PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 804 - 35481



עמודים : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1. מבנה הבחינה & פירוט תכנית לימודים לשאלוני 4 יח"ל (804 ו 805) - מבנה הבחנות חדש
 2. מיקוד שאלון 804 קיץ 2010 תש"ע - מה ירד ומה נשאר - כל השאלות והתשובות
 3. גידול ודעיכה
 4. מ806 ל804
 5. משולשים במעגל
 6. ואנליטית
 7. פונקציות וחשבון דיפרניצאלי
 8. ואנליטית
 9. שאלה מבגרות 804
 10. מציאת שטח ע"י אינטגרל
 11. 2 סעיפים שונים שאני לא מצליח
 12. מה האינטגרל של שורש AX+B?
 13. שאלה מהסתברות
 14. חקירת פונקציה טריגונומטרית
 15. צורות הנדסיות במישור
 16. בעיה בפתרון תרגיל!
 17. שאלה מבגרות קיץ 2009
 18. בעיות קנייה ומכירה
 19. בעייה באחוזים
 20. ושאלה בהנדסה אנליטית
 21. חקירת פונקציה שורש
 22. בעיית ברנולי!
 23. בעית קיצון
 24. מציאת נקודה מרחק מינימלי
 25. לא מוצא את פרמטר a
 26. הבגרות של חורף 2010 804
 27. 804
 28. בעיית קיצון פונקציית טריגו
 29. בעית קנייה ומכירה
 30. שאלה בחקירת כוסינוסים
 31. שאלה בהתסברות [יש תמונה]
 32. טרפז [תמונה]
 33. בעיה בשאלה מהמלצת המפמר (04,חורף תשסח ו04 קיץ תשסז))
 34. ערך קיצון פונקציה טירגונומטרית
 35. הבעת רדיוס ע"פ נעלמים [יש תמונה]
 36. ברנולי
 37. חקירת פונקציה טריגונומטרית
 38. נקודות פיתול , איך מוכיחים ?
 39. בקשה דחופפפה!!
 40. מתי אתם עושים פתרונות לבגרות?
 41. בקשר לכמה שירד לי על השאלה
 42. חייב עזרה טעות נגררת
 43. בעיה בשאלה השביעית בבגרות
 44. הצעת פתרון בגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 תש"ע מועד א
 45. שאלה של חקירת פונקציה ריבועית עם פרמטר
 46. שאלה
 47. הצעת פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד א
 48. הנדסה אנליטית
 49. חקירת פונקציות
 50. הסתברות
 51. פתרון בחינת בגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 תש"ע מועד ב'
 52. כמה שאלות
 53. מספר שאלות :)
 54. שאלה
 55. שאלה
 56. שאלה
 57. שאלה
 58. שאלות ממתכונת שייתה היום
 59. שאלה נוספת
 60. שאלה נוספת 2
 61. כמה שאלות דחופות במציאת פרמטרים!!
 62. בעיית תיבה
 63. שאלה 83
 64. שאלה
 65. שאלה
 66. שאלה
 67. שאלות
 68. עזרה בשתי שאלות פשוטות
 69. הסתברות עם נעלם
 70. לא מבין משהו בפתרון בגרות
 71. שאלה כללית על אינטגרלים
 72. משוואה טריגונומטרית
 73. פונקציה טריגונומטרית . (שאלה מבגרות)
 74. אנליטית.. שאלה
 75. בעיה1
 76. שאלה
 77. בעיה קלה יחסית
 78. אינטגרלים
 79. קנייה ומכירה
 80. שאלה בכללי אם אני ניגש מחר למועד ב'!!
 81. שאלה יחסית קלה משולש בקשה עזרה!
 82. טיפים קטנים שתמיד נופלים עליהם
 83. בעיה מילולית של ערך קיצון
 84. לאילו ערכים של x בלה בלה בלה עזרה בקשה!!
 85. למצוא פרמטר b רק רמז משהו דחוףף!!
 86. כמה ירד לי על שאלה
 87. שאלה - כמה ירד לי..
 88. מועד ב'
 89. מישהו יכול להעלות את הטופס של הבגרות 804 מועד ב'?
 90. שאלה על התנהלות משרד החינוך
 91. כמה ניקוד אני מקבל???
 92. מועד ג'?
 93. פקטור..
 94. משולש ישר זוית [גיאומטירה אנליטית]
 95. מקבילית
 96. מעורב
 97. אנליטית -מלבן
 98. משולש ישר זוית
 99. שורשים
 100. מעוין אנליטית
 101. מעוין
 102. מעויין
 103. ריבוע
 104. מה השאלון הזה
 105. -----
 106. חישוב שטחים בפונקציות
 107. הטנגס של זווית חדה
 108. הוכחת ריבוע
 109. אנליטית
 110. אורך הקטע
 111. ישרים מאונכים
 112. ישרים מאונכים
 113. בעיות עם פרמטרים!
 114. גיאומטריה
 115. גאומטריה
 116. גבהים במשולש
 117. עזרה במתמטיקה !! בבקשה
 118. הוכחת מלבן וריבוע
 119. בעיה גדולה
 120. גיאומטריה
 121. הוכחת ריבוע
 122. מעויין
 123. מלבן
 124. נכנעתי
 125. חברה אני צריך עזרה ...בבקשה
 126. שלושה משולשים שווי צלעות ומקבילית
 127. גיאומטריה
 128. ..תרגיל גיואמטריה
 129. שאלת גיואמטריה
 130. מרובעים
 131. שאלה בגיואמטריה...צריך עזרההה
 132. מתלבט כיצד לפתור תרגיל
 133. בבקשה דחוף !!
 134. לא מצליח לחשוב על דרך
 135. ישרים מאונכים
 136. טרפז >>
 137. משוואת משיק
 138. חוצי זוית
 139. אי שוויונים שהמונה והמכנה הם ממעלה שניה
 140. ק"א בטרפז ומפגש תיכונים במשולש
 141. שטחים
 142. מציאת נעלמים בעזרת נוסחת המרחק
 143. נוסחת המרחק
 144. טרפז שווה שוקיים
 145. צריך עזרה בבקשההה...
 146. שטחים
 147. שטחים
 148. שאלה דחופה!
 149. שטחים
 150. משוואות אי רציונליות
 151. לא יודע איך לפתור תרגיל
 152. שטחים
 153. משוואות הנפתרות ע"י הצבה
 154. קטע אמצעים
 155. עזרה בבקשה
 156. משוואות אי רציונליות
 157. משוואות אי רציונליות
 158. עזרה בבקשה
 159. חקירת משוואות ממעלה ראשונה
 160. משפט הפוך לתלס
 161. עזרה במשפט תלס
 162. משוואות אי רציונליות
 163. הנדסה אנליטית
 164. משפט חוצה זוית
 165. עזרהה בבקשההה
 166. פרופורציה ודימיון
 167. פרופורציה ודמיון
 168. בבקשה צריך עזרהה יש לי מבחן!!
 169. טרינום
 170. שאלה 13
 171. בבקשה יש לי מבחן יום ראשון
 172. מלבן, שאלה טכנית
 173. עזרההה!!
 174. מעוינים :D
 175. יש לי מבחן יום א
 176. מנסרה-דחוף!
 177. משולש ישר ז. וישרים אנכים
 178. מערכות ש שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטר אחד
 179. אמצע קטעים
 180. עזרה בחדו"א
 181. דימיון משולשים
 182. משולש שווה שוקים
 183. אי שויונים
 184. משוואת הקו הישר
 185. דמיון משולשים
 186. משוואת מעגל
 187. מעגל
 188. יחסי שטחים במשולשים דומים
 189. בבקשה צריך עזרהה
 190. שאלות חזרה בגיאומטריה
 191. עזרה !!
 192. 2 תר' במעגלים
 193. פרופורציה ודמיון בעיות לחזרה
 194. דימיון משולשים
 195. דימיון משולשים
 196. שאלה נוספת
 197. אי שויונים מערכת "וגם"
 198. דמיון משולשין משפט ז.ז
 199. דימיון משולשים
 200. עזרה!!
 201. עזרה !!
 202. קטע אמצעים בטרפז
 203. משוואה אי רציונלית
 204. eyקטע אמצעים
 205. אי-שוויונים עזרה
 206. עזרה!!
 207. עזרה בתרגיל במשפט תלס?
 208. אי שיוויונים עם שברים
 209. נגזרות
 210. עזרה??
 211. עזרה
 212. עזרה
 213. בעיות עם פונקציות וגרפים
 214. בעיות עם גרפים ופונקציות
 215. בעיות עם פונקציות וגרפים
 216. עזרה D:
 217. דמיון משולשים ביחד עם שטחים
 218. נגזרות
 219. אי שיוויונים ממעלה שניה עם שברים
 220. בעיית מרחקים
 221. פונקציה
 222. תרגיל חיצוני
 223. אי שיוויונים הכוללים נעלם במכנה
 224. משפט פיתאגורס
 225. גיאומטריה אנליטית
 226. חישובי שטחים וכו..
 227. גיאומטריה אנליטית
 228. חישובי שטחים על פרבולות\פונקציות..
 229. בעיות עם פונצקיות וגרפים
 230. קטע אמצעים
 231. עזרה בקשר למשפט תאלס
 232. הוכחת תרגיל באמצעות משפט תלס
 233. טרפז שווה שוקיים
 234. בעיות עם פונקציות וגרפים
 235. מעגלים, מבחינת בגרות ישנה (צריכה הדרכה)
 236. אחוזים
 237. גיאומטריה אנליטית
 238. אחוזים
 239. גיאומטריה אנליטית
 240. משולש שווה שוקיים
 241. דימיון משולשים
 242. ניתן לחלק זוויות שונות של סינוס וכוסינוס בכדי ליצור tan?
 243. תחום הגדרה
 244. תחום הגדרה
 245. פתירת תרגיל טריגו
 246. עזרה בתרגיל מלבן
 247. חישוב אורך הגובה...
 248. עזרה- גרף הפונקציה
 249. חישוב שטחים והיקף + נוסחאות טריגונומטריה בעברית בדף 1
 250. שאלה בנושא טרפז שו"ש