PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. מעוין במישור גאוס
 2. תרגיל מסובך במרוכבים
 3. פונקציה לוגריתמית עם אסימפטוטה אנכית
 4. משוואת מיתר באליפסה
 5. מעבר מהצגה פרמטרית להצגה אלגברית של מישור
 6. תכונות הפרבולה
 7. מציאת משוואת ישר
 8. וקטורים
 9. שאלה מבגרות
 10. בעיה במציאת ת"ה
 11. תרגיל בפונקציה לוגריתמית
 12. מעגל
 13. פרבולה
 14. שימוש בזוית בין ישר נתון למישור כדי לגלות את המישור
 15. פרבולה עם מעגל - פרמטרים
 16. חקירת פונקציה מעריכית
 17. מעגל מקום גיאומטרי
 18. בעיה אנליטית
 19. קובייה
 20. הנדסת מרחב +מרוכבים
 21. תרגיל במרוכבים
 22. אינטגרל לפונקציה מעריכית
 23. סדרה הנדסית עם מרוכבים
 24. כמה שאלות
 25. שאלה מבגרות
 26. שאלה מהבגרות בנושא פרבולה
 27. שאלה מהבגרות בנושא פרבולות
 28. חקירת פונקציית ln
 29. שאלה קטנה במרוכבים
 30. עזרה: וקטורים, סעיפים ב' ו-ג'1 בלבד
 31. שאלה עם משוואה ריבועית במרוכבים
 32. שאלה בטריגו במרחב
 33. משוואות מעריכיות
 34. שאלה בחדו"א
 35. לפתור משוואה
 36. תרגיל פשוט שנתקעתי עליו
 37. פונקציה לוגריתמית עם משוואת משיק
 38. וקטורם אלגבריים
 39. בעית גדילה
 40. גדילה ודעיכה
 41. עזרה בתרגיל 43 ווקטורים בגישה גיאומטרית
 42. תרגיל בווקטורים
 43. עזרה בנגזרת כלשהיא
 44. תרגיל עם שני מישורים
 45. עזרה: גדילה ודעיכה, סעיף ג' בלבד
 46. עזרה במרוכבים
 47. משוואה מעריכית
 48. תרגיל בפונקציה לוגריתמית
 49. שאלה בווקטורים
 50. טריגו במרחב
 51. מישור גאוס
 52. מקום גיאומטרי
 53. בעיות גידול ודעיכה
 54. חקירה לוגריתמית
 55. טריגו במרחב
 56. שאלה על שורשים
 57. סדרה הנדסית של מרוכבים
 58. פונקציה של LOG וSIN
 59. וקטורים
 60. גדילה ודעיכה, בעייה קשה!
 61. אינטגל של מעריכית
 62. סדרה הנדסית
 63. תרגיל 44 ווקטורים בגישה גאומטרית
 64. עזרה בווקטורים
 65. בעיית קיצון פונקצייה מעריכית
 66. לוגים
 67. אינטגרלים
 68. למצוא z1 ואת z2
 69. אינטגרל לא מסויים
 70. שאלה 3 מבחן 18 עמוד 563
 71. עזרה בתרגיל 41 ווקטורים בגישה גיאומטרית
 72. גדילה ודעיכה עם פונקציה
 73. אינטגרל מורכב
 74. משוואה אי רציונאלית
 75. משיק- פונקציה לוגריתמית
 76. פירמידה ישרה (זווית בין מישורי פאות)
 77. משולש
 78. בעייה דחופה!
 79. בגרות חורף 2002 אנליטית
 80. מלבן חסום במעגל - סעיף ב
 81. עזרה
 82. בעיית ערך קיצון
 83. אינטגרל מסובך שבר עם שורש
 84. אינטגרל ל-ln
 85. עזרה בבקשה וקטורים גיאומטרים
 86. וקטור גיאומטרי משהו לא הגיוני
 87. חקירת פונקציה עם e
 88. משוואת מישור ועוד
 89. שאלה שהייתה לי במתכונת
 90. עזרה: חדו"א, סעיפים ב' ו-ג'
 91. מקום גאומטרי
 92. עזרה באינטגרל סעיף אחד קצר.
 93. נגזרות
 94. גדילה ודעיכה
 95. וקטרים
 96. משוואה ריבועית
 97. אני צריך עזרה בתרגיל של ווקטורים
 98. שאלה בווקטור אלגברי
 99. ווקטור אלגברי
 100. מקומות גיאומטרים
 101. חוקי פעולות חשבון בוקטורים (גיאומטרי)
 102. משוואה קשה
 103. משיק למעגל 807
 104. בעיית מקומות גאימוטריים
 105. סעיף אחד קצר במרוכבים! עזרה בבקשה (;
 106. מספרים מרוכבים- המישור של גאוס
 107. משפט דה מואבר
 108. שטח משולש על ידי 3 קואורדינטות (וקטורים)
 109. חקירת פונקציית ln
 110. נפחים-פונקציות לוגריתמיות
 111. מהצגה אלגברית להצגה קוטבית
 112. סעיף א?
 113. שאלה 3 מקיץ 2012 007, מועד ב
 114. הוכחת מקום גיאומטרי
 115. אינטגרל
 116. עזרה עם סעיף אחרון בשאלה (אינטגרלים)
 117. מכפלה סקלרית
 118. מרחק מישור מישר
 119. אי-שיוויונין פשוטים. ת.ה
 120. מרחק נק' מישר
 121. זווית בין מישורים - 807
 122. וקטורים לכיתה יב
 123. וקטורים לכיתה יב
 124. וקטורים לכיתה יב
 125. וקטורים!!!
 126. טריגו במרחב לא מבין מה הזוית
 127. הוכחת מקום גיאומטרי
 128. שאלה
 129. בבקשה לעזור לי דחוף פונקציה קדומה בני גורן עמוד 604 חלק שני
 130. תרגיל במ'ס מרוכבים
 131. תרגיל במספרים מרוכבים.
 132. מקומות גאומטריים -מעגל סעיף ב ,הצלחתי את א
 133. וקטורים בני גורן 807 ג2
 134. הנדסת המרחב בבקשה סעיף א
 135. עזרה בוקטורים סעיף ג
 136. שאלה די בסיסית על מעגלים
 137. וקטור אלגברי
 138. זווית בין ישר למישור
 139. עזרה בתרגיל 21 עמוד 452
 140. אינטגרל סעיף א' בלבד
 141. מרחקים בוקטורים
 142. משוואות משיקים למעגל \ פרבולה
 143. מרוכבים עם פרמטר
 144. עזרה: פרבולה, סעיף ב' בלבד
 145. עזרה בשאלה בוקטורים
 146. נפחים-פונקציות לוגריתמיות
 147. בעיית קיצון בגיאומטריה
 148. וקטורים בתיבה
 149. עזרה בתרגיל בפונקציות
 150. מקום גיאומטרי - פרבולה
 151. מציאת ערך M
 152. ישר החיתוך, ממש קל
 153. שטח שכלוא בין שתי פונקציות
 154. מציאת שטח בין גרף הפונקציה
 155. מציאת משוואה
 156. מרוכבים
 157. פרבולה
 158. בעיה מתוך מבחנים לחזרה בשביל מסכם ב807
 159. הוצאת מספר ממשי מאנטגרל
 160. גאומטריה סעיף א בלבד
 161. וקטורים עם יחס
 162. חקירת פונקציית ln
 163. שאלה באנליטית, מחר מבחן
 164. נוסחאות באנליטית
 165. עוד שאלה אחת ואחרונה באנליטית, מי שיכול לעזור אז בבקשה
 166. תרגיל די בסיסי
 167. מצב הדדי של שני מישורים
 168. היטל של וקטור\ישר על מישור
 169. אני לא יודע מה עושים! מספרים מרוכבים...
 170. גידול ודעיכה (בפרק של חדוא)
 171. בעיה בפתרון משוואה
 172. חדוא ..בעיה בסעיף ג
 173. מציאת קיצון ושטח ln
 174. 807 מרוכבים משפט גאוס
 175. צריך עזרה בדחיפות!
 176. דחוף בבקשה
 177. אינטגרל פונקציות מעריכיות
 178. שטח שמוגבל על ידי פונקציות מעריכיות עזרה ב' ג'
 179. אינטגרל לפונקצית לוגריתמית עזרה א' בלבד
 180. שאלה בנושא מספר מרוכבים
 181. גידול ודעיכה
 182. גזירת פונקצית ln סעיף ב' בלבד
 183. תחום הגדרה של ln
 184. גזירת פונקצית שורש סעיף א בלבד
 185. פונקצית שורש סעיף א' בלבד
 186. פונקציות מעריכיות
 187. בעיית גדילה ודעיכה
 188. שאלה טכנית פשוטה
 189. מספרים מורכבים
 190. בעיה בווקטורים בבקשה לעזור דחוף!
 191. מציאת ערך קיצון אינטגרלים
 192. מרחק מינימלי של נקודה ממעגל
 193. מקומות גאומטרים האליפסה
 194. שאלה בוקטורים
 195. מקומות גאומטריים תרגיל
 196. פרבולה
 197. בעיה קשה מאוד, הוכחת תכונות בפרבולה.
 198. אינטגרל של פונקציה מורכבת
 199. שאלה בטריגו במרחב
 200. מציאת הצגה פרמטרית (נקודה, מקביל למישור, וחיתוך עם ישר אחר)
 201. משוואת משיק
 202. איך עושים אינטגרל?
 203. מציאת משוואת מישור. נתון 2 נק' והקבלה לציר X
 204. שאלה במקומות גאומטרים
 205. גדילה ודעיכה
 206. מקום גיאומטרי
 207. מציאת משוואת מישור
 208. מרוכבים / סדרה הנדסית / השורשים מסדר n של מס׳ מרוכב
 209. בעיית גידול ודעיכה
 210. מקום גיאומטרי
 211. תרגיל 2 מבחן 42, עמוד 603 בני גורן חלק ג'2 807
 212. עזרה: מרוכבים, מבחן מס' 43
 213. וקטורים אלגבריים
 214. פירמידה מרובעת
 215. גדילה ודעיכה
 216. המצב ההדדי של ישר ומישור(פרמטרים)
 217. משוואת המעגל
 218. שאלה
 219. צריך עזרה במעגל משיק לפרבולה
 220. אינטגרל של פונקציה מורכבת2
 221. ההגדרה ופעולות החשבון במספרים מרוכבים - חזקות תרגיל 41
 222. בבקשה אני חייב עזרה !
 223. פירמידה ישרה
 224. עזרה במשוואת משיק
 225. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים - שאלה קשה מהרגיל.
 226. זוית בין מישורים
 227. פתירת אי שוויון פשוט
 228. גדילה ודעיכה מוזר כזה.....
 229. גדילה ודעיכה- זמן מחצית חיים
 230. עזרה בפתירת משוואה קטנה
 231. אינטגרל מורכב
 232. 035807 ג2
 233. מקום גיאומטרי במישור גאוס.
 234. צריך עזרה בדחיפות!
 235. פרבולה משיק ומעגל
 236. מבחן 9 - שאלה 1 עמוד 548
 237. משוואה קומפלקסית פשוטה
 238. תרגיל חישוב נפח פירמידה סעיף א' בלבד
 239. וקטורים
 240. פירמידה משולשת ישרה שאלה מוזרה
 241. פירמידה לא ישרה שבסיסה מקבילית
 242. ווקטור אלגברי
 243. ווקטור אלגברי- מצב הדדי בין ישרים-מישורים.
 244. תחום עלייה פונק
 245. נק' חיתוך פונק
 246. אינטגרל של פונ'
 247. משפט דה מואבר
 248. עזרה: גדילה ודעיכה, סעיפים ב' ו-ג'
 249. עזרה: אלגברה + חדו"א
 250. טכניקת חישוב אינטגרל