PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 805 - 35482עמודים : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. תרגיל לפתור ברדיאנים
 2. תרגיל לפתור ברדיאנים
 3. תרגיל לפתור ברדיאנים
 4. תרגיל לפתור ברדיאנים
 5. משוואה מעריכית עם בסיסים שונים
 6. בעיה
 7. בעיה דחופה
 8. חזקות
 9. עזרה :)
 10. משואות אי רציונליות
 11. תרגיל באיבר הכללי של סדרה חשבונית-- דחוף
 12. [2] האיבר הכללי של סדרה חשבונית-- דחוף
 13. שאלה בסדרות חשבוניות
 14. Help me !!
 15. משואות מעריכיות
 16. מעבר מבסיס לבסיס- משוואות לוגריתמיות
 17. [2] משוואות לוגריתמיות- מעבר מבסיס לבסיס
 18. אי שוויון טריגונומטרי
 19. רשימת משפטים בגיאומטריה שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה (ממויינת ומעודכנת)
 20. אי שיוויונים
 21. עזרה :(
 22. עזרהההה
 23. אי שוויונים עם פרמטרים
 24. הסתברות
 25. אי שוויונים עם נעלם במכנה
 26. טריגו
 27. חזקות..
 28. בעייה
 29. משוואה ממעלה ראשונה
 30. סדרות- הסכום של סדרה חשבונית
 31. חקירת משוואה ממעלה ראשונה.
 32. משוואה מעריכית
 33. עוד שאלה במשוואות מעריכיות
 34. חילוק פולינומים
 35. חילוק פולינומים
 36. משוואה ממעלה ראשונה
 37. מערכת משוואות ממעלה ראשונה עם שני נעלמים
 38. פונקציות ומשיקים
 39. חילוק פולינומים
 40. חילוק פולינומים
 41. משוואה ממעלה שניה
 42. הוצאת גורם משותף
 43. משוואות אי רציונליות
 44. טריגונומטריה
 45. פונקציות טריגונומטריות עם זווית כפולה וחזקה
 46. פונקציה טריגונומטרית עם זווית כפולה וחזקה
 47. משוואות מעריכיות חיבור וחיסור בסיסים
 48. עזרה...
 49. משוואות מעריכיות
 50. סדרה הנדסית
 51. מספרים טבעיים- סכום סדרה חשבונית
 52. סכום איברים אחרונים- סכום סדרה חשבונית [[[דחוףףף]]]]
 53. טור גיאומטרי אינסופי יורד
 54. סדרה הנדסית אינסופית
 55. סדרה הנדסית אינסופית
 56. סדרה הנדסית אינסופית
 57. משוואות אי רציונליות
 58. משוואות אי רציונליות
 59. טריגונומטריה זהויות
 60. משוואות אי רציונליות
 61. משוואות אי רציונליות
 62. משוואות אי רציונליות
 63. בעיה בסדרה אינסופית יורדת
 64. סדרות
 65. סדרות 2
 66. פונקציות מעריכיות
 67. עוד שאלה בסדרות :)
 68. סדרות..
 69. בבקשה דחוף, איך גוזרים
 70. משוואות מהמעלה השנייה בנעלם אחד
 71. גדילה ודעיכה
 72. גדילה ודעיכה
 73. שורש 5 + 1 אי רציונלי
 74. גדילה ודעיכה
 75. סדרה חשבונית
 76. עזרה
 77. תרגיל בסדרות שילוב של שתי סדרות הנדסית וחשבונית
 78. סדרות
 79. פונקציה מהמעלה השניה
 80. שאלה בחדוא פונקציה e
 81. סדרה כללית
 82. סדרה כללית
 83. סדרה כללית
 84. סדרה חשבונית
 85. גדילה ודעיכה
 86. גדילה ודעיכה
 87. גדילה ודעיכה
 88. גדילה ודעיכה
 89. סדרות
 90. גידול ודעיכה
 91. אינטגרל של פונקציית E
 92. פונקציות מעריכיות
 93. פונקציות מעריכיות
 94. אי שיוונים מהמעלה השניה
 95. גדילה ודעיכה
 96. סדרה חשבונית
 97. שאלה בנושא- פרמידה משולשת וישרה- בעיות עם פרמטרים
 98. אי שיוונים עם שברים לפי שיטת הנחש
 99. סעיף אחד
 100. סדרה הנדסית
 101. סדרה הנדסית
 102. לוגריתמים
 103. סדרה הנדסית
 104. אי שיוונים עם שברים לפי שיטת הנחש
 105. מעגל
 106. אי שיוונים עם שורשים
 107. תרגיל בבעיות גדילה ודעיכה
 108. סדרה הנדסית אינסופית יורדת
 109. בעיות גדילה ודעיכה
 110. הנסדת המישור- מעגל
 111. הנסדת המישור- מעגל
 112. אי שיוונים עם שורשים וערך מוחלט
 113. בעיה במציאת תמונה וחד ערכיות
 114. גדילה ודעיכה
 115. גדילה ודעיכה
 116. גדילה ודעיכה
 117. גדילה ודעיכה
 118. פונקציה בערך מוחלט
 119. שאלה בנושא סדרות שאלון 805
 120. לא מצליח את תרגיל 15 עמוד 74
 121. שאלה בסדרות
 122. גידול ודעיכה
 123. הרכבה של פונקציה
 124. בעיה בסדרות
 125. בעית גידול ודעיכה
 126. סדרות חשבוניות
 127. סדרות
 128. סדרות
 129. משוואות מעריכיות עם שורשים
 130. סדרות
 131. סדרות
 132. משוואות מעריכיות עם שורשים
 133. משוואות מעריכיות עם שורשים
 134. משוואות מעריכיות עם שורשים
 135. משוואות מעריכיות עם שורשים
 136. משוואות מעריכיות עם שורשים
 137. סדרות
 138. משוואות מעריכיות
 139. משוואות מעריכיות
 140. פונקציה בטריגו
 141. סדרות..
 142. נקודות קיצון מוחלטות-פונקציות מעריכיות
 143. משוואה והצגה פרמטרית
 144. חישוב שטחים
 145. משוואות מעריכיות
 146. משוואות מעריכיות
 147. משוואות מעריכיות
 148. משוואות מעריכיות
 149. סדרות
 150. פונקציות מעריכיות
 151. סדרה הנדסית
 152. סדרות הנדסיות
 153. סדרות
 154. פונ' מעריכית
 155. סדרות
 156. משוואת מעריכיות עם שני נעלמים
 157. מערכת משוואות של לוגים בשני נעלמים
 158. סדרות כלליות
 159. ישר שנמצא במישור, הסבר?
 160. משוואות מעריכיות מהמעלה השניה
 161. סדרות
 162. משוואת מעריכיות עם שני נעלמים
 163. סדרות
 164. סדרה הנדסית
 165. אפשר עזרה תרגיל טריגו?
 166. תיבה עם פרמטרים
 167. בעיות עם אחוזים - קנייה ומכירה :
 168. מתמטיקה, סדרות
 169. סדרות
 170. אי שיוונים מעריכיות
 171. אי שיוונים מעריכיות
 172. סדרות
 173. סדרות
 174. סדרות
 175. גדילה ודעיכה
 176. אי שיוונים מעריכים
 177. אי שיוונים מעריכיות
 178. אי שיוונים מעריכיות
 179. שאלה בסדרות
 180. יחסי שטחים
 181. סדרה הנשסית אינסופית
 182. סדרות
 183. גדילה ודעיכה
 184. משוואה מעריכית
 185. גדילה ודעיכה
 186. סדרות חשבוניות
 187. סדרה חשבונית
 188. פונקציות מעריכיות
 189. שאלות ממתכונת 805 שהסתבכתי איתן
 190. פומקציות מעריכיות
 191. מציאת אסימפטוטות וחורים בגרף בפונקציות
 192. חקירת פונקציה
 193. סדרה הנדסית
 194. סדרות
 195. משוואות מעריכיות
 196. משוואה מעריכית
 197. פונקציות טריגונומטריות
 198. שאלה בסדרות
 199. חייב עזרה דחוף בקומבינטוריקה תודה!
 200. בעיה באינטגרל, אני לא מבין איפה הטעות שלי :(
 201. אי שוויוני
 202. מעגל
 203. חקירה
 204. אלגברה
 205. אלגברה
 206. משוואה מעריכית עם נעלם במכנה
 207. חדו"א
 208. נגזרת
 209. פתירת משוואה
 210. נגזרת
 211. נגזרת
 212. משוואה
 213. אינגרל
 214. חדו"א
 215. אלגברה
 216. אלגברה
 217. מכנה משותף
 218. מעריכית
 219. משוואות מעריכיות
 220. לוגריתמים
 221. סדרות
 222. סדרות
 223. שאלה בחקירת פונקציה מעריכית
 224. גדילה ודעיכה
 225. גדילה ודעיכה
 226. סדרות
 227. סדרות
 228. סדרות
 229. עזרה בתרגיל בבקשה
 230. סדרות
 231. סדרות
 232. סדרות
 233. סדרות
 234. פונקציות לוגוריתמיות
 235. משהו שלא הבנתי בהסתברות
 236. שאלה בסדרות, מתוך ספר של בני גורן, צריך הסבר בבקשה.
 237. גדילה ודעיכה
 238. נגזרת לוגריתמית, גם e וגם ln. צריך הסבר.
 239. סדרות-הנדסית-שאלה מילולית.
 240. שאלת חזקה פשוטה
 241. שטח משולש
 242. שאלה!
 243. ברנולי
 244. חשבון דיפרנצלי-פונק' לוגריתמיות
 245. חייב עזרה בדחיפות!
 246. שאלה
 247. שאלה
 248. גידול ודעיכה עזרה לבגרווות
 249. אפשר עזרה באסימפטוטות אפכיות?
 250. סדרות