PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 806 - 35581עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65

 1. חקירה
 2. תנועה
 3. משוואה טריגונומטרית
 4. הסתברות של שמנים
 5. סדרה הנדסית
 6. אתגר אלגברי - חשבו ללא מחשבון
 7. סדרות הנדסיות
 8. סדרות
 9. חקירה טריגונומטרית
 10. גאומטריה
 11. סדרה
 12. סכום של סדרה
 13. משולש
 14. מיקודית של 806 / 35581
 15. איבר כללי של סדרה
 16. בעיות הסתברות
 17. סדרות הנדסיות
 18. משולש
 19. שאלת אתגר בגאומטריה
 20. תנועה
 21. סדרה חשבונית
 22. שאלת הבנה בסדרות
 23. תיבה מכסימום
 24. סדרה
 25. מקבילית
 26. סדרה
 27. סדרה חשבונית
 28. תחום הגדרה בפונקציית שורש טריגונומטרית
 29. סדרה
 30. מעגל
 31. בנושא סוג קיצון ב ''Y
 32. בעיית תנועה ברמה גבוהה
 33. טבלה דו מימדית
 34. משולש
 35. תמיסה
 36. הספק
 37. תנועה
 38. מעגל
 39. חישוב של צלע על ידי משפטים/טריגו
 40. אינטגרל של פונקציה טריגונמטרית
 41. בעיות תנועה ארכימדס
 42. תנועה
 43. עבודה
 44. סדרה
 45. טרפז
 46. פונקציות טריגונומטריות, קיצון ומשיק
 47. מתכונת 806
 48. גיאומטריה
 49. אינטגרל של פונקציה טריגונומטרית
 50. שאלת הסתברות בדיאגרמת ון
 51. דיונים והצעות פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2017 שאלון 806
 52. מתוך מבגרות קיץ 2015 א'
 53. מעגל
 54. סדרה
 55. בגרות 806 2017
 56. אדית ומריאן, בעיית הספק - נתון מיותר.
 57. טרפז שווה שוקיים
 58. סדרה
 59. בגרות חורף 2017, ניקוד.
 60. סדרה
 61. סדרה
 62. סדרות
 63. ריבוע
 64. סדרה
 65. משולש
 66. מעגל חוסם וחסום
 67. טרפז
 68. תנועה
 69. מעגל
 70. משולש
 71. מעגל
 72. יחס שטחים (אלי מיטב 806)
 73. מעגל
 74. סדרה כללית
 75. מעגל
 76. סדרה חשבונית
 77. בעיות קיצון עם פונקציות
 78. בעיית קיצון גאומטרית עם דמיון משולשים
 79. מעגל חסום
 80. משיקים
 81. משולש
 82. עבודה שקיבלתי, צריך עזרה
 83. אינדוקציה
 84. תנועה
 85. מלבן
 86. שלושה סעיפים באנליטת
 87. משוואות טריגו מעורבות
 88. קושי בסעיף ב - גיאומטריה במישור
 89. תנועה
 90. סדרה
 91. חקירת פונקצית שורשים.
 92. תרגיל מספר של יואל גבע גאומטריה משולש ישר זווית
 93. סדרה
 94. בעיית קיצון
 95. גאומטריה אנליטית יואל גבע 807 כרך א'
 96. סדרה
 97. גאומטריה
 98. סדרות
 99. גאומטריה
 100. הספק
 101. הספק
 102. הספק
 103. הסתברות
 104. הספק -אורט 806
 105. מעגל ופונקציה
 106. פונקציות
 107. פונקציות
 108. גדילה ודעיכה
 109. בעיות תנועה
 110. אורט 806 -תנועה
 111. אורט 805- הספק
 112. אורט 806 - מינימום
 113. הוכחת 3 נקודות על אותו ישר בשתי דרכים גאומטריה אנליטית
 114. אורט 806 תנועה
 115. מעבר מכפל לסכום או הפרש פונקציות
 116. משפט סינוסים
 117. משוואה מעריכית
 118. חקירת משוואה ממעלה שניה - משמעות אין פיתרון לערך של m
 119. משוואות מעריכיות
 120. פתור את התרגיל
 121. נוסחת השורשים - מהו המקור ?
 122. משולש
 123. סדרה
 124. סדרה גיאומטרית
 125. גיאומטריה עם מעגל, 5 יח"ל מתוך מתכונת בר אילן
 126. תיבה
 127. הספק -בר אילן 806
 128. משולש
 129. טרפז
 130. סדרה
 131. הספק
 132. משולש
 133. טריגונומטריה במישור
 134. אורט 806 - מינימום
 135. נגזרת של sin
 136. חדו"א פונקציה טריגונומטרית
 137. טרפז
 138. טרפז
 139. משולש
 140. בעיות קיצון במרחב
 141. משולש
 142. משולש
 143. מעגלים
 144. משולשים
 145. תנועה - בר אילן מגן
 146. סכום אינסופי של סדרה - תרגיל מגניב שהמצאתי להעשרה ולאתגר עבור תלמידי 806
 147. טריגונומטריה
 148. בעיות הספק
 149. חיתוך עם הצירים - פונקציות טריגונומטריות
 150. תנועה
 151. תנועה
 152. לוגים כללי
 153. סדרות - סכום סדרה חשבונית
 154. סדרה הנדסית
 155. נקודות קיצון פנימיות - פונקציות טריגונומטריות
 156. מעגל
 157. מקבילית
 158. הספק
 159. הספקים
 160. בגרות תשס"ט
 161. מעגל
 162. מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודת פיתול
 163. בעיית קיצון במעגל
 164. חישובי שטחים (פולינומים)
 165. סדרות - כלל נסיגה
 166. מעגל
 167. משולש
 168. בגרות תשס"ט ב'
 169. בגרות תש"ע
 170. בגרות תש"ע ב'
 171. בגרות תשע"ב
 172. בגרות תשע"ב
 173. בגרות תשע"ג
 174. בגרות תשע"ד
 175. בגרות תשע"ד
 176. צריכה 3 בהסתברות
 177. משהו מוזר בהוכחת משפט חוצה זווית
 178. הספק
 179. מציאת פונקציה קדומה
 180. בגרות תשע"ד
 181. מקבילית
 182. בעיית הספק
 183. משולש
 184. בגרות תשע"ה
 185. מלבן
 186. תנועה
 187. תנועה
 188. תנועה
 189. תנועה
 190. תנועה
 191. תנועה
 192. תנועה
 193. אסימפטוטה אפקית, חשבון דיפרנציאלי
 194. סדרה
 195. מעגל
 196. משולשים
 197. בעית הספק
 198. חילוק פולינומים - חישוב שטחים
 199. תרגיל בגרות בהסתברות
 200. בעיות הספק.
 201. ריבוע
 202. דמיון משולש
 203. אסימפטוטות אנכיות
 204. תנועה
 205. טרפז
 206. תנועה
 207. מעגל
 208. בעיית קיצון
 209. לא נסתדר לי
 210. בעיות קיצון
 211. בעיה אלגברית
 212. משולש
 213. פיתגורס בתנועה
 214. הספק
 215. תנועה
 216. איך להוכיח מעבר של קטע בנק' מסוימת?
 217. פונקציה מנה
 218. תרגיל בטריגונומטריה ממתכונת של גבע
 219. השתגעתי כבר
 220. מה עשיתי לא נכון
 221. האם אפשר לפתור את זה עם שני נעלמים
 222. טריגונומטריה אלגברית, מעגל היחידה.
 223. שתי נעלמים
 224. סדרה
 225. עופר מחפש עבודה - הסתברות
 226. אינטגרל
 227. חיתוך בין פונקציות
 228. משולש
 229. קיצון
 230. בעיות מילוליות
 231. משולש ישר זווית
 232. ביטוי שווה לאפס
 233. טרפז
 234. בקשה לסידור מדוואה טריגונומטרית
 235. אינטגרל
 236. משולש
 237. גאומטריה מתכונת 22 יואל גבא תרגיל 4
 238. מינימום
 239. כיצד לעשות אינטגרל לפונקצייה
 240. תנועה
 241. אינטגרלים
 242. הוכחה ש C ריבוע שלם
 243. אינטגרל
 244. אוריינות
 245. הספק
 246. גיאומטריה וטריגונומטריה
 247. מתכונות-יואל גבע.
 248. טריגונומטריה אלגברית.
 249. דימיון
 250. הסתברות עם אחוזים