 152. הוכחת דלתון
 153. דלתון
 154. טענה ונימוק
 155. הוכחה דלתון
 156. הוכחת דלתון
 157. דלתון
 158. דלתון
 159. גיאומטריה
 160. דלתון
 161. דלתון
 162. דלתון
 163. בעיות אחוזים
 164. בעיית התייקרות
 165. מקבילית
 166. סרטוט סקיצה
 167. הועחת משולש ישר זווית במקבילית.
 168. חזקות
 169. הסבר מילולי
 170. בני גורן גיאומטריה
 171. טענה ונימוק
 172. בעיה
 173. הנדסה אנלטית כיתה י
 174. מציאת x
 175. תיכונים במשולש
 176. סטטיסטיקה
 177. הוכחת קטעים שווים הנמצאים בריבוע
 178. הוכחת קטעים שווים הנמצאים בריבוע
 179. טענה ונימוק
 180. פרבולות
 181. מערכת משוואות ממעלה שנייה
 182. נתקעתי לאחר שחפפתי את המשולשים
 183. מקבילית
 184. בעית תנועה
 185. גיאומטריה
 186. בעיה חדש
 187. זויות
 188. שאלת ממוצע
 189. אחוזים
 190. תנועה שוות תוצאה
 191. כתיב מדעי
 192. בעיה בחזקות
 193. טרפז כיתה ט'
 194. הוכחות של פונקציות
 195. הצבה
 196. תרגיל בספר מתמטיקה משולבת לכיתה ח חלק א
 197. משפט דימיון שני
 198. בעיה
 199. מיתרים ומרחקים מהמרכז
 200. מלבן
 201. אלגברה כיתה ט'
 202. שטחים
 203. גיאומטריה- דלתון כיתה ט'
 204. גאימטריה אנליטית
 205. אנליטית
 206. מעגלים
 207. מעוין
 208. תרגיל דמיון
 209. טענה ונימוק
 210. שטחים
 211. טרפז - כיתה ט'
 212. מעוין
 213. צימצום
 214. מציאת יחס דמיון בין משולשים כאשר נתונים אך ורק מידות זוויות
 215. משוואה ריבועית
 216. יצירת משוואה לינארית בהתאם לבעיה המילולית
 217. גאומטריה ריבוע
 218. ריבוע
 219. ריבוע
 220. הוכחת ריבוע
 221. פרבולות
 222. אי שיוויונים
 223. בעיות תנועה
 224. משפט פיתגורס
 225. שאלת תנועה
 226. פרמטרים
 227. ירוק לגורמים
 228. תרגיל במסגרת הכנה לצו ראשון
 229. תרגיל נוסף בהכנה לצו ראשון
 230. שאלת תנועה
 231. דמיון משולשים במרובעים
 232. בעיית תנועה
 233. פרבולה
 234. הנדסה
 235. משולש שווה שוקיים
 236. אלגברה
 237. תרגיל מבלבל
 238. תרגיל 19
 239. הוכחת דלתון
 240. דלתון
 241. תרגיל קשה
 242. שני תרגילים של חוקי חזרקות
 243. מעריכיות
 244. בעיות במתמטיקה - הפנו אותי לכאן, בבקשה ממכם.
 245. בעיות חשובות לי במתמטיקה - אנא, בבקשה !
 246. מקבילית(הוכחה)
 247. טרפז
 248. הנדסה
 249. אחוזים רמה בינונית
 250. זוויות