PDA

צפה בגרסה המלאה : חדו"אעמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. מציאת נקודה ע"פ מרחק איך?
 2. חיתוך של מישור וגליל
 3. שאלה על חישוב גבול בעזרת סכומי ריימן
 4. אינטגרל מסויים - הוכחה
 5. התכנסות במידה שווה של טור חזקות
 6. שאלה דחופה!!!בחקירת פונקציה עם ערך מוחלט
 7. שאלה על זוגיות ואי זוגיות
 8. אסימפטוטות
 9. חח"ע ופונקציה הפיכה
 10. משוואה טרנסצנדנטית
 11. שאלה מעניינת - פונק'
 12. אינטגרלים- הוכח/הפרך
 13. חישוב אינטגרל
 14. חישוב אינטגרל
 15. חישוב אינטגרל
 16. סדרות
 17. טורי טיילור
 18. קמירות קעירות
 19. אינטגרל מסוים
 20. ערך מוחלט
 21. סדרה מונוטונית עולה
 22. שאלה
 23. אינטרגל לא מסוים
 24. אינטרציה בחלקים ?
 25. מציאת אינטגרל
 26. תרגיל לא ברור..
 27. חישוב אינטגרל בלתי מסויים
 28. תרגיל בסדרות חשבונית- חשוב מאוד
 29. מבקש עזרה בתרגיל - לא פשוט
 30. פיתוחי מקלורן
 31. גזירה של פונקציה סתומה
 32. נגזרת
 33. חישוב אנטגרל
 34. חישוב אינטגרל
 35. מציאת נק' חיתוך
 36. חישבתי אינטגרל בדרך מסויימת , רוצה להבין את הטעות שלי.
 37. נפח גוף סיבוב שמסתובב על ציר Y=-2
 38. שאלת הוכחה - משפטי יסוד
 39. נגזרות חלקיות -כיצד לגשת לתרגיל הבא ובכלל
 40. תרגילים מבחינה
 41. שלילת גבול לפי הגדרה ל: sin(1/x)
 42. ביטויים מתמטיים
 43. הוכחה באינדוקציה
 44. נגזרת של פונקצית מנה
 45. הוכחה של אי שיויון
 46. כלל השרשרת
 47. אינטגרל כפול
 48. טורים מספריים
 49. כלל השרשרת - פונקציה בשני משתנים
 50. חקירת פונקציה
 51. הוכחה באינפי
 52. שבר באי שיויון
 53. פונקציה טריגונומטרית הפוכה
 54. תמונת פונקציה
 55. שתי שאלות: הגדרת פונקציה ללא ערך מוחלט ותיאור צורה גיאומטרית של אוסף הפתרונות
 56. סדרות
 57. רציפות
 58. שיטה לדעת קירוב נומרי של שבר אי רציונלי
 59. טור טיילור וחישוב שארית
 60. מונוטוניות וגבול של פונקציה
 61. הוכחה עם פולינום
 62. פיתוח טיילור
 63. הוכחה בסיסית של ערך מוחלט
 64. אינטגרל
 65. טורים
 66. אינטגרל שברים רציונליים
 67. חישוב שטח מעטפת ונפח של פרבולואיד.
 68. קיים משפט ...
 69. תואר שני
 70. חדו"א- איך מוכיחים שאין גבול עבור אפסילון מסוים?
 71. הוכחה של min ו- max
 72. התכנסות טור מספרי
 73. חשבון דפרצינאלי
 74. גזירות ואקסטרימום
 75. בעיה בפולינומים
 76. איך מוכיחים האם קבוצה היא סופית?
 77. תקוע בחדו"א| הוכחת קיום גבול
 78. אינטגרל אמיתי או לא אמיתי?
 79. פונקציה הומוגנית
 80. הוכחת רציפות-מבולבל מאוד
 81. האם גוף תלת ממדי מכיל את ראשית הצירים או לא
 82. כלל השורש
 83. הוכחה כי פונקציית דריכלה אינה רציפה באף נקודה
 84. קיצונים של גודל המכפלה הסקלרית וגודל המכפלה הוקטורית
 85. טור חזקות
 86. כופלי לגראנג'
 87. דיפרנציאלים
 88. גבולות של סדרות חסומות
 89. הוכחת מונוטוניות של כפל בין פונקציות מונוטוניות עולות
 90. סדרה חשבונית בתוך סדרה חשבונית
 91. כיסויים
 92. אינדוקציה קשה במיוחד!
 93. טיילור ונגזרת
 94. אינטגרל מסילתי - מסלולי
 95. גבול
 96. הוכחה עם גבול של פולינומים
 97. מציאת גבול
 98. גבולות - דוגמא נגדית לטענה שגויה
 99. רציפות של כפל בין פונקציות.
 100. גבולות של פונ'
 101. גבול שלא יוצא לי >.<
 102. טור טיילור ושארית לגראנז'
 103. הוכחת אי שוויון
 104. משוואת משיקת נקודות חיתוך ושיפוע מינימלי
 105. נוסחאת שורשים
 106. קבוצה סגורה בR^2 וההיטל בR פתוח
 107. מציאת גבול
 108. חזקות
 109. נתקע בהוכחת גבול
 110. הוכחת גבול בלשון דלתא אפסילון עם פונקציית הערך השלם וקוסינוס.
 111. אינטגרציה בעזרת הצבות טריגונומטרית
 112. אינטגרציה בעזרת נוסחת נסיגה
 113. גבולות של פונקציה ב 2 משתנים
 114. תת"ס
 115. משפט הממוצע של לגראנז' והוכחת רציפות וגזירות בתחום נתון
 116. נתון כפל של פונקציות וצריך להוכיוח טענות לגבי הגבולות של שתי הפונקציות המוכפלות
 117. תרגילון בגבולות של קבוצה
 118. הפרש גבולות.
 119. עוד תרגיל בגבולות של קבוצה
 120. הוכחה יחסית קלה בגבולות
 121. רציפות במידה שווה
 122. חסימות ומונוטוניות של פונקציה
 123. פתרון תרגיל בסדרות
 124. הרכבה מאתגרת טיפה של פונקציה וסדרה (גבולות)
 125. הוכחה/הפרכה של טענה על נקודת פיתול
 126. הוכחת אי-שיויון- קשור לפולינומים
 127. רציפות של פונקציה
 128. סדרות
 129. מעוניין בהסבר על פתרון גבולות סוג 0^0 (0 בחזקת 0)
 130. מרחק בין ישירים
 131. אי שיוויון קושי שוורץ
 132. חישוב אינטגרל מסוים בעזרת ההגדרה
 133. פונקציה f רציפה ב [a,b]
 134. שאלון 005 חלק ה עמוד 311 תרגיל 12
 135. קשר בין נגזרת לפונ'
 136. היטלים
 137. פונקציות סתומות
 138. עוד פונקציות סתומות
 139. משוואה של טריגו
 140. בעיה בפתיחת אשכול
 141. נקודות קיצון עם חרוט ונפח .
 142. פונקציה רציפה וגזירה
 143. אוניברסיטה
 144. פונקצייה טריגונומטרית
 145. פונקציה רציפה ב R וקבועים a ו b
 146. פונקציה וקטע פתוח
 147. כלל לופיטל לפונקציה מעריכית
 148. הוכחת גבול
 149. מישהו יכול לעזור לי ?
 150. הוכחת אי שיוויונים
 151. שרטוט גרף בR2
 152. חקירת פונקציה
 153. חקירה של פונקציה
 154. נקודות קיצון של פונקציה
 155. דיפרנציאל שלם
 156. נתקע במציאת נקודות איפוס של נגזרת שנייה
 157. בדיקת רציפות של פונקציה
 158. נפח ומרכז כובד של קבוצה
 159. פונקציה הומוגנית
 160. פונקציות הומוגניות ומשפט אוילר
 161. תחום הגדרה סגור / פתוח
 162. בעיות הספק
 163. משפט רול
 164. משוואה טריגונומטרית קוסינוס
 165. גזירות וגזירות הרכבה
 166. מסתבך עם אינטגרלים מסויימים....
 167. אשמח לתשובה:)
 168. חישוב גבולות עם ln
 169. תרגיל בפונקציות
 170. חקירה קצרה של פונקציות עם ln
 171. מחפש מקום לתרגול פעולות על וקטורים
 172. מציאת אינטגרל לפונקציה עם שורש במכנה
 173. 3 תרגילים בגבולות של 2 משתנים
 174. נגזרת ln עם חזקה
 175. פונקציה סתומה
 176. גזירה לפי המשפט היסודי של החדו"א
 177. משפט ערך הממוצע של האינטגרל
 178. נגזרת שנייה של פונקציה סתומה
 179. נוסחאת השארית של לגרנז'
 180. שלוש שאלות על שלושה אינטגרלים
 181. התמרת לפלס
 182. מציאת נקודת חיתוך בין פונקציה טריגונומטרית הפוכה לפונקציה נוספת.
 183. השארית של לגרנז' המשך..
 184. בעיה מאתגרת בקירוב ליניארי!
 185. גבולות אינסופיים של פונקציה טריגונומטרית
 186. חקירה פרמטרית עם ערך מוחלט
 187. אינטגרל-פירוק לשברים פשוטים
 188. הוכחת גבול עם אינטגרלים
 189. שני גבולות
 190. הוכח או הפרך - פולינום טיילור
 191. קושיה על סימון
 192. פולינום טיילור של פונציה לא נתונה
 193. אינטגרל לפונקציית e
 194. casio fx-991es
 195. נקודות קיצון של שני משתנים
 196. משהו מעט בסיסי במציאת שטח כלוא
 197. מחפש הרצאות באינטגרלים.
 198. קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים
 199. כופלי לגראנז'
 200. קיצון של פונקציה בשני משתנים בתחום סגור וחסום
 201. הוכחת סדרי גודל
 202. קרוב ערכים עם טור טיילור
 203. משוואת ישר
 204. הוכחת אינטגרלים
 205. כלל השרשרת
 206. תרגיל אינטגרציה בשיטת ההצבה - מבקש דרך ופתרון
 207. משוואות משיק
 208. חישוב שטח חסום
 209. חישוב גבול
 210. רציפות של פונקציה
 211. מציאת שטח חסום
 212. מינימום מקומי בפונקציה של שני משתנים
 213. חישוב אינטגרל עם דיוק של...
 214. נקודות קיצון עם אילוצים
 215. אינטגרלים משטחיים
 216. חילוק של שטח כלוא לחצי
 217. קביעת כיוון נורמל של גוף המונח על מישור XY
 218. נגזרות
 219. פיתוח לטור חזקות
 220. אינפי ב' חישוב משטחים עקומים המרחב
 221. מציאת תחום התכנסות של טור
 222. טור מתכנס/מתבדר
 223. אינטגרלים
 224. אי שוויון ממוצעים
 225. אי שוויון ממוצעים 2
 226. מקומות גיאומטריים
 227. אינטגרלים
 228. טור מתכנס בהחלט/מתכנס בתנאי/מתבדר
 229. מצא את משוואת המשור שעובר דרך הנקודה M מקביל למשור הנתון:
 230. טור חזקות
 231. כופלי לגראנג'
 232. נפח פרבולואיד
 233. החלפת סדר אינטגרציה
 234. שאלות נכון/לא נכון
 235. שאלות נכון/לא נכון
 236. נק' מינימום ומקס' בפונקציה עם 2 משתנים
 237. חישוב גבול קצר
 238. חישוב שטח תחום כלוא
 239. חישוב גבול
 240. הוכחת גבול
 241. הוכחת טענה בעזרת משפט לגרנז'
 242. התכנסות או התבדרות
 243. מציאת גבול בסדרות (קומבינטוריקה)
 244. תרגיל בכלל השרשרת, סדר שני
 245. אינטגרלים לא אמיתיים + אקסטרמום לוקאלי
 246. עבודת קיץ של יואל גבע לעולים ליא 5 י״ח
 247. שתיי פונקציות+ תמונה
 248. סדרות+תמונה
 249. מה זה גבול של פונקציה?
 250. לוגים עזרה בפתרון