PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 803 - 35382עמודים : [1] 2 3

 1. מבנה הבחינה & נוסחאון & פירוט תכנית לימודים לשאלוני 3 יח"ל (801-803) -מבנה הבחנות חדש
 2. מיקוד שאלון 803 קיץ 2010 תש"ע - מה ירד ומה נשאר - כל השאלות והתשובות
 3. שאלה שקיבלנו ויצאו לי מיליון תשובה חייבת עזררה ! :)
 4. חשבון דיפרנציאלי
 5. הצעת פתרונות לבגרות קיץ 2010
 6. פתרון בגרות 803 חורף 2009
 7. פתרון בגרות 803 קיץ 2009 מועד א'
 8. פתרון בגרות 803 קיץ 2009 מועד ב'
 9. פתרון בגרות 803 חורף 2010
 10. פתרון בגרות במתמטיקה שאלון 803 קיץ 2010 תש"ע מועד ב'
 11. משוואת משיק ונקודה
 12. הבגרות 803 קיץ 2010
 13. משוואת משיק
 14. תיכון
 15. לא מבינה
 16. מקבילית וישרים
 17. שטחים בעזרת אינטגרל
 18. משוואת המשיק
 19. בעיה דחופה עוד להיום (מדף עבודה)
 20. דחוף
 21. אני בכלל לא מבינה את השאלה
 22. לא מצליחה
 23. שוב אני צריכה עזרה
 24. שוב לא מצליחה
 25. שאלה אחרונה מבטיחה להיום..
 26. לא מצליחה
 27. בעיות מינימום ומקסימום פולינום-בעיות עם מספרים
 28. בעיות גיאומטריות
 29. איך לומדים לבעיות ערך קיצור מספרים 803?
 30. בעיות ערך קיצון מספרים 803
 31. עזרה על סעיף משאלה בחקירת פונקציות
 32. בעיה עזרה דחוף יש לי מתכונת בקרוב
 33. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 34. בעיות אחוזים
 35. בעיות מספרים
 36. בעיות גיאומטריות
 37. משוואת משיק לגרף של פונקציה
 38. דחוףף!!!!!
 39. פונקציות פולינום עם פרמטרים עזרה בתרגיך
 40. שאלה בקשר לגזירת שבר וחיבור חזקות
 41. מציאת נקודות חיתוך
 42. מציאת נקודת קיצון
 43. נקודות חיתוך
 44. פתרונות מלאים למיקודית של אדית ומריאן שאלון 803 קיץ 2011 תשע"א
 45. מעגל כללי
 46. מעגל
 47. תרגיל נוסף במעגל
 48. אינטגרלים
 49. שאלה מדף עבודה
 50. מעגל
 51. שאלה מילולית-תנועה
 52. תרגיל מעגל מדף
 53. אפשר הסבר מה זה קטע סגור?
 54. בעיות מילוליות - עזרה
 55. בעיות מילוליות - עזרה
 56. בעיות מילוליות - עזרה
 57. בעיות מילוליות - עזרה
 58. עזרה במתכונת מספר 8 מיקוד עידית כהן ומריאן רוזנפלד
 59. תרגיל לבגרות - משולש ישר זווית
 60. מציאת פרמטר
 61. מעגל
 62. ממציאת פרמטר
 63. בעיות מילוליות - עזרה
 64. עזרה | תרגיל 5 מבחן 7 אינגרל.
 65. עזרה | תרגיל 6 מבחן 7
 66. בעיה בתרגיל
 67. עזרה | תרגיל 1 מבחן 12
 68. מעגל, שתי נקודות
 69. האם מיקוד אנקורי של 003 מתאים גם ל 803?
 70. בעיות דרך
 71. תנועה
 72. תנועה
 73. דחוף :(
 74. מעגלים-עזרה :(
 75. חייב עזרה :(
 76. תנועה דחוף :(
 77. קנייה ומכירה-דחוף
 78. תנועה דחוף :(
 79. נגזרת של שורש
 80. עזרה בפתירת תרגיל
 81. בעיה בשתי סעיפים בתרגיל
 82. משום מה מסתבך :\ לא רואה נתונים
 83. בעית חשיבה
 84. אין תשובות לספר זה או רק לעמוד זה ?
 85. שאלה באלגברה
 86. גאומטריה
 87. אסימפטוטה אנכית - שאלון 803 יצחק שלו ואתי עוזרי
 88. בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803
 89. בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803
 90. בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803
 91. בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803
 92. בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803
 93. במלבן ABCD נתון
 94. בעיה הנדסית - מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 - יצחק שלו ואתי עוזרי
 95. בעיה הנדסית - מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 - יצחק שלו ואתי עוזרי
 96. בעיה הנדסית - מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 - יצחק שלו ואתי עוזרי
 97. בעיות מילוליות - מתמטיקה 3 יח"ל יצחק שלו ואתע עוזרי
 98. בעיות מילוליות - מתמטיקה 3 יח"ל יצחק שלו ואתי עוזרי
 99. בעיות מילוליות - מתמטיקה 3 יח"ל יצחק שלו ואתי עוזרי
 100. בעיות מילוליות - מתמטיקה 3 יח"ל יצחק שלו ואתי עוזרי
 101. נתון משולש
 102. נתון המעגל
 103. שטח חתך
 104. שאלה
 105. נתון ריבוע
 106. רשום את המשוואה
 107. מעגל
 108. נקודות חיתוך עם הצירים
 109. נגזרת
 110. הראה כי המיתרים
 111. המעגל
 112. נתון המעגל
 113. נתון מעגל שמשוואתו
 114. נתון המעגל
 115. נתון המעגל
 116. גיאומטריה אנליטית
 117. נושאים ללימוד
 118. חשבון דיפרנציאלי
 119. הנדסה אנליטית
 120. הנדסה אנליטית
 121. הנדסה אנליטית
 122. בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים
 123. בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים
 124. בעיות קנייה ומכירה עם אחוזים
 125. חשבון דיפרנציאלי
 126. חשבון דיפרנציאלי
 127. חשבון דיפרנציאלי
 128. חשבון דיפרנציאלי
 129. נגזרת
 130. נגזרת
 131. בעיות מילוליות (803) עם שני נעלמים
 132. ביעה לא מובנת
 133. הראה כי
 134. שאלה ככלית
 135. לא מובן כלום
 136. במקבילית
 137. נהג נוסע
 138. משוואת משיק
 139. שאלה...
 140. עוד שאלה..
 141. גאומטריה אנליטית - מקבילית
 142. גיאומטריה אנליטית
 143. טרפז
 144. שאלה אינטגרלים
 145. נתון מעגל שמשוואתו
 146. שיעורי בית לחופש ויש מבחן עליהם, עזרה ?
 147. עזרה עם תרגיל? ממש חשוב לי
 148. עזרה עם תרגיל נוסף, ואחרון. ממש ממש חשוב לי
 149. חישוב היקף
 150. חישוב שטחים
 151. משיק
 152. פונקציות עם פרמטרים רציונליות
 153. מחיר של מוצר
 154. נתונה הפונקציה
 155. פתח סוגרים
 156. פונקציית שורש
 157. עזרה במעגל דחוףףףף
 158. מעגל דחוףףף
 159. המחיר של מכונת כביסה
 160. נתונה הפונקציה
 161. בעיה מילולית
 162. מציאת משוואת המעגל+משוואות ישר -עזרה בהבנת הנושא.
 163. נתונה הפונקציה :
 164. נתונה הפונקציה:
 165. בעיה מילולית-רמה קלה
 166. מעגל שרדיוסו 5
 167. עזרה בקשה
 168. גיאומטריה אנליטית - משולש
 169. נתונה תיבה
 170. נגזרת
 171. מיכאל קנה 5 קלסרים
 172. נתון מלבן
 173. נתונים הישרים
 174. נתונה הפרבולה
 175. בסרטוט נתונים
 176. נתונה הפונקציה.....
 177. גיאומטריה במישור
 178. בעיות מספרים
 179. הדס מעוניינת לקנות נגן
 180. צב ושמו
 181. מבין כל המספרים
 182. לפונקציה
 183. בתיבה אורך
 184. גרפיקאי רוצה להדפיס
 185. אלון קנה
 186. מרכזו של מעגל
 187. נתון גרף הנגזרת
 188. חשב את שטח
 189. נתונה הפונקציה:.
 190. טרפז ABCD
 191. מצא את משוואת המעגל
 192. נתונה הפונקציה:.:
 193. נתונה הפונקציה :::
 194. קבוצת טבחים
 195. ממקום
 196. נתון טרפז
 197. הנגזרת של פונקציה
 198. משני מקומות
 199. בחברת פרסום
 200. מבנה מנסרה
 201. נתון רבע מעגל
 202. המחיר של
 203. נתונה הפונקציה :.
 204. דינוזאור הלך
 205. בונים תיבה
 206. נתונה הנקודה...,
 207. כותרת
 208. נתונה הפונקציה,
 209. נתונה הפונקציה,,
 210. רפי קנה
 211. הנגזרת של הפונקציה
 212. שמעון קנה
 213. מלבן abcd
 214. נתונה הפונקציה.,
 215. המרחק בין עיר א' לעיר ב'
 216. ורדינה קנטה
 217. בסרטוט נתון מעגל
 218. מבין כל המשולשים
 219. במשולש שווה שוקיים
 220. נתונה הפונקציה..,
 221. הנגזרת של הפונקציה
 222. מצא את נקודות a ו b
 223. כמה שוקולד ?
 224. מה מידות התיבה
 225. אמצעי הצלעות
 226. x בשלישית איך למצאו את החיתוך אם ציר X
 227. נתון ריבוע
 228. תרגיל אל מובן
 229. מה צריך להיות גודל החלון
 230. מצא את השטח החסום
 231. מצא את המהירות ואת הגודל באחוזים
 232. מה מחיר מחשב נייד
 233. משוואה בחזקת 4
 234. כמה עולה התוכי
 235. אורך הגובה ליתר
 236. חשב את שיעורי קדקוד A
 237. טעות בספר? בעית קיצון
 238. עזרה בבעיות מילוליות בבקשה דחוף
 239. עזרה דחופה בשאלה שהסתבכתי בה
 240. עזרה בתרגיל כיתה י'
 241. שאלה ממבחן 4 ביואל גבע
 242. שאלה מילולית
 243. בעיות קיצון
 244. עזרה בתרגיל עם אינטגרלים שהיה לי במתכונת היום
 245. עזרה בהנדסה אנליטית
 246. בעיות מילוליות במכירה וקניה
 247. פולינומים-נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות
 248. מעגל קנוני..
 249. מעגל קנוני #2..
 250. מעגל קנוני #3..