PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. איך אני פותר מערכת משוואות מהסוג הזה?
 2. ישר משיק לפרבולה ומעגל
 3. שאלון 806 ספר לימוד של יואל גבע עמ 425 שאלה 32 סעיף ג
 4. אסימפטוטות - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים
 5. בבקשה עזרה זה הכי דחוף שיש!!!
 6. זקוקה להסבר
 7. מעגל
 8. מעגל
 9. חזקות - חישוב ערך ביטוי עם מעריך n
 10. תיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע
 11. פונקציה מעריכית
 12. ו'קטורים גיאומטריים
 13. לא מצליח
 14. מרוכבים - מלבן חסום במעגל
 15. סדרה חשבונית-מרוכבים
 16. מקומות גאומטריים - נקודת מפגש תיכונים
 17. תרגיל של מרוכבים וסדרה חשבונית
 18. תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הוקטור האלגברי)
 19. פירמידה ישרה בעלת בסיס שווה צלעות
 20. פרמידה
 21. משולש ישר זווית
 22. גאומטריה אנליטית (807)
 23. בבקשה עזרה הכי דחוף שיש!! חשוב ביותר בבקשה תיכנסו
 24. הווקטור הגיאומטרי
 25. מכפלה סקלרית
 26. מכפלה סקלרית
 27. מכפלה סקלרית
 28. מכפלה סקלרית
 29. תרגיל באנליטית
 30. המרחק בין שני ישרים מקבילים
 31. מרחק בין 2 נקודות - מקבילית
 32. חקירת פונקציות מורכבות
 33. עזרה בסעיף
 34. יואל גבע כרך א עמוד 65 שאלה 27
 35. קו ישר
 36. בעיות שונות - המעגל
 37. מציאת משוואת ישר
 38. שאלה 6 סעיף ג , עזרה (:
 39. דחווווף
 40. תרגיל בווקטורים
 41. שאלה 25 סעיף ב
 42. חקירת פונקציה מעריכית
 43. חקירת פונקציה מעריכית
 44. זקוקה לעזרה
 45. שאלה בווקטורים
 46. הצגה בצורה פולארית
 47. עזרה בגיאומטריה אנליטית דחוווווף
 48. שטח משולש על פי קודקודיו
 49. משוואות מעריכיות
 50. גבהים במשולש
 51. שאלה בטריגונומטריה במרחב
 52. דיפרנציאלי
 53. אי שוויון מעריכי
 54. גאומטריה אנליטית 807
 55. מספרים מרוכבים- החלק המדומה
 56. משולש
 57. כיתה יב 5 יחל
 58. מרוכבים ברביעית
 59. עזרה
 60. ניצבות של שני ישרים
 61. וקטורים ומישורים
 62. בעיה אנליטית
 63. מרחק ישר מישר
 64. לוגריתמים
 65. יחס במשולש
 66. משוואה
 67. הוכחת מספרים צמודים
 68. מקומות גיאומטריים- פרבולה קאנונית
 69. בני גורן 807 ג'2 עזרה בבקשה
 70. בעיה עם תחומי עלייה וירידה בפונקציה מעריכית
 71. מלבן במרחב
 72. מרחק בין שני ישרים מצטלבים
 73. הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים
 74. וקטור אלגברי
 75. עזרה בבקשההה
 76. שאלות פשוטות
 77. מכפלה סקלרית ועוד
 78. אנליטית משוואת מעגל
 79. תחומי עליה וירידה של פונקציות לוגריתמיות
 80. מכפלה סקלרית ועוד
 81. מקום גיאומטרי
 82. עזרה בבקשה עמ' 71 תר' 14
 83. מרחק בין ישרים בעלי תנאי מסוים
 84. המרחק בין המישור לראשית הצירים
 85. יחידות הצגה
 86. מקומות גאומטרים של הישר
 87. יש לי מבחן עוד שלושה ימים ואני צריכה עזרה בתרגיל בוקטורים
 88. משוואת ישר על פי מרחק נקודה נתונה ממנו
 89. הצגה פרמטרית של היפרבולה ואליפסה
 90. עזרה בתרגיל הכנה למבחן
 91. משוואות של צלעות ריבוע
 92. קומבינטוריקה
 93. שאלה בוקטורים
 94. צורות מישוריות - הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים
 95. סעיף של אסימפטוטה
 96. מעגל עם פרמטרים
 97. משיק למעגל
 98. פונקציות מעריכיות
 99. עזרה דחוףףףף בבקשה !!
 100. בבקשה עזרה הכי דחוף שיש!! חשוב מאוד בבקשה תיכנסו!
 101. מקומות גיאומטריים
 102. טריגונומטריה במרחב
 103. פונקציה הפוכה
 104. בבקשה עזרה ממש ממש חשוב
 105. פירמידה שבסיסה משולש שווה שוקיים
 106. הווקטור הגיאומטרי (עזרה)
 107. הוקטור הגיאומטרי
 108. שאלה בנגזרות
 109. ישר המשיק לפרבולה
 110. לא מצליח לי סעיף ב ו ג
 111. שאלה בנגזרות!!!!!
 112. משוואת המעגל
 113. פונקציות מעריכיות
 114. לבדוק את עצמי- משוואה של מישור
 115. וקטור a b ו- c
 116. איזורי המישור ביחס למעגל
 117. משוואת מעגל
 118. סקיצה של פונקצייה e (באמצעות a)
 119. פרמידה
 120. וקטורים במישור
 121. אזורי המישור ביחס למעגל
 122. גדילה ודעיכה
 123. חיבור וקטורים
 124. גידול ודעיכה
 125. מכפלה סקלארית עם פרמטרים
 126. מכפלה סקלארית עם פרמטרים
 127. גידול ודעיכה
 128. שאלה-מרחק נקודה מישר
 129. שאלה בוקטורים
 130. נ"'ק קיצון פונקציות מערכיות
 131. פונקציות מערכיות הבעת נ"'ק קיצון בפרמטרים
 132. להוכיח משהו שמתקיים לכל ארבע נקודות
 133. שאלה בלאנים
 134. אנליטית
 135. מעגלים משיקים
 136. שאלה - טרפז
 137. 5 יח"ל 807 וקטורים
 138. הפונקציה המעריכית e^x (פונקציה מעריכית עם שורש)
 139. הפונקציה המעריכית a^x - חקירת פונקציה
 140. משוואת מעגל
 141. משוואת ישר עם פרמטר
 142. מרוכבים
 143. משוואה מעריכית
 144. משוואת מעגל
 145. בעיית מספרים מורכבים 5 יחידות 807 י"ב
 146. הצגה פרמטרית של ישר במרחב
 147. מציאת נקודת קיצון של פונקציה לוגריתמית lnx
 148. בעיה באנליטית
 149. מעגל
 150. נגזרות
 151. פונקציות מעריכיות
 152. בני גורן 807 ג-1 - לא מצלחתי לפתור את תרגיל 38 עמוד 508
 153. אינטגרלים - נפח גוף סיבוב של פונקציה מעריכית-טריגונומטרית
 154. עזרה בשאלה לא מהספר
 155. מציאת משוואת מעגל על ידי משיקים ונקודה
 156. מספרים מרוכבים
 157. פונקציה לוגריתמית - חייב עזרה!!!!
 158. פונקציה מעריכית
 159. גיאומטריה אנליטית - מעגל 807
 160. הנדסה אנליטית ,הישר
 161. יואל גבע שאלון 807 עמוד 756 תרגיל 68
 162. יואל גבע שאלון 807 עמוד 756 תרגיל 70
 163. יואל גבע שאלון 807 כרך ב' עמוד 757 תרגיל 71
 164. שאלה
 165. עזרה בבקשהה
 166. אם במרובע האלכסונים מחלקים אחד את השני באותו יחס (השונה מ1:1), אז המרובע
 167. לוגריתמים
 168. שני מעגלים
 169. מעריכיות
 170. שאלה באנליטית
 171. אינטגרל בעייתי
 172. לוגריתמים
 173. לא מצליח להגיע לתשובה
 174. לוגריתמים.
 175. חשבון דיפרנציאלי
 176. תרגיל 30
 177. פונקציות לוגריתמיות
 178. נגזרת פונ' לוגריתמיות
 179. פתרון שאלה
 180. שאלה חשובה לכל העוזרים אודה מאוד
 181. עזרה בבקשה
 182. שאלה
 183. מכפלה סקלרית- בבקשה עזרה!
 184. שאלה בנושא אינטגרלים
 185. חקירה עם פרמטר
 186. בני גורן 807 ג'2 עזרה בבקשה
 187. בני גורן 807 ג'2 עזרה בבקשה
 188. בני גורן 807 ג'2 עזרה בבקשה
 189. אינטגרל של פונקציה
 190. זהות טריגו' חלקית
 191. מקומות גיאומטרים השוואת שיפועים
 192. הוכחת אי שיוויונות
 193. מרחק בין שתי נקודות במרחב
 194. הוכחת אי שיוויונות
 195. הוכחה במרוכבים
 196. עזרה בפיתרון תרגיל בשיעורי בית
 197. מעגלים משיקים
 198. ווקטור גיאומטרי- טרפז.
 199. שאלה במרוכבים
 200. פרימידה מרובעת (דחוף יש לי מבחן)
 201. מעגל נוגע מבחוץ בפרבולה
 202. משיק לפונקציה לוגריתמית
 203. מנסרה משולשת וישרה
 204. דחוף
 205. זווית בין וקטורים, מכפלה סקלרית
 206. הנדסה אנליטית- עזרה במקומות גיאומטריים- מעגל
 207. שאלה
 208. מציאת משיק לפונקציה מעריכית
 209. משיק לפונקציה מעריכית
 210. הוכחת תכונות פרבולה - משיק לפרבולה
 211. משיק לפונקציה לוגריתמית
 212. פונקציה לוגריתמית - מציאת משיק
 213. הוכחה למשפט שלושת האנכים
 214. מעגל
 215. משיק מעגל :) אשמח לעזרה!
 216. משוואות עם פרמטרים
 217. וקטורים
 218. אנליטי עם מעגל
 219. שני מעגלים בעלי משיק משותף. עזרה דחוף!
 220. וקטורים- המרחב
 221. "על" "בתוך" או "מחוץ" לפרובלה?
 222. המצב ההדדי של שני ישרים במרחב
 223. משיק לפרבולה
 224. מתי ישר משיק, זר, חותך פרבולה??
 225. פתרונות
 226. דחוף מבחן היום
 227. וקטורים
 228. שאלה שאני חייבת להיום בבקשה
 229. שאלה בערך מוחלט לחישוב זווית בין וקטורים
 230. שאלה קצרה בלוגים
 231. שאלה
 232. פתרון בעיתי
 233. משולש חסום באליפסה
 234. שטחים-פונקציות מעריכיות
 235. משיק למעגל- מקומות גאומטרים
 236. תרגיל 19
 237. תרגיל המשלב אמצע מיתר בפרבולה קנונית
 238. שאלה
 239. מרוכבים
 240. מרוכבים
 241. משוואה במרוכבים
 242. סעיף ב במרוכבים
 243. שאלה
 244. מספרים מורכבים
 245. עזרה בשאלה 12
 246. וקטרים אלגבריים
 247. תרגיל 7, עמוד 136
 248. לא יוצא כמו בספר... :(
 249. זיהוי מקור השאלות
 250. עזרה בבקשה בתרגיל עם פירמידה משולשת