PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. טריגונומטריה במרחב
 2. לא הבנתי משהו קטן בשאלה..
 3. שאלה ממבחן שלא ידעתי לענות
 4. פיתול של פונקציה
 5. משיקים מתחת ומעל לגרף הפונקציה
 6. שאלה מהמתכונת שלי שלא הצלחתי לפתור
 7. משוואה ממעלה שלישית מרוכבת
 8. אליפסה
 9. מציאת מקום גיאומטרי של נקודת מפגש התיכונים
 10. אנקורי- מבחן מתכונת מס' 18
 11. אנקורי- מבחן מתכונת מס' 16
 12. בגרות 2010
 13. פירמידה ישרה - מה אני עושה לא בסדר ??
 14. סדרה הנדסית במרוכבים
 15. מריאן עמוד 288 דחוף
 16. תרגיל שלא הצלחתי במרוכבים
 17. ישר מקביל למישור תרגיל סעיף א'
 18. עזרה בבקשה - פירמידה (מיואשת מהחומר....)
 19. מנסרה משולשת וישרה.
 20. עזרה בשאלה
 21. עזרה בבקשה ....פירמידה משולשת
 22. זווית בין ישר למישור
 23. תרגיל חשוב מאוד - 807 אנליטית
 24. הוכחת מספר צמוד
 25. מעריך בערך מוחלט...
 26. עזרה בבקשה- פירמידה ישרה
 27. סדרה הנדסית שאלה פשוטה
 28. הסבר מילולי לא ברור
 29. שאלה במרוכבים
 30. שאלה בווקטורים -בבקשה עזרה - בני גורן 807
 31. שאלה ממתכונת-וקטורים
 32. מקום גאומטרי
 33. למצוא גובה של טרפז בתיבה
 34. מתכונת 28, שאלה 2, סעיף א, דחוף בבקשה!
 35. אנילטית בני גורן 579
 36. שתי שאלות בגרות - וקטור אלגברי
 37. שאלה מבגרות חורף 2011
 38. בעיה עם משוואה ריבועית מרוכבת
 39. שאלה משאלון 035807
 40. שאלה מבני גורן והסבר על השלבים
 41. שטח פונקציה,אינטגרל
 42. מציאת פרמטר של ישר
 43. אינטגרל קטן
 44. עזרה בשאלה
 45. שאלת בגרות- אליפסה ומקום גיאומטרי
 46. מציאת שטח מלבן
 47. עזרה: אנליטית, סעיף ב' בלבד
 48. לוגריטמים
 49. שאלה דחופה בחדוא
 50. אנקורי 2013 - מתכונת 13
 51. אנקורי 2013- מתכונת 17
 52. אליפסה- מקומות גיאומטרים
 53. אנליטית- מקום גיאומטרי
 54. מציאת מישור בתנאים מסוימים
 55. עזרה: מרוכבים, סעיפים ב' ו-ג'
 56. עזרה בבקשה
 57. שטח משולש
 58. תרגיל מקום גיאומטרי
 59. מקום גיאומטרי פרבולה
 60. פונק' קדומה ושטח
 61. פירמידה ישרה
 62. שאלה ממתכונת - מספר 3 בלבד
 63. משוואה ריבועית במרוכבים
 64. אינטגרל
 65. שאלה 29 בע"מ 430 ספר ז' בני גורן. הפתרון בספר שונה מהחישוב שלי.
 66. שאלה על צמצום וקטורים
 67. פונ'ק טריגונומטרית
 68. אינטגרל של מכפלה
 69. עזרה בסעיף בתרגיל וקטורים אלגברים..
 70. יחידות הצגה של וקטור
 71. עזרה בסעיף
 72. נפח- מתכונת 24 אנקורי 2013
 73. מציאת קודקוד משולש
 74. סעיף על מציאת שיפוע, קשור למעגל
 75. בני גורן חלק ג1 עמוד 497 שאלה 18
 76. שאלה במקומות גאומטריים - אליפסה
 77. שאלה מבגרות
 78. שאלה קטנה במציאת משוואת מעגל
 79. משהו פשוט המישור של גאוס
 80. עזרה: וקטורים, הסעיפים המסומנים
 81. תרגיל פירמידה ישרה עזרה
 82. תחום הגדרה של פונקציית הקוסינוס והסינוס...
 83. מכפלה וקטורית
 84. סעיף משאלת מבגרות קיץ 2011 שלא הבנתי..
 85. משוואה
 86. פונקצית LN
 87. שאלה מבגרות
 88. מרוכבים וערך מוחלט
 89. עזרה: גזירה ומציאת קיצון
 90. אינטגרל
 91. שאלה מבגרות
 92. אינטגרל
 93. וקטור אלגברי
 94. אינטגרל ותחומי עליה\ירידה
 95. מציאת משוואת מישור באמצעות נקודה וציר
 96. לא מצליח לפתור משוואה
 97. שאלה בטריגו.. ;/
 98. אינטגרל
 99. שאלה כללית בנוגע לנפח גוף סיבוב
 100. פתרונות ודיונים לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' שאלון 807
 101. וקטורים גיאומטריים - איפה הטעות ?
 102. עזרה: אינטגרל, סעיף אחרון
 103. פונקציה מעריכית עם נעלם
 104. אני צריך עזרה בסעיף ד
 105. וקטורים דחוף בבקשה!!!!
 106. אסימפטוטה אופקית
 107. משוואה ממעלה שלישית
 108. שטח של פונקציה עם פרמטר סעיף א בלבד
 109. גדילה ודעיכה
 110. מקום גיאומטרי
 111. גבולות
 112. נוסחה מהנוסחאון
 113. שאלה מבגרות 2011
 114. תרגיל בחדו"א (אסימפטוטות)
 115. שאלה
 116. מקבילון, סעיף ב'- עזרה בבקשה כפי שאתם יודעים מחר הבגרות
 117. בעיה מהמיקודית
 118. מרחק מינימלי בין פונקציה לישר
 119. שאלות לגבי פירוט בבגרות
 120. אינטרגל
 121. שאלה קטנה, מתי אפשר להשתמש בנוסחה הזו?
 122. שאלה דחוווופה
 123. אז מאיפה לומדים לבגרות הזאת??
 124. בעיית פרבולה
 125. אינני מבין איפה טעיתי- בגרות 807 שאלה 3 סעיף 1 ב'
 126. שאלה מעבודה
 127. שאלה לגבי מועד א' קיץ 2013
 128. פרבולה עם מעגל
 129. שאלה 1 מהבגרות
 130. שאלה מהבגרות
 131. עזרה הערכת ציון גסה
 132. שאלה מעבודה
 133. עזרה בבקשה - גליל לא יודעת איך לחשב....
 134. מציאת נפח גוף הסיבוב
 135. יופי של אתר!
 136. מרוכבים
 137. מרוכבים
 138. מתכונת 807- מס' 1
 139. שאלה במרוכבים
 140. אם אפשר פתרון... תודה
 141. אליפסה עם פרבולה
 142. תרגיל סדרות במרוכבים
 143. עזרה באנליטית
 144. מקומות גאומטרים
 145. צריך פתרון בבקשה.
 146. אליפסה
 147. צריך פתרון בבקשה.
 148. tkdcrho
 149. עזרה בפתרון
 150. מתכונת במתמטיקה 2 שאלון 807 - 5 יחל - על פי תוכנית 2013 התשעג בחסות Emath
 151. לא מבין עיקרון בוקטורים גיאומטריים
 152. תרגילי בסיס במרוכבים
 153. אני צריך פתרון בבקשה.
 154. עזרה בשאלה עם לוגים
 155. עזרה בשאלה
 156. איך אני אמור לרשום פתרון בטריגו במרחב?
 157. שאלה בלוגים
 158. עזרה בשאלה
 159. משולב
 160. מספרים מרוכבים - לא מצליחה....
 161. לוגים
 162. מקום גיאומטרי
 163. רדיוס וקטור בפרבולה
 164. חדוא
 165. אסימפטוטות בפונקציות מעריכיות
 166. גאומטרים
 167. אני צריך פתרון בבקשה.
 168. אני צריך פתרון בבקשה.
 169. מציאת משוואת הפרבולה עפ"י משיק לפרבולה
 170. מכפלה סקלרית
 171. בעיית אינטגרל
 172. תרגיל מורכב בווקטורים
 173. אני צריך פתרון בבקשה.
 174. שאלת ווקטורים - יחסים בווקטורים
 175. בעיית וקטורים - ישרים מצטלבים
 176. מה קרה עם 035807 קיץ א ???
 177. דחווף
 178. גיאומטריה דחוף
 179. שאלה קטנה
 180. בעיות עם מעגל
 181. בעיה בביצוע אינטגרל לחישוב שטח
 182. נגזרת של טריגו
 183. עזרה
 184. עזרההה
 185. בעייה
 186. עזרה
 187. בעייה קשה
 188. לא מובן!!
 189. עזרהה
 190. עזרה בבקשה
 191. עזרה דחופה
 192. טריגו מעגל חסום במשולש שווה שוקיים דחוף!!
 193. הוכחת נק' על קו ישר
 194. שטח ה משולש
 195. אנליטית
 196. סעיף אחרון בתרגיל שמצולם לכאן , יוצא משוואה שהיא נכונה אבל אי אפשר לפתור אותה
 197. אם אפשר פתרון עם הסבר קצר?
 198. אני צריך פתרון
 199. מציאת נפח גוף סיבוב בין כמה פונק'
 200. מקומות גיאומטרים
 201. מ ג
 202. בעיה בביצוע אינטגרל לחישוב שטח
 203. עזרה בפתרון של שאלה
 204. שני שאלות בהיפרבולה (זה אותו דף)
 205. אי שוויון מעריכי עזרה דחוף!!
 206. שלום! אני צריך פתרון בקשה.
 207. תרגיל במרחב שיש לי בעיה להביע באמצעות של גדלי וקטורים את כפל המכפלה הסקלרית שלהם
 208. אני צריך בבקשה פיתרון.
 209. מקומות גיאומטריים
 210. אלגבריים
 211. טריגו מדף עבודה
 212. פרבולה
 213. שלום!
 214. בקשת עזרה בפתרון
 215. שלום!
 216. פרבולות
 217. עזרה: חדו"א, סעיפים א' ו-ב'
 218. עזרה: חדו"א
 219. שלום!
 220. המעגל
 221. מקום גיאומטרי - גיאומטריה אנליטית
 222. חישוב נקודות בבגרות האחרונה.
 223. טעות נגררת בבגרות האחרונה
 224. תחום הגדרה לא מובן בפונקציה
 225. אין לי מושג. שאלה מבגרות
 226. משהו קטן ובסיסי במרוכבים
 227. שאלה פשוטה בתחום הגדרה.
 228. עזרה בפיתרון תרגיל - זווית בפירמידה מרובעת
 229. אני לא מצליחה לפתור את סעיף ג בשאלה, אשמח לקבל עזרה :)
 230. מישו הניצב לישר
 231. טריגו דחוף
 232. טריגו דחוף
 233. אנליטית עם פרמטרים
 234. גיאומטריה דחוף
 235. מערכת משוואות
 236. אינטגרל מורכב - בבקשה עזרה !!!
 237. עזרה
 238. שאלה
 239. מרחקים במשולש
 240. תרגיל במרוכבים
 241. :(
 242. תרגיל במרוכבים בשילוב מישור גאוס
 243. בעיית משולשים באנליטית
 244. בעיה באנליטית
 245. שאלה באנליטית - מעגל
 246. שאלה נוספת באנליטית
 247. פוקנציה טריגונומטרית
 248. תרגיל באליפסה קנונית
 249. בחינות בגרות משנים קודמות
 250. תרגיל בפרבולה ומשיקים